Dokument, statistik och undersökningar

För att du ska kunna jämföra vår service och ta del av våra kvalitetskrav inom olika områden har vi här samlat länkar till dokument, fakta, statistik, underlag och rapporter. Här kan du även prenumerera på våra nyhetsbrev.

Styrdokument

Styrdokument inom kommun och politik

Kvalitet

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. Jämförelse av tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutveckling.

Kvalitetskommun

Servicegarantier

Statistik

Kommunövergripande statistik

Ekonomi

Budget och uppföljning

Revisionsrapporter

Budget, årsberättelser och personalbokslut

Övergripande strategier och budget, årsredovisning m.m.

Jämförelser

Kolada: Kommun- och landstingsdatabasen (SKL)

Nyckeltal och jämförelser "Öppna jämförelser" – SKL:s databas: Jämförelser inom folkhälsa, grundskola, gymnasieskola, hälso- sjukvård, trygghet och säkerhet, vård och omsorg om äldre och socialtjänst.

Öppna data

Information tillgänglig för återanvändning (Öppna data - psi-data)

Nyhetsbrev

Syftet med våra nyhetsbrev är att nå ut med information om sådant som händer i Örebro kommun.

  • Örebro kommun informerar
  • Bio Roxy
  • Örebro konsthall
  • Stadsbiblioteket
  • Kulturskolan
  • Föreningsinformation
Senast uppdaterad:

Publicerad: