Mat och klimat

Med smartare mat tar vi i Örebro kommun ett rejält kliv framåt. Vi menar att maten inte bara ska vara god och ha hög kvalitet, den ska också belasta miljön och klimatet så lite som möjligt. Dessutom vill vi att de som producerar våra livsmedel ska ha schyssta arbetsvillkor. Helt enkelt smartare mat.

Smartare mat på menyn i Örebro

I Sverige äter vi cirka 800 kilo mat och dryck per person och år. Men det vi äter ger inte bara näring och njutning, det påverkar också klimatet och miljön. Ungefär en fjärdedel av växthusgaserna som släpps ut i Sverige kommer från mat och dryck; under råvarornas långa resa från jord till bord går det åt mycket energi och resurser. Det påverkar oss alla, inte minst barnen och deras möjlighet att växa upp och leva i en hållbar värld. I Örebro har vi därför tydliga mål för klimat- och miljöarbetet. Och för att nå målen behöver vi alla hjälpas åt.

Vi väljer grönsaker och frukt som hör till säsongen

Var sak har sin tid. Så även grönsaker och frukt. Därför är salladsbufféer och fruktskålar säsongsbetonade. Om det går väljer vi också lokalt odlade varor, eftersom vi vill undvika onödigt långa transporter.

Vi väljer fisk och kött med omsorg

För att minska risken för utfiskning köper vi fisk från hållbara bestånd. Köttet köper vi från leverantörer som kan visa att djuren behandlas bra. När det är möjligt använder vi kött från naturbetesdjur. De ger mindre utsläpp av växthusgaser, ger ett smakrikt kött av god kvalitet och håller vårt landskap öppet.

Vi använder mera grönsaker och mindre kött

Förändrade proportioner i grytorna minskar matens klimatpåverkan rejält; vi använder mindre kött och mera grönsaker, bönor och baljväxter. De ger oss protein och är ett bra komplement till kött.

Vi väljer ekologiska, miljömärkta och rättvisemärkta varor

Ekologisk odling och köttproduktion handlar bland annat om kretsloppstänkande, gödsel från egna djur eller andra ekologiska gårdar i närheten och att djuren får behålla mycket av sitt naturliga beteende. Etisk märkning av produkter, till exempel Fairtrade, bidrar till bra arbetsvillkor för dem som producerar våra varor.

Alla skolrestauranger i Örebro kommun är KRAV-certifierade, och gymnasieskolornas restauranger är även MSC-certifierade.

Vi lagar mat från grunden och provar nya recept

Vi lagar mycket av maten från grunden. Det blir billigare än att använda hel- och halvfabrikat. Vi slipper dessutom många tillsatser och kan sätta vår egen smak på maten. Dessutom får vi mer spännande menyer.

Vi slänger inte mat i onödan

Svinnet ska minska till hälften i de kommunala köken. Det går åt mycket energi för att producera, transportera, lagerhålla och tillaga mat. Därför är det viktigt att vi verkligen äter upp det som lagas. Bättre kösystem, smakportioner och trevlig miljö i matsalen är tre sätt att minska svinnet. Att väga och på ett enkelt sätt visa hur mycket som slängs varje dag är ett annat sätt; det blir ofta en aha-upplevelse och en utmaning att slänga allt mindre.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?