Örebro - Europas teckenspråkshuvudstad

I mars 2010 utropade sig Örebro kommun till Europas teckenspråks­huvudstad. I Örebro finns många som talar teckenspråk, här finns Europas största tolkcentral, skolor och andra verksamheter som riktar sig till döva och hörselskadade.

Sverige fick en språklag 1 juli 2009. Lagen säger att svenskt teckenspråk jämställs med de nationella minoritetspråken finska, samiska, romani chib, jiddish och meänkieli (tornedalsfinska). Det innebär till exempel att samhället har ansvar för att det ska finnas utbildningar på teckenspråk och att döva och hörselskadade ska kunna få information om samhället på teckenspråk.

Örebro kommun, Regionförbundet Örebro, Örebro läns landsting, Örebro universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten lovar nu att Örebro ska bli Europas ledande teckenspråksstad. Vi ska följa den nya lagen och vi vill att svenskt teckenspråk ska användas och utvecklas. Vi uppmuntrar de som är intresserade av teckenspråk, och de som behöver det för sitt arbete, att studera det. Vi underlättar vardagen för teckenspråkiga medborgare och att vår personal kan lära sig mer om teckenspråkiga medborgare.

Information in English

Örebro – European Capital of Sign Language

Välkommen på digital teckenspråkskonferens!

Den 17 september 2020 är du varmt välkommen på en digital teckenspråkskonferens. Under dagen kommer du kunna ta del av flera spännande föreläsningar, bland annat med fokus på mänskliga rättigheter, barnrätt och våld i nära relationer.

Mänskliga rättigheter handlar om varje individs rättigheter, vilket bland annat betyder rätt till arbete, bostad, bästa möjliga hälsa, identitet, kultur, språk och utbildning. Svenskt teckenspråk och teckenspråkiga finns i varje del av områden under mänskliga rättigheter.

Konferensens syfte är att lyfta teckenspråksfrågor i olika områden.

Konferensen arrangeras i samarbete med Region Örebro län, SPSM, Länsstyrelsen Örebro län och Örebro universitet.

När?

Torsdag 17 september 2020 kl. 8.30-17.

Var?

Konferensen är digital, efter anmälan får du en länk till konferensen.

Anmälan

Här kan du anmäla dig till konferensen. Anmäl dig senast 10 september.

Program
 • 08.30–9 Välkommen Per-Åke Sörman (C) Anna Jacobsson Region Örebro Län, Louise Pålsson, Örebro Universitet Per Ekström SPSM.
 • 9–9.30 Mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter Lovisa Strand, strateg för mänskliga rättigheter i Örebro kommun.
 • 9.30–9.45 Livechatt.
 • 9.45–10.15 Agenda 2030 - ett teckenspråksperspektiv Sverige Dövas Riksförbund.
 • 10.45–11 Livechatt.
 • 11–11.15 Europas Teckenspråkshuvudstad, Reviderad avsiktsförklaring, om beslut tas.
 • 11.15 –11.30 Livechatt.
 • 12.30–13 Språksituationen för hörande barn till döva – ett barnrättsperspektiv Tommy Lyxell, Institutet för språk och folkminnen.
 • 13.00–13.30 Livechatt.
 • 13.30–14 Döva nyanländas språksituation och sociala konsekvenser Krister Schönström, Stockholm universitet.
 • 14–14.30 Livechatt.
 • 14.30–15 Våld i nära relationer – döva kvinnor Mia Modig, Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk.
 • 15–15.15 Livechatt.
 • 15.15–15.45 Dövhälsa Lea Strandberg, Region Örebro.
 • 15.45–16 Livechatt.
 • 16–16.30 Dövas Kulturarv i Örebro Mona Riis, Teckenbro.
 • 16.30–16.45 Livechatt.
 • 16.45–17 Avslutning Örebro, Europas Teckenspråkshuvudstad.
Senast uppdaterad: 3 augusti 2020
Publicerad: 26 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?