Dokument, statistik och undersökningar

För att du ska kunna jämföra vår service och ta del av våra kvalitetskrav inom olika områden har vi här samlat länkar till dokument, fakta, statistik, underlag och rapporter. Här kan du även prenumerera på våra nyhetsbrev.

Styrdokument

Styrdokument inom kommun och politik

Kvalitet

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. Jämförelse av tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutveckling.

Kvalitetskommun

Servicegarantier

Statistik

Kommunövergripande statistik

Ekonomi

Budget och uppföljning

Revisionsrapporter

Budget, årsberättelser och personalbokslut

Övergripande strategier och budget, årsredovisning m.m.

Jämförelser

Kolada: Kommun- och landstingsdatabasen (SKL)

Nyckeltal och jämförelser "Öppna jämförelser" – SKL:s databas: Jämförelser inom folkhälsa, grundskola, gymnasieskola, hälso- sjukvård, trygghet och säkerhet, vård och omsorg om äldre och socialtjänst.

Öppna data

Information tillgänglig för återanvändning (Öppna data - psi-data)

Nyhetsbrev

Vi pausar "Örebro kommun informerar"

Från och med januari 2024 pausar vi utskicken av "Örebro kommun informerar" under några månader. Vi hoppas vara tillbaka till sommaren, då du kan anmäla dig som prenumerant igen. Till dess kan du alltid följa vad som händer i Örebro kommun här på orebro.se och via våra konton i sociala medier.

Syftet med våra nyhetsbrev är att nå ut med information om sådant som händer i Örebro kommun.

  • Bio Roxy
  • Örebro konsthall
  • Stadsbiblioteket
  • Föreningsinformation
Senast uppdaterad:

Publicerad: