Grundskolenämnden

Grundskolenämnden ansvarar för de grundskolor som drivs i kommunal regi.

Sammanträdestider

Datum

21 januari, förmiddag i Sessionssalen

11 februari, förmiddag i Dojorna

18 mars, förmiddag i Sessionssalen

15 april, förmiddag i Sessionssalen

27 maj, förmiddag i Dojorna

26 augusti, förmiddag i Dojorna

23 september, förmiddag i Dojorna

14 oktober, förmiddag i Sessionssalen

11 november, förmiddag i Sessionssalen

9 december, förmiddag i Sessionssalen


Tid och plats

Tid 9-12. Tid och plats ser du även i aktuell ärendelista.

Grundskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 23 september 2021.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till grundskolenamnd@orebro.se

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Grundskolenämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!