Grundskolenämnden

Sammanträdestider

Grundskolenämnden ansvarar för de grundskolor som drivs i kommunal regi.

Sammanträdestider

Datum

20 januari
17 februari
17 mars
21 april
19 maj
25 augusti
22 september
20 oktober
10 november
8 december

Tid och plats

Tid 13.30–16. Tid och plats ser du även i aktuell ärendelista.

Grundskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 8 december 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till grundskolenamnd@orebro.se

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Grundskolenämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?