Grundskolenämnden

Grundskolenämnden ansvarar för de grundskolor som drivs i kommunal regi.

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Grundskolenämnden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Grundskolenämnden, 2017

Datum

8 februari

23 mars

20 april

18 maj

8 juni

31 augusti

21 september

19 oktober

16 november

7 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Grundskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 8 februari 2017.

Protokoll

Protokoll för Grundskolenämnden, 2017-2018
Protokoll för Grundskolenämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till grundskolenamnd@orebro.se

Kontakt

Nämndsekreterare Luaras Raci.

grundskolenamnd@orebro.se

Förvaltning

Förvaltningen förskola och skola

Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?