Socialtjänsten arbetar för barnens bästa

Här finns information för dig som är förälder och vill veta mer om hur socialtjänsten arbetar och hur du kan få stöd av dem.

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Ibland kallas de soc. Socialtjänsten jobbar för att alla som bor i kommunen ska ha det bra. Om du eller dina barn inte har det bra kan ni behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. De har ett viktigt ansvar för att barn och ungdomar ska ha det bra när de växer upp.

Socialtjänsten finns på flera platser i Örebro och erbjuder stöd, vård, behandling och boende. På sidan Stöd till barn, unga och familj kan du hitta mer information om det stöd som finns för familjer i Örebro kommun.

Lär dig mer om hur socialtjänsten arbetar

Ibland är det svårt att vara förälder

Det är inte alltid lätt att vara förälder, vårdnadshavare eller annan viktig vuxen person till ett barn. Ansvaret kan kännas svårt och ensamt. Ibland kan du kanske känna dig överväldigad, trött eller sårbar. Det är helt normalt att känna så. Det är inget fel i att behöva stöd, råd eller bekräftelse från någon annan.

Det är viktigt att du söker hjälp och stöd om du känner att du behöver det. Det är ofta lättare att få hjälp att lösa dina problem om du söker kontakt direkt när utmaningarna börjar. Föräldrar som får hjälp tidigt kan undvika att barnet får problem senare i livet. Att söka stöd och våga berätta att det finns problem är att ta ansvar som förälder.

När du behöver stöd och information i ditt föräldraskap

Alla kommuner ska erbjuda stöd till föräldrar som vill få vägledning, tips och råd i föräldraskapet. Det kallas föräldraskapsstöd. Du som är förälder kan få stöd i grupp eller individuellt. Örebro kommun erbjuder till exempel föräldrautbildningar och rådgivning via telefon. Du kan vara anonym. Föräldraskapsstödet är gratis och kan ges snabbt och enkelt. Läs mer om vilket stöd du kan få på sidan Stöd till dig som är förälder.

Många familjer får hjälp av socialtjänsten

Socialtjänsten kan hjälpa till vid flera olika situationer som kan inträffa. Det kan handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk eller behöver annan hjälp med barnen. Det kan också handla om stöd och vägledning under barnets uppväxt. Socialtjänsten ska också skydda barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

Alla kan ansöka om stöd och skydd

Om du behöver stöd eller skydd går det bra att själv kontakta socialtjänsten och berätta om din situation. Både barn och föräldrar kan kontakta socialtjänsten för att få hjälp och stöd.

Processbild över ansökan

Klicka på processbilden för att öppna den i pdf-format.

 1. ANSÖKAN OM STÖD – Vårdnadshavare eller ungdomen ansöker om stöd, man kan ansöka genom att till exempel ringa, skriva brev eller boka ett möte.
 2. ANSÖKAN UTREDS – Socialtjänsten utreder ansökan, här vill socialtjänsten lära känna familjen, man samlar information för att lättare kunna bedöma hur behovet ser ut. Alla kontakter som tas måste vara okej från familjens sida.
 3. BEDÖMNING AV BEHOV – Socialtjänsten gör en bedömning om det finns behov av stöd eller inte.

Bedömning av behov av stöd

Vid JA, socialtjänsten bedömer att det finns behov av stöd:

 1. ANSÖKAN BEVILJAS – Beslut tas om att man får stöd via socialtjänsten, det kallas att man är beviljad bistånd. Utredningen avslutas och stödet påbörjas.
 2. STÖDET GENOMFÖRS – Socialtjänsten ordnar så att stödet påbörjas och genomförs. Det görs en plan för hur stödet ska genomföras och vad målet är.
 3. FÖLJER UPP – Socialtjänsten följer upp hur det går och om stödet fungerar, man undersöker om det behöver läggas till eller tas bort något.
 4. BEHOVET TILLGODOSETT – Målen i planen är uppfyllda och stödet har gett effekt alternativt att familjen vill avsluta på eget initiativ.
 5. AVSLUT – När behovet är tillgodosett avslutas ärendet. Familjen är välkommen tillbaka om behov uppstår.

Vid NEJ, Socialtjänsten bedömer att det inte finns behov av stöd:

 1. AVSLÅR ANSÖKAN – Socialtjänsten bedömer att det inte finns behov av det stöd som ansökan gäller.
 2. MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA – När man fått ett avslag på sin ansökan kan man överklaga det, man kan få sin ansökan prövad på nytt om Förvaltningsrätten tycker att det behövs.
 3. AVSLUT – Utredningen eller ärendet avslutas, inga fler möten bokas.

Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp

019-21 30 00, måndag–fredag kl. 8.30–14, lunchstängt kl. 12–13.

Vid akutsituationer på kvällar och helger

På kvällar och helger kan du vid akuta situationer kontakta socialjouren, se telefonnummer på sidan Socialtjänstens mottagningsgrupp och socialjour.

Senast uppdaterad:
Publicerad: