Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för de förskolor som drivs i kommunal regi.

Sammanträdestider

Datum

23 januari
13 februari
19 mars
16 april
14 maj
11 juni
27 augusti
24 september
15 oktober
12 november
10 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Förskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 15 oktober 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till forskolenamnd@orebro.se.

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Förskolenämnden

Senast uppdaterad: 9 oktober 2020
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!