På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Parkering

På den här sidan har vi samlat information som handlar om parkering. Hur du exempelvis hittar parkeringsplats i city, olika sätt att betala parkeringsavgiften på eller vilka nattparkeringsförbud som gäller.

Nya parkeringsautomater

Under hösten påbörjas arbetet med att sätta upp nya parkeringsautomater med start i de centralaste delarna och därefter i de yttre centrala områdena. Totalt rör det sig om cirka 108 automater. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet.

Ny app för att betala parkeringsavgiften - Flowbird Parking

App, Swish och betalkort kommer vara sätten att betala sin avgift på i de nya parkeringsautomaterna. Vi jobbar även på en lösning för att kunna betala med sms. Vissa automater där myntbetalning tidigare har förekommit kommer fortsätta erbjuda möjligheten att betala med mynt.

De tidigare apparna för betalning: Epark, Mobill och EasyPark kommer att fasas ut under året. Se skyltning på plats. Den nya appen för betalning heter Flowbird Parking och kan redan nu användas och laddas hem där appar finns.

Nya avgiftszoner i centrala Örebro

Som ett led i arbetet för en hållbar stadsmiljö i ett växande Örebro, införde vi under 2021 nya avgiftszoner för parkering i centrala Örebro. Målet är att öka tillgängligheten på platser för de som behöver ta bilen, men även motivera fler att välja andra sätt att ta sig till stan.

De nya zonerna är zon 1, den centralaste zonen samt zon 2, som gränsar till zon 1.

I zon 2 har man även infört boendeparkering som gör det möjligt för boende att ansöka om ett boendeparkeringstillstånd, för att sedan kunna köpa en 30-dagars biljett för parkering.

Se karta över zon 1 och 2

Läs mer om boendeparkering

Karta över Citykärnan

Citykärnan - klicka på bilden för större storlek.

Parkeringsplatser i City

Citykärnan är inom ett parkeringsförbuds­område, det innebär att du endast får parkera på markerade platser.

Skyltar sitter uppe vid alla ingångar till citykärnan. Gatorna som omringar citykärnan är Södra Grev Rosengatan, Alnängsgatan/Trädgårdsgatan, Rudbecksgatan samt Östra Bangatan.

Det finns särskilda parkeringsplatserna för tvåhjulig motorcykel utan sidovagn och moped klass 1 utan sidovagn, där parkerar du avgiftsfritt.

Här finns parkeringsplatserna:

 • Änggatan 15
 • Köpmangatan 23
 • Parkeringsplatsen på Hamnplan
 • Parkeringsplatsen på Stortorget
 • Järntorgsgatan 4.

MC-parkering på webbkartan

Parkeringsregler

Du kan parkera din motorcykel utan sidovagn eller moped klass 1 på de vanliga parkerings­platserna för bil. Där gäller reglerna för parkeringsavgift, parkeringsförbud eller tidsreglerad parkering även för dig med motorcykel eller moped klass 1.

Det är inte tillåtet att stanna eller parkera motorcykel eller moped klass 1 utan sidovagn i cykelställ, på gång- och cykelbana eller i terrängen.

Moped klass 2 får parkeras i cykelställ.

Nya parkeringsautomater

Under hösten påbörjas arbetet med att sätta upp nya parkeringsautomater med start i de centralaste delarna och därefter i de yttre centrala områdena. Totalt rör det sig om cirka 108 automater. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet.

Ny app för att betala parkeringsavgiften - Flowbird

App, Swish och betalkort kommer vara sätten att betala sin avgift på i de nya parkeringsautomaterna. Vi jobbar även på en lösning för att kunna betala med sms. Vissa automater där myntbetalning tidigare har förekommit kommer fortsätta erbjuda möjligheten att betala med mynt.

De tidigare apparna för betalning: Epark, Mobill och EasyPark kommer att fasas ut under året. Se skyltning på plats. Den nya appen för betalning heter Flowbird Parking och kan redan nu användas och laddas hem där appar finns.

