Grundskolenämnden

Grundskolenämnden ansvarar för de grundskolor som drivs i kommunal regi.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Grundskolenämnden, 2020

Datum

9 januari
13 februari
19 mars
16 april
14 maj
11 juni
27 augusti
24 september
15 oktober
12 november
10 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Grundskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 27 augusti 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Grundskolenämnden, 2019-2020
Protokoll för Grundskolenämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till grundskolenamnd@orebro.se

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Grundskolenämnden

Senast uppdaterad: 16 september 2020
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?