Landsbygdsutveckling

Landsbygdsnämnden har tagit fram ett förslag på nytt Landsbygds­program som efter remissomgång beslutades av Kommunfullmäktige 26 april 2017.

Landsbygdspriset

Vill du lyfta fram någon som bidragit till en levande och utvecklande landsbygd? Då kan du nominera till Örebro kommuns landsbygdspris! Det kan vara en ung företagare, förening, företag, organisation, kommunal förvaltning eller kommunalt bolag som varit en inspirationskälla för andra.

Örebro kommuns landsbygdsprogram

Under året 2015 har Landsbygdsnämnden arbetat fram ett förslag till ett strategiskt landsbygdsprogram för Örebro kommun. För att få in synpunkter från landsbygdsbor har det arrangerats möten på landsbygden runt Örebro. Samtidigt har landsbygdsprogrammet varit på remissrunda internt i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter, organisationer och berörda aktörer. Utifrån de inkomna remissvaren har ett nytt förslag till Landsbygdsprogram tagits fram, som beslutades av Kommunfullmäktige den 26 april 2017.

Läs Landsbygdsprogram för Örebro kommun. (pdf, 294.9 kB)

Föreningsbidrag

Här finns information om bidrag som föreningar kan söka via Landsbygdsnämnden.

Nu finns LEADER-stöd att söka

Du som bor på landsbygden i Örebro och har en idé om hur du vill utveckla din bygd kan söka LEADER-stöd. Hela Örebro kommun ligger numer i LEADER-området Mellansjölandet och från och med början av 2016 startar den nya EU-programperioden. Följande insatser går det då att söka stöd till:

  • Företagande och entreprenörskap
  • Förbättrad infrastruktur i vid mening (person- och varutransporter, lokal service, bredband)
  • Attraktiv livsmiljö
  • Effektiva energilösningar och minskade koldioxidutsläpp
  • Ökad klimattålighet
  • Kapacitetsutveckling och lärande

Mer information om LEADER finns på www.mellansjolandet.se

Bredband på landsbygden

Till sidan om bredband.

Landsbygdsnämnden

Landsbygdsnämnden ska stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Örebro kommun.

Företagare på landsbygden

Är du landsbygdsföretagare och undrar vilka möjligheter det finns att söka bidrag , var du ska vända dig och till vem så finns här kontaktuppgifter till olika myndigheter och organisationer där det finns möjlighet att söka bidrag. Kontaktuppgifter myndigheter och organisationer. (pdf, 219 kB)

Landsbygdsnämnden arbetar för att stärka kontakten med företagare på landsbygden, bland annat genom medborgardialoger. I höstas genomförde Landsbygdsnämnden en undersökning bland företagare på landsbygden i Örebro kommun. I rapporten kan du läsa om vilka utmaningar och möjligheter som landsbygdsföretagare i kommunen upplever. (pdf, 991.6 kB)

Landsbygdspriset

Här läser du mer om Örebro kommuns landsbygdspris.

Företagare - anmäl din e-postadress för utskick från Enheten för landsbygdsutveckling
Behandling av personuppgifter

Genom att du fyller i formuläret godkänner du att Örebro kommun får registrera och lagra personuppgifter. Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Nyhetsbrev

Tidigare nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 18 oktober 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?