Parkering

Här hittar du information om bland annat parkeringsplatser i city, olika sätt att betala parkeringsavgiften på samt vilka nattparkeringsförbud som gäller.

Nu går vi in i sommarperioden gällande underhåll

Den 1 maj börjar sommarperioden för städtider gälla i flera områden i Örebro. Städtid innebär att det är parkeringsförbud för att det behövs underhåll av gator och omkringliggande växtlighet. På sommaren sköts detta under dagtid en dag varannan vecka för att ge så mycket utrymme som möjligt till parkering. Kontrollera alltid vägmärken på platsen.

Här kan du läsa mer om städtider och parkering.

Betalning och platser

Avgiften varierar mellan olika zoner. Se karta över zon 1 och zon 2

Zoner och kostnad för parkering

Zon

Zonkod i parkeringsappen

Flowbird

Pris vardagar

Pris lördagar

Söndagar eller helgdagar

Zon 1, Röd

Zonkod: 1603

Vardagar kl. 08-20.

De första två timmarna 10 kr/timma, därefter 40 kr/timma.

Lördagar kl 08-14.

De första två timmarna 10 kr/timma, därefter 40 kr/timma.

Avgiftsfritt.

Zon 2, Grön

Zonkod: 1601

Boendeparkering zonkod: 1621

Vardagar kl 08-18.

10 kr/timma.

Avgiftsfritt.

Avgiftsfritt.

På vissa platser, till exempel vid idrottsanläggningar och vid skolor, gäller särskilda avgifter. De parkeringsautomaterna har en grå symbol i webbkartan.

Generellt är det lägre avgift ju längre från citykärnan du parkerar. På Tappstället är det avgiftsparkering och kostar 5 kr/timma.

Du kan betala på olika sätt

När du ska parkera på allmän platsmark som kontrolleras av Örebro kommun kan du betala parkeringsavgiften med app (Flowbird), Swish eller med betalkort i våra parkeringsautomater samt med mynt i utvalda automater.

Starta parkering SMS

Skriv ett SMS med: ZONKOD (1601 eller 1603) REGISTRERINGSNUMMER PERSONNUMMER till nummer: 0701926926

Exempel: 1601 ABC123 ÅÅMMDDXXXX

Avsluta parkering SMS

Skriv ett SMS med: AVSLUTA till nummer: 0701926926

Fakturering SMS

Första gången du betalar via sms skickas en pappersfaktura hem till dig kostnadsfritt. Därefter kan du registrera dig så att fakturorna för sms-parkering skickas till dig månadsvis och kostnadsfritt via sms eller e-post. Information om detta står på första fakturan. Väljer du att betala med pappersfakturor tillkommer en faktureringsavgift på kommande fakturor. Fakturan kommer via företaget Flowbird.

Flowbird företagsportal

Flowbird har en företagsportal där företagare kan hantera all administration för medarbetare som behöver betala parkeringsavgift i tjänsten. För att komma igång med Flowbirds företagsportal se: www.flowbird.se eller kontakta Flowbirds kundtjänst: support@flowbird.se, 010-601 75 00.

Du kan återanvända parkeringsbiljetten

Har du tid kvar på din parkeringsbiljett från en parkeringsautomat kan du återanvända den på Örebro kommuns parkeringsplatser som har samma eller lägre taxa som din biljett.

Du som betalat parkering via våra nya biljettfria parkeringsautomater kan hämta ett kvitto i efterhand i kommunens digitala kvittoportal.

För att rätt kvitto ska hämtas behöver du ange:

 • registreringsnummer på det parkerade fordonet
 • ditt telefonnummer ifall köpet genomfördes med Swish
 • de fyra sista siffrorna på betalkortet som köpet gjordes med
 • datum för parkeringen.

Om du betalat parkeringsavgift via Flowbird-appen kan du hantera kvitton direkt i appen.

Karta över CitykärnanFörstora bilden

Citykärnan - klicka på bilden för större storlek.

