Grundskolenämnden

Grundskolenämnden ansvarar för de grundskolor som drivs i kommunal regi.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Grundskolenämnden, 2018

Datum

6 december

15 november

18 oktober

20 september

7 juni

17 maj

19 april

22 mars

8 februari

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Grundskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 17 oktober 2018.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Grundskolenämnden, 2017-2018
Protokoll för Grundskolenämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till grundskolenamnd@orebro.se

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Grundskolenämnden

Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?