Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för de förskolor som drivs i kommunal regi.

Sammanträdestider

Datum

19 januari, eftermiddag

9 februari, eftermiddag

16 mars, eftermiddag

13 april, eftermiddag

25 maj, eftermiddag i Sessionssalen

24 augusti, eftermiddag

21 september, eftermiddag

12 oktober, eftermiddag

9 november, eftermiddag

7 december, eftermiddag

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Förskolenämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighets­utövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 12 oktober 2021.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till forskolenamnd@orebro.se.

Ledamöter

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Förskolenämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!