Avgift ska betalas även om parkeringsautomaten är ur funktion. Om du inte vill gå till närmsta fungerande automat, som vi hänvisar till på plats, kan du betala via någon av apparna/mobil betalning. Läs mer nedan om de olika betalningsalternativen.

På webbkartan kan du se att en automat är ur funktion genom att det står "Betala med kort: Nej" när du för musen över/klickar på automatens kartpunkt.

Avgiften varierar mellan olika zoner. Se karta över zon 1 och zon 2

Zon

Pris vardagar

Pris lördagar

Söndagar eller helgdagar

Zon 1, Röd

Vardagar kl. 08-20.

De första två timmarna 10 kr/timma, därefter 40 kr/timma.

Lördagar kl 08-14.

De första två timmarna 10 kr/timma, därefter 40 kr/timma.

Avgiftsfritt.

Zon 2, Grön

Vardagar kl 08-18.

10 kr/timma.

Avgiftsfritt.

Avgiftsfritt.

På vissa platser, till exempel vid idrottsanläggningar och skolor, gäller särskilda avgifter. De parkeringsautomaterna har en grå symbol i webbkartan.

Generellt är det lägre avgift ju längre från citykärnan du parkerar. På Tappstället är det gratis att parkera alla dagar. Du får som längst stå parkerad på samma plats i 24 timmar.

Du kan betala på olika sätt

 • Betalkort.
 • Kontanter.
 • Sms - se skyltning på plats. (Mobill).
 • App - Flowbird Parking. Se skyltning på plats. Apparna Epark, Mobill och EasyPark kommer att fasas ut under året.

Betalningsalternativen kan variera mellan olika parkeringsautomater. Priset för parkering kan vara högre när du betalar med en app.

Mer information om betalsätten sms och app-betalning hittar du på respektive tjänsts webbplats.

Du kan återanvända parkeringsbiljetten

Har du tid kvar på din parkeringsbiljett från en parkeringsautomat kan du återanvända den på Örebro kommuns parkeringsplatser som har samma eller lägre taxa som din biljett.

Parkeringsledningssystem - tavla som visar lediga p-platser.

Parkeringsledningssystem - tavla som visar lediga p-platser.

Centrala Örebro har ett parkeringsledningssystem för drygt tusen p-platser.

Bilister kan snabbt se om det finns lediga platser i de sex parkeringshusen som ingår, där det finns sammanlagt 1 076 p‑platser.

De sex p-husen är: Conventum, Behrn Center, P-Hus City på Nygatan, Krämaren, Vågen Gallerian (fd.Träffpunkt) och Södergaraget på Änggatan.

Tavlor i närheten av varje parkeringshus visar om det finns lediga p-platser i de närmaste p-husen. När p-husen är stängda (nattetid) är också tavlorna släckta.

Varje p-hus har avläsare vid in- och utfarter som registrerar antalet bilar som passerar. Denna information omvandlas sedan till antal lediga platser, som visas på tavlorna.

Inom centrala Väster, Norr, Öster, Eyra- och Örnsro-området gäller parkeringsförbud vissa dygn, dagar eller nätter, det innebär att vi under den tiden vill ha den delen av gatan fri från fordon för att kunna sköta städning och vägunderhåll som exempelvis snöröjning och sand-/löv-sopning.

I de mest centrala delarna av staden är det parkeringsförbud liknande datumparkering. Mer information om var och när du får parkera hittar du på respektive parkeringsskylt.

I tätbebyggt område, alltså i hela Örebro inklusive de centrala delarna, får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar utom dag före sön- och helgdag.

Denna regel gäller inom tätbebyggt område där det inte sitter någon parkeringsskylt, men den gäller också där det sitter en parkeringsskylt och du t.ex. betalar avgift mellan vissa klockslag om ingen annan tidsbegränsning anges på skylten.

Lokala trafikföreskrifter publiceras i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.

Får jag parkera här? Så här läser du skylten

På bland annat Öster i Örebro sätter vi upp nya tilläggsskyltar med parkeringsförbud, så här läser du skylten.

Exempel på tilläggstavla som visar datum och tider för parkeringsförbud

Sommarperioden

I exemplet på bilden är det under sommarperioden 1 maj till 31 oktober parkeringsförbud på måndagar jämna veckor kl. 9–13.

Vinterperioden

Under vinterperioden 1 november till 30 april är det parkeringsförbud varje måndag kl. 00–06 (både jämna och udda veckor).

Övrig tid

Övrig tid är det tillåtet att parkera enligt skylten som sitter ovanför denna tilläggsskylt.

Boendeparkering är ett tillstånd för dig som bor och parkerar din bil inom zon 2. Tillsammans med ditt tillstånd kan du sen köpa en månadsbiljett för parkering inom zon 2. Läs mer och ansök om boendeparkering

Du får inte parkera på parkeringsplatser för rörelsehindrade, i korsningar, på gång- och cykelbanor eller mot trafikens riktning. Tänk på att aldrig parkera trafikfarligt.

Avgifter

Avgifter för felparkering i Örebro kommun

 • Avgiftsbelagd samt tidsbegränsad parkering: 400 kr.
 • På förbud att parkera: 600 kr.
 • På förbud att stanna samt parkera: 1 000 kr.
 • På förbud att stanna samt parkera på p-plats för rörelsehindrade, utan särskilt tillstånd: 1 000 kr.

Skillnaden mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning utfärdas om felparkeringen sker på allmän platsmark eller gatumark till exempel en väg, trottoar, dess närliggande ytor samt parker som ägs av kommunen.

Anser du att parkeringsanmärkningen är felaktig, ska du ändå betala den och sedan bestrida eller begära rättelse hos polisen.

Detta styrs av den offentligrättsliga lagen som heter Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Kontrollavgift

En kontrollavgift utfärdas om felparkeringen sker på tomtmark. Ägare till marken kan vara en privatperson, ett privat företag, statlig myndighet, kommunala eller statliga bolag.

Anser du att kontrollavgiften är felaktig, håller du inne med betalningen och överklagar den omedelbart.

Information om registreringsnummer, ärende/OCR-nummer, kontaktuppgifter samt eventuella handlingar som styrker din överklagan ska du skicka in till Örebro kommun via mejl tekniska.namnden@orebro.se eller via brev till Tekniska nämnden, Box 33300, 701 35 Örebro kommun.

Detta styrs av den civilrättsliga lagen Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP).

När ska jag betala?

Parkeringsanmärkning

Parkeringsanmärkningar ska betalas inom åtta dagar. En påminnelse skickas ut automatiskt efter förfallodagen om anmärkningen till exempel kastats eller försvunnit på annat sätt och inte betalats. Uppge OCR-nummer eller ärendenummer när du betalar, du hittar numret på parkeringsanmärkningen.

Information om betalning från utlandet.

Kontrollavgift

Kontrollavgifter ska betalas inom åtta dagar.

Vad gör jag om jag har tappat bort anmärkningen/avgiften?

Parkeringsanmärkning

Du kan begära ut en kopia genom att kontakta Transportstyrelsen.

Kontrollavgift

Du kan kontakta Tekniska förvaltningen, via mejl tekniska.namnden@orebro.se.

Om ett fordon, till exempel en bil, står felparkerat kan det störa ordning, säkerhet eller miljö i området. Då har kommunen möjlighet att ta beslut om flyttning av fordonet efter att en eller flera parkeringsanmärkningar alternativt kontrollavgifter (på tomtmark) utfärdats.

Fordonet flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats och polisen informeras om fordonsflytten. Om du tror att ditt fordon har flyttats kan du alltid vända dig till polisen. Om ett fordon flyttas till uppställningsplatsen av kommunen görs en kungörelse på kommunens digitala anslagstavla.

Kommunen kan även ta beslut om att flytta fordon direkt till skrot om tre kriterier uppfylls:

 • dåligt skick,
 • övergivet,
 • ringa värde.

Om kommunen vet vem som äger fordonet informeras personen via brev till den adressen där ägaren är folkbokförd.

Det är alltid ägaren till fordonet som är betalningsansvarig för de kostnader som uppstår för kommun gällande flyttning på allmän platsmark samt för uppställning och eventuellt skrotning av fordonet.

Fordon som felaktigt parkerat på din tomtmark

Har du fått ett fordon som felaktigt parkerat på din tomtmark kan du vända dig till handlaggning.fordon@orebro.se för handräckning. Alla kostnader som uppkommer för flyttning av fordonet samt eventuell uppställning faktureras beställaren/ tomtmarksägaren.

Frågor och anmälningar

Mejla handlaggning.fordon@orebro.se eller ring Örebro kommuns servicecenter  019‑21 10 00.

E-tjänst för felanmälan av biljettautomater m.m.

Du kan också ringa och felanmäla biljettautomater till 019‑21 51 00.

Vid din anmälan så uppger du vilket betalningssätt som det verkar vara fel på och BA nummer (biljettautomatens ID) Använd något av de övriga betalningsalternativen för att betala din parkeringsavgift eller uppsöka annan biljettautomat med samma taxa eller högre.

Du är alltid skyldig att erlägga betalning för parkering på avgiftsbelagda platser samt lösa någon form av biljett, om en parkeringsbiljett eller motsvarande används ska den placeras så hela biljetten är väl synlig och läsbar utifrån.

Se till att det inte råder parkeringsförbud på platsen under tiden för din parkering.

Det finns speciella tillstånd att söka för parkering på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Regler för parkeringstillstånd

I Örebro kommun finns cirka 70 stycken allmänna parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller även i de flesta länder i Europa.

Var gäller tillståndet?

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, längst i 5 år. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig

 • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,
 • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,
 • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
 • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.
  All parkering skall i övrigt ske enligt reglerna i trafikförordningen och vägmärkesförordningen.

Handikapplatser på webbkartan där du kan zooma och navigera.

Var gäller inte tillståndet?

 • I parkeringshus om inte ägaren medgivit det.
 • På tomtmark om inte ägaren har medgivit det.
 • På platser för viss verksamhet till exempel lastplats, taxiplats eller vändplats
 • På plats anvisad för visst slag av fordon t.ex. buss.
 • På gårdsgata (parkering är där tillåten endast på särskild anordnad p-plats)
 • På huvudled om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

Hur ser man att det är tomtmark?

Vid infarten till parkeringsplatsen finns en skylt med tilläggstavla med namnet på företaget som övervakar platsen plus telefonnummer. Kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillståndet.

När måste man betala avgift?

Avgift skall betalas på avgiftsbelagd parkeringsplats om inte kommunfullmäktige, i den kommun parkeringen finns, beslutat annat. I Örebro gäller befrielse från avgift på kommunens parkeringsplatser.

Vad gäller när man parkerar?

Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare. Parkeringstillståndet skall placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.

Tillstånd som upphört att gälla skall återlämnas till utfärdande myndighet. Missbruk av parkeringstillstånd kan medföra indragning av tillståndet.

Vad gäller om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort?

Stöld eller förlust av ett parkeringstillstånd skall polisanmälas. Kopia på polisanmälan skickas till kommunen (Tekniska nämnden), som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i fordonet utom när tillståndet utnyttjas för parkering. Upphittat tillstånd skall lämnas till polisen eller till den myndighet som utfärdat det.

Adress tekniska nämnden

Tekniska nämnden
Box 33300
701 35 Örebro

Vill man skicka in sin polisanmälan via e-post är adressen tekniska.namnden@orebro.se

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till fots och om han eller hon i övrigt uppfyller kraven för parkeringstillstånd. För en rörelsehindrad person som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall om passageraren är helt beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet.

