Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för de förskolor som drivs i kommunal regi.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Förskolenämnden, 2020

Datum

 

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Sammanträdestider för Förskolenämnden, 2019

Datum

15 januari

12 februari

12 mars

9 april

21 maj

11 juni

20 augusti

17 september

12 oktober

12 november

12 december (flyttat från 10 december)

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Förskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 12 december 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Förskolenämnden, 2019-2020
Protokoll för Förskolenämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till forskolenamnd@orebro.se.

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Förskolenämnden

Senast uppdaterad: 11 december 2019
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?