Grundskolenämnden

Grundskolenämnden ansvarar för de grundskolor som drivs i kommunal regi.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Grundskolenämnden, 2020

Datum

 

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Sammanträdestider för Grundskolenämnden, 2019

Datum

17 januari

14 februari

14 mars

11 april

23 maj

13 juni

22 augusti

19 september

10 oktober

14 november

12 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Grundskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 14 november 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Grundskolenämnden, 2019-2020
Protokoll för Grundskolenämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till grundskolenamnd@orebro.se

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Grundskolenämnden

Senast uppdaterad: 29 november 2019
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?