Näringslivsfakta

I Örebro kommun finns företag i olika storleksklasser och med olika inriktning. I rapporten Örebrokonjunkturen och i våra undersökningar kan du ta del av såväl kommunens som länets utveckling. För att stärka regionen samarbetar vi med flera andra aktörer i näringslivsfrågor.

Näringslivet i Örebro

Örebro kommun har cirka 158 000 invånare och är Sveriges sjunde största kommun. Näringslivet präglas av mångfald och bredd. Tung industri samsas med högteknologisk forskning och kvalificerad tjänsteproduktion. Reklam, grafisk industri, utbildning, IT och handel är områden där det sker en stark expansion.

De senaste åren har det vuxit fram en stor privat tjänstesektor inom transport, logistik och lagerhantering. Tack vare det centrala läget i landet finns här landets fjärde största fraktflygplats och i Örebro möts E18 och E20, som förbinder staden med Oslo, Göteborg, och Stockholm.

Företagsregister

UC näringslivsregister är ett lokalt sökregister där du kan söka efter företag och organisationer i Örebro kommun.

Näringslivsprogram 2015–2022 Pdf, 439.1 kB.

Näringslivsprogrammet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat i strävan att bli
Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.

Örebrokonjunkturen

Konjunkturutvecklingen i Örebro län.

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan kommuner i Örebro län och är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen.

Samarbeten i näringslivsfrågor

Örebro kommun samarbetar bland annat med Robotdalen och Stockholm Business Alliance när det gäller näringslivsfrågor.

Örebrokompaniet

Örebrokompaniet är stadens marknadsbolag med uppdraget att marknadsföra platsen Örebro. Ägare och uppdragsgivare är Örebro kommun.

Örebrokompaniet arbetar strategiskt och långsiktigt för att stärka bilden av Örebro. Det gör de genom god kommunikation, information och destinationsutveckling i syfte att locka nationella och internationella besökare.

De driver en certifierad Convention Bureau och en auktoriserad turistbyråverksamhet. De arbetar även för och med stadens näringsliv, den offentliga sektorn, organisationer och med föreningar inom sport och kultur.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet. Här studerar och arbetar cirka 17 000 studenter och 1 300 anställda.

År 2010–2011 utsåg Sveriges Förenade Studentkårer Örebro till Årets Studentstad. Universitetet har utbildning och forskning inom bland annat juridik, ekonomi, naturvetenskap, teknik, undervisning, musik, idrott samt läkarutbildning.

Man har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer i regionen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: