Föreningsregistret och registrering av förening

Örebro kommuns boknings- och bidragssystem, Interbook GO, fungerar även som ett föreningsregister. Där finns information om vilken verksamhet föreningarna bedriver och deras kontaktuppgifter.

Örebro kommun registrerar inte organisationer vars värderingar, eller innehåll, står i strid med gällande lagstiftning eller grundläggande värderingar i samhället.

Registrera ny förening

En förening behöver vara registrerad i boknings- och bidragssystemet för att:

  • synas och vara sökbar i registret.
  • Kunna boka kommunala idrottsanläggningar.
  • Kunna ansöka kommunens föreningsbidrag.

Vad krävs för att registrera en förening?

Vid registrering en förening krävs att ni tillhandahåller föreningens kontaktuppgifter och organisationsnummer, vilket ansöks genom Skatteverket. Om föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet, behöver även föreningens RF-nummer anges. Dessutom måste föreningens stadgar samt ett signerat protokoll från bildandemötet bifogas. Om föreningen har varit verksam i över ett år krävs dessutom dokumentation från det senaste årsmötet.

Denna dokumentation innefattar:

  • Ett signerat årsmötesprotokoll.
  • En verksamhetsberättelse.
  • En ekonomisk redovisning eller bokslut.
  • En revisionsberättelse som är signerad.

Behöver du hjälp att starta en ideell förening?

Mer information om hur du gör för att starta och driva en ideell förening.

Boknings- och bidragssystemet

Bokningsförfrågningar och ansökningar om diverse föreningsbidrag görs via Interbook GO.

Senast uppdaterad:

Publicerad: