Bidrag för föreningar på landsbygden

En landsbygdsförening är en ideell förening som har verksamhet på landsbygden.

Övriga rekommenderade bidrag

Övriga verksamhetsbidrag att söka finns under den föreningskategori som ni tillhör.

Allmänna villkor

Förutom att följa de villkor som gäller för respektive bidrag ska föreningen även följa de allmänna villkor som finns för bidragsberättigad förening inom Kultur- och fritidsnämnden.

Senast uppdaterad:

Publicerad: