Priser och utmärkelser

Örebro kommun delar ut ett antal utmärkelser varje år, och har också tilldelats olika utmärkelser.

Vi delar ut priser

I Örebro kommun strävar vi efter att förenkla, förnya och förbättra. Det gäller framförallt för de tjänster och den service som vi erbjuder medborgarna, men även för en smartare och effektivare verksamhet i organisationen.

Som en stimulans och uppmuntran för väl utfört arbete och för att sätta fokus på bra saker som händer i kommunen delar Örebro kommun årligen ut ett antal utmärkelser inom olika områden av kommunens verksamheter.

Utmärkelser vi fått

Sveriges Kvalitetskommun. Årets fastighetsägare. Årets friluftskommun. Årets förebyggande kommun. Sveriges bästa kommunwebb. Listan kan göras lång på de utmärkelser som koncernen Örebro kommun fått de senaste åren.

Vi är stolta över att få så många bekräftelser på att mycket av det vi gör är riktigt bra, till och med ofta bäst i Sverige. Det visar att vår strävan efter att ge god och likvärdig service till privatpersoner och företag ger resultat. De senaste åren har Örebro kommun bland annat fått dessa utmärkelser:

 • Årets hållbara skolmatskommun (2018)
 • Årets Klimatkök och Årets måltidschef (2017)
 • Årets Facebook-raket (2016)
 • Årets säkerhetskommun (2016)
 • Sveriges bästa miljökommun (2015)
 • Årets Stadskärna (2015)
 • Sveriges Kvalitetskommun (2013)
 • Årets fastighetsägare (2013, kommunala bostadsbolaget ÖBO)
 • Årets friluftskommun (2012, 2013, 2014 och 2017)
 • Årets förebyggande kommun (2012)
 • Sveriges bästa kommunwebb (2011)
 • Årets idrottstad (2011)
 • Årets föreningsvänligaste kommun (2011)
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?