Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för de förskolor som drivs i kommunal regi.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Förskolenämnden, 2017

Datum

7 februari

21 mars

18 april

16 maj

13 juni

29 augusti

19 september

17 oktober

14 november

5 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Förskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 17 oktober 2017.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Förskolenämnden, 2017-2018
Protokoll för Förskolenämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till forskolenamnd@orebro.se.

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Förskolenämnden

Senast uppdaterad: 5 oktober 2018
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?