Stöd till dig som är förälder

Det finns flera olika sätt för dig som är förälder/vårdnadshavare att få stöd av kommunen i din föräldraroll. Allt stöd är gratis.

Innehåll på sidan

För dig som behöver någon att prata med, oavsett fråga

Förälder till barn 0–12 år

Rådgör med erfarna socialarbetare på föräldratelefonen

På föräldratelefonen kan du rådgöra med erfarna socialarbetare. Vid behov kan vi erbjuda upp till fem rådgivande samtal. Du blir inte registrerad. Du kan även få information och hänvisning till andra som erbjuder stöd.

Kontaktuppgifter

Telefon: 019-21 36 00.
Öppettider: måndag, onsdag–fredag kl. 9–12, tisdag kl. 13.30–16.30 (helgfria dagar).

Mer information

Mer information om föräldratelefonen och annan telefonrådgivning.

Familjecentraler

Familjecentralerna vänder sig till dig som är blivande förälder eller förälder med barn som är 0–6 år. Till familjecentralerna kan du komma med ditt barn och leka, träffa andra familjer och delta i träffar och kurser. Ingen anmälan behövs.

På Baronbackarnas familjecentral finns en särskild verksamhet, Unga föräldrar, för dig som är 20 år eller yngre, som väntar barn eller redan har barn.

För dig som behöver någon att prata med finns kuratorer på familjecentralerna. Om du behöver mer stöd än vad kuratorerna kan erbjuda så hjälper de dig med var du kan vända dig.

Mer information

Se var familjecentralerna finns, kontaktuppgifter och öppettider.

Öppenvårdsgruppen arbetar med stöd, vård och behandling för barn och ungdomar och deras föräldrar.

Ring Öppenvårdsgruppen för att boka en tid då du får träffa någon att prata med.

Kontaktuppgifter

Telefon: 019-21 10 00.
Öppettider: måndag–torsdag kl. 8–17, fredag kl. 8–16. Lunch kl. 12–13.

Om det inte räcker med stödet som du kan få av de andra verksamheterna kan du kontakta Mottagningsgruppen som kan ge dig ett beslut om mer stöd.

Kontaktuppgifter

Telefon: 019-21 10 00

Öppettider: måndag-fredag kl. 7-17.

Förälder till barn 13–18 år

Rådgör med erfarna socialarbetare på föräldratelefonen

På föräldratelefonen kan du rådgöra med erfarna socialarbetare. Vid behov kan vi erbjuda upp till fem rådgivande samtal. Du blir inte registrerad. Du kan även få information och hänvisning till andra som erbjuder stöd.

Kontaktuppgifter

Telefon: 019-21 36 00.
Öppettider: måndag, onsdag–fredag kl. 9–12, tisdag kl. 13.30–16.30 (helgfria dagar).

Mer information

Mer information om föräldratelefonen och annan telefonrådgivning.

Fältgruppen arbetar med tonåringar

Fältgruppen arbetar med tonåringar i hela Örebro kommun. Vi finns där ungdomar finns. Vi ger även stöd till dig som förälder.

Vänd dig till oss

  • om du är orolig för din tonåring,
  • om din tonåring är ute och rör sig i fel kretsar,
  • om du har frågor kring droger och kriminalitet.

Kontaktuppgifter

Telefon: 019-21 45 80.
Öppettider: måndag, onsdag, torsdag kl. 9–22, tisdag kl. 9–17, fredag kl. 9–02, lördag kl. 18.30–02.

Mer information

Mer information om och fler kontaktuppgifter till Fältgruppen.

För dig som vill ha stöd i en viss situation

På sidan Stöd till unga finns länkar till mer information om olika problem som unga kan ha och var man kan vända sig.

För dig som vill gå en kurs

Föräldrakursen Connect är en 9-veckorskurs för dig som har barn i åldern 8–18 år. Kursen hjälper dig som förälder att förstå ditt barns utveckling samt minska stress och konflikter i föräldraskapet.

Mer information om föräldrakursen Connect.

ABC vänder sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3–12 år och består av fyra gruppträffar på 2,5 timmar på olika teman.

Mer information om föräldrakursen ABC.

Kursen vänder sig till dig som känner oro för att ditt barn har eller kommer att dras till miljöer med kriminalitet, droger och/eller våldsbejakande extremism.

Mer information om föräldrakursen Trygga föräldrar.

Samtliga familjecentraler anordnar kurser i spädbarnsmassage regelbundet. Mer information finns på respektive familjecentrals webbsida.

Familjecentraler i Örebro kommun.

Region Örebro läns ungdomsmottagning har i samarbete med kommunen föräldragrupper för unga blivande föräldrar där du får information och stöd inför förlossning och föräldraskap.

Kontaktuppgifter till ungdomsmottagningen.

NP resurs och samverkan anordnar kurser för dig som är förälder eller närstående till någon mellan 15 och 24 år som på grund av neuropsykiatrisk problematik upplever svårigheter i vardagen.

Mer information om kurser, se under rubriken "Aktiviteter och utbildningar".

För dig som behöver ett mer långvarigt stöd

Om du behöver ett mer långvarigt stöd, kontakta Socialtjänstens mottagningsgrupp.

Se en film om föräldrastöd

I verksamheten Föräldrastöd arbetar kuratorer med rådgivning och stöd till dig som är förälder i Örebro kommun. I filmen berättar vi mer om oss och om föräldratelefonen, stödsamtal och föräldrakurser.

Webbplatsen på andra språk

Om du vill ta del av den här informationen på andra språk än svenska kan du använda externa tjänster för att översätta innehållet. Många webbläsare har egna översättnings­funktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk.

Senast uppdaterad:

Publicerad: