Tolk och översättningar

Här finns information om hur du bokar en tolk eller gör översättningar.

Tolk- och översättarservice

Här kan du boka tolkar som behärskar omkring 80 olika språk, och översättningar till och från drygt 30 språk.

Mer information och bokning hittar du på Region Örebro läns webbplats.

Teckenspråkstolk

Kommunen beställer teckenspråkstolkning

När du som är teckenspråkig (medborgare eller personal) ska träffa någon på Örebro kommun och samtalet kräver tolk är det kommunen som ska beställa tolk.

Be din lärare, handläggare eller personal på kommunen att beställa teckenspråkstolk. Om den som ska beställa tolk är osäker på hur dom ska göra så finns information till anställda i kommunen på vårt Intranät under rubriken "Tolkning och översättning". Där finns också formuläret för beställning av teckenspråkstolk.

Kontakta oss

Har du frågor kring detta kan du antingen kontakta oss genom webbchatten, ringa oss på Skype, bildtelefon eller mejla till servicecenter@orebro.se och ange Teckenspråkstolk i ämnesraden så kontaktar vi er.

Har du synpunkter på tolkningen kan du lämna dem i detta formulär eller kontakta Servicecenter.

Alla anställda på Servicecenter har tystnadsplikt.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!