Förskolenämnden

Sammanträdestider

Förskolenämnden ansvarar för de förskolor som drivs i kommunal regi.

Sammanträdestider

Datum

18 januari
15 februari
15 mars
19 april
17 maj
23 augusti
20 september
18 oktober
8 november
6 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Förskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighets­utövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 8 november 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till forskolenamnd@orebro.se.

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Förskolenämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?