Till exempel vid mycket svår psykisk sjukdom som psykos och förvirringstillstånd, grav utvecklingsstörning, lättutlösta oförutsägbara krampanfall som vid svårbehandlad epilepsi etc.

För den som följer med som passagerare finns oftast möjlighet att bli körd fram till en punkt mycket nära målpunkten. Enligt trafikförordningen är det möjligt att stanna och parkera ett fordon som används för transport av sjuka och rörelsehindrade personer, där det enligt lokal trafikföreskrift gäller förbud mot stannande och parkering.

Som passagerare är alltså på- eller avstigning möjlig mycket nära en målpunkt, ofta närmre än vad som är möjligt med ett p-tillstånd eftersom ett sådant inte ger rätt att parkera där förbud att stanna gäller.

Om det gäller ett besök som sträcker sig över en viss tid och föraren skall invänta passageraren eller följa med denne, får föraren efter att ha sett till den rörelsehindrade har kommit dit han ska, parkera fordonet enligt gällande bestämmelser. Eller att föraren parkerar och att de tillsammans tar sig till utsatt mål.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

 • Svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem, t.ex. tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.
 • Svårigheter att ta sig i och ur bil.
 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras i den kommun där den sökande är folkbokförd. I Örebro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut med möjlighet att samråda med en förtroendeläkare.

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år och max tre år för barn upp till 18 år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Garanti

Örebro kommun garanterar att ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade handläggs inom fyra veckor* (servicegaranti).

* Tiden gäller från det att en komplett ansökan kommit in till oss. Vad som ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett framgår av ansökningsblanketten. Om ansökan måste skickas till konsultläkare för vidare bedömning kan ärendet ta längre tid och du får då meddelande om detta av handläggaren.

Ansökningsblankett

Observera! Alla frågor i ansökan måste vara besvarade för att vi ska kunna fatta beslut. Om information saknas skickas ansökan tillbaka för komplettering och det tar längre tid innan du får besked. Kom ihåg att bifoga läkarintyg med ansökan.

Blankett för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hittar du här.

Om du tillfälligt behöver köra eller parkera din bil på gator eller i områden där det råder körförbud vid exempelvis flytt eller transport av tungt gods, ansöker du om en dispens, ett tillfälligt tillstånd som gäller under en begränsad tid, du får ett dispensnummer som du lägger väl synligt i fordonets framruta.

Ansökan

Ansökan görs enklast via telefon på 019‑21 18 61 var gärna ute i god tid innan du behöver tillståndet då dispens på vissa platser måste gå igenom flera handläggare, exempelvis om det gäller ett tillstånd som bryter mot en generell regel som gång- och cykelbana eller närmare än tio meter framför ett övergångsställe.

Öppettider

Klockan 07.45-12, lunchstängt kl. 12-12.45 åter öppet kl. 12.45-16.

Vid akuta ärenden efter kontorstid t.ex. vid trafikfarlig uppställning eller fordon framför ut- och infart, ring vår jourtelefon 070‑348 67 52.

Läs mer om generella regler i Trafikförordningen.

 • Vi ökar trafiksäkerheten genom att se till att fordon inte parkerar trafikfarligt, så att utryckningsfordon och distributionstrafik kan ta sig fram obehindrat.
 • Vi främjar framkomligheten genom att förhindra att bilar stannar för nära övergångsstället, närmare än tio meter i korsningar eller på gång-och cykelbanor.
 • Vi skapar tillgänglighet genom att se till att parkeringsplatser för rörelsehindrade och lastplatser inte missbrukas samt att man inte parkerar längre än tillåten tid.

Mer information om hur vi arbetar med trafikövervakning.

Kontakt

Kontakta trafikövervakningen på parkeringsvakt@orebro.se eller 019‑21 18 61.

Vi har inga laddningsstationer för elbilar på allmän platsmark.

Se karta hos miljofordon.se om var du kan ladda elbilen i Örebro.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se