Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för de förskolor som drivs i kommunal regi.

Sammanträdestider

Datum

19 januari, eftermiddag

9 februari, eftermiddag

16 mars, eftermiddag

13 april, eftermiddag

25 maj, eftermiddag i Sessionssalen

24 augusti, eftermiddag

21 september, eftermiddag

12 oktober, eftermiddag

9 november, eftermiddag

7 december, eftermiddag

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Förskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 13 april 2021.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till forskolenamnd@orebro.se.

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Förskolenämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!