Parkeringsplatser i City

Citykärnan är inom ett parkeringsförbuds­område, det innebär att du endast får parkera på markerade platser.

Skyltar sitter uppe vid alla ingångar till citykärnan. Gatorna som omringar citykärnan är Södra Grev Rosengatan, Alnängsgatan/Trädgårdsgatan, Rudbecksgatan samt Östra Bangatan.

Det finns särskilda parkeringsplatserna för tvåhjulig motorcykel utan sidovagn och moped klass 1 utan sidovagn, där parkerar du avgiftsfritt.

Här finns parkeringsplatserna:

 • Änggatan 15
 • Köpmangatan 23
 • Parkeringsplatsen på Hamnplan
 • Parkeringsplatsen på Stortorget
 • Järntorgsgatan 4.

MC-parkering på webbkartan

Parkeringsregler

Du kan parkera din motorcykel utan sidovagn eller moped klass 1 på de vanliga parkerings­platserna för bil. Där gäller reglerna för parkeringsavgift, parkeringsförbud eller tidsreglerad parkering även för dig med motorcykel eller moped klass 1.

Det är inte tillåtet att stanna eller parkera motorcykel eller moped klass 1 utan sidovagn i cykelställ, på gång- och cykelbana eller i terrängen.

Moped klass 2 får parkeras i cykelställ.

Boendeparkering är ett tillstånd för dig som bor och parkerar din bil inom zon 2. Tillsammans med ditt tillstånd kan du sen köpa en 30-dagarsbiljett för parkering inom zon 2. Läs mer och ansök om boendeparkering

Vi har inga laddningsstationer för elbilar på allmän platsmark.

Se karta hos miljofordon.se om var du kan ladda elbilen i Örebro.

Parkeringsförbud gäller vissa dygn, dagar eller nätter. Det innebär att vi under den tiden vill ha den delen av gatan fri från fordon för att kunna sköta städning och vägunderhåll som exempelvis snöröjning och sand-/löv-sopning.

I centrum där behovet av underhåll är större, är det parkeringsförbud nattetid udda alternativt jämna datum, liknande datumparkering. Mer information om var och när du får parkera hittar du på respektive parkeringsskylt.

I tättbebyggt område, alltså i hela Örebro inklusive de centrala delarna, får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar utom dag före sön- och helgdag.

Denna regel gäller inom tättbebyggt område där det inte sitter någon parkeringsskylt, men den gäller också där det sitter en parkeringsskylt och du t.ex. betalar avgift mellan vissa klockslag om ingen annan tidsbegränsning anges på skylten.

Lokala trafikföreskrifter publiceras i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.

Sommar- och vinterperiod

Sommar- och vinterperiod innebär att det blir parkeringsförbud på vissa gator om det behövs snöröjning, underhåll eller annan åtgärd på gatan.

Sommarperiod: Den 1 maj börjar sommarperioden för städtider gälla i flera områden i Örebro. På sommaren sköts detta under dagtid en dag varannan vecka för att ge så mycket utrymme som möjligt till parkering.

Vinterperiod: Den 1 november börjar vinterperioden på städtiderna gälla i flertalet områden i Örebro. Vintertid handlar det mest om snöröjning och det är parkeringsförbud en natt i veckan.

Kontrollera alltid vägmärken på platsen.

Får jag parkera här? Så här läser du skylten

Exempel på tilläggstavla som visar datum och tider för parkeringsförbud

Sommarperioden exempel

I exemplet på bilden är det under sommarperioden 1 maj till 31 oktober parkeringsförbud på måndagar jämna veckor kl. 9–13.

Vinterperioden exempel

Under vinterperioden 1 november till 30 april är det parkeringsförbud varje måndag kl. 00–06 (både jämna och udda veckor).

Övrig tid

Övrig tid är det tillåtet att parkera enligt skylten som sitter ovanför denna tilläggsskylt.

Parkeringsledningssystem - tavla som visar lediga p-platser.

Parkeringsledningssystem - tavla som visar lediga p-platser.

Centrala Örebro har ett parkeringsledningssystem för drygt tusen p-platser.

Bilister kan snabbt se om det finns lediga platser i de sex parkeringshusen som ingår, där det finns sammanlagt 1 076 p‑platser.

De sex p-husen är: Conventum, Behrn Center, P-Hus City på Nygatan, Krämaren, Vågen Gallerian (fd.Träffpunkt) och Södergaraget på Änggatan.

Tavlor i närheten av varje parkeringshus visar om det finns lediga p-platser i de närmaste p-husen. När p-husen är stängda (nattetid) är också tavlorna släckta.

Varje p-hus har avläsare vid in- och utfarter som registrerar antalet bilar som passerar. Denna information omvandlas sedan till antal lediga platser, som visas på tavlorna.

Örebro kommun hyr ibland ut parkeringsplatser till medborgare och verksamheter. På sidan Hyr parkeringsplats av kommunen kan du se om det finns lediga parkeringsplatser att hyra.

Felparkering och felanmälan

E-tjänst för felanmälan av biljettautomater m.m.

Du kan också ringa och felanmäla biljettautomater till 019‑21 51 00.

Vid din anmälan så uppger du vilket betalningssätt som det verkar vara fel på och BA nummer (biljettautomatens ID) Använd något av de övriga betalningsalternativen för att betala din parkeringsavgift eller uppsöka annan biljettautomat med samma taxa eller högre.

Du är alltid skyldig att erlägga betalning för parkering på avgiftsbelagda platser samt lösa någon form av biljett, om en parkeringsbiljett eller motsvarande används ska den placeras så hela biljetten är väl synlig och läsbar utifrån.

Se till att det inte råder parkeringsförbud på platsen under tiden för din parkering.

Du får inte parkera i korsningar, på gång- och cykelbanor eller mot trafikens riktning samt på parkeringsplatser för rörelsehindrade utan särskilt tillstånd.

Tänk på att aldrig parkera trafikfarligt.

Avgifter för felparkering på allmän platsmark:

 • Avgiftsbelagd samt tidsbegränsad parkering: 600 kr.
 • Vid förbud att parkera: 900 kr.
 • Vid förbud att stanna samt parkera: 1 200 kr.
 • Vid förbud att stanna samt parkera på p-plats för rörelsehindrade utan särskilt tillstånd: 1 200 kr.

Om ett fordon, till exempel en bil, står felparkerat kan det störa ordning, säkerhet eller miljö i området. Då har kommunen möjlighet att ta beslut om flyttning av fordonet efter att en eller flera parkeringsanmärkningar alternativt kontrollavgifter (på tomtmark) utfärdats.

Fordonet flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats och polisen informeras om fordonsflytten. Om du tror att ditt fordon har flyttats kan du alltid vända dig till polisen. Om ett fordon flyttas till uppställningsplatsen av kommunen görs en kungörelse på kommunens digitala anslagstavla.

Kommunen kan även ta beslut om att flytta fordon direkt till skrot om tre kriterier uppfylls:

 • dåligt skick
 • övergivet
 • ringa värde

Om kommunen vet vem som äger fordonet informeras personen via brev till den adressen där ägaren är folkbokförd.

Det är alltid ägaren till fordonet som är betalningsansvarig för de kostnader som uppstår för kommun gällande flyttning på allmän platsmark samt för uppställning och eventuellt skrotning av fordonet.

Fordon som felaktigt parkerat på din tomtmark

Har du fått ett fordon som felaktigt parkerat på din tomtmark kan du vända dig till handlaggning.fordon@orebro.se för handräckning. Alla kostnader som uppkommer för flyttning av fordonet samt eventuell uppställning faktureras beställaren/ tomtmarksägaren.

Frågor och anmälningar

Mejla handlaggning.fordon@orebro.se eller ring Örebro kommuns servicecenter  019‑21 10 00.

 • Vi ökar trafiksäkerheten genom att se till att fordon inte parkerar trafikfarligt, så att utryckningsfordon och distributionstrafik kan ta sig fram obehindrat.
 • Vi främjar framkomligheten genom att förhindra att bilar stannar för nära övergångsstället, närmare än tio meter i korsningar eller på gång-och cykelbanor.
 • Vi skapar tillgänglighet genom att se till att parkeringsplatser för rörelsehindrade och lastplatser inte missbrukas samt att man inte parkerar längre än tillåten tid.

Mer information om hur vi arbetar med trafikövervakning.

Kontakt

Kontakta trafikövervakningen på parkeringsvakt@orebro.se eller 019‑21 18 61.

Journummer för akuta situationer är: 070-348 67 52 och gäller endast för trafikfarlig uppställning samt när in/utfart är blockerad. Journumret kan man ringa efter kontorstid och tala med en Trafikövervakare eller lämna ett meddelande.

Skillnaden mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning utfärdas om felparkeringen sker på allmän platsmark eller gatumark till exempel en väg, trottoar, dess närliggande ytor samt parker som ägs av kommunen.

Anser du att parkeringsanmärkningen är felaktig, ska du ändå betala den och sedan bestrida eller begära rättelse hos polisen.

Detta styrs av den offentligrättsliga lagen som heter Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Kontrollavgift

En kontrollavgift utfärdas om felparkeringen sker på tomtmark. Ägare till marken kan vara en privatperson, ett privat företag, statlig myndighet, kommunala eller statliga bolag.

Anser du att kontrollavgiften är felaktig håller du inne med betalningen och överklagar den omedelbart via e‑tjänsten nedan.

Detta styrs av den civilrättsliga lagen Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP).

När ska jag betala?

Parkeringsanmärkning

Parkeringsanmärkningar ska betalas inom åtta dagar. En påminnelse skickas ut automatiskt efter förfallodagen om anmärkningen till exempel kastats eller försvunnit på annat sätt och inte betalats. Uppge OCR-nummer eller ärendenummer när du betalar, du hittar numret på parkeringsanmärkningen.

Information om betalning från utlandet.

Kontrollavgift

Kontrollavgifter ska betalas inom åtta dagar. Avgifter för felparkering i Örebro kommun hittar du under Felparkering, lite högre upp på sidan.

Vad gör jag om jag har tappat bort anmärkningen/avgiften?

Parkeringsanmärkning

Du kan begära ut en kopia genom att kontakta Transportstyrelsen.

Kontrollavgift

Du kan kontakta Teknik- och servicenämnden, via mejl teknikochservicenamnden@orebro.se.

Tillstånd

Det finns speciella tillstånd att söka för parkering på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Regler för parkeringstillstånd

I Örebro kommun finns cirka 70 stycken allmänna parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller även i de flesta länder i Europa.

Var gäller tillståndet?

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, längst i 5 år. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig

 • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
 • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar
 • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas
 • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

All parkering ska i övrigt ske enligt reglerna i trafikförordningen och vägmärkesförordningen.

Handikapplatser på webbkartan där du kan zooma och navigera.

Var gäller inte tillståndet?

 • I parkeringshus om inte ägaren medgivit det.
 • På tomtmark om inte ägaren har medgivit det.
 • På platser för viss verksamhet till exempel lastplats, taxiplats eller vändplats
 • På plats anvisad för visst slag av fordon t.ex. buss.
 • På gårdsgata (parkering är där tillåten endast på särskild anordnad p-plats)
 • På huvudled om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

Hur ser man att det är tomtmark?

Vid infarten till parkeringsplatsen finns en skylt med tilläggstavla med namnet på företaget som övervakar platsen plus telefonnummer. Kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillståndet.

När måste man betala avgift?

Avgift ska erläggas på avgiftsbelagd parkering. I Örebro har dock kommunfullmäktige beslutat att ingen avgift behöver erläggas på kommunens parkeringsplatser för personer som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Observera att detta inte gäller på boendeparkering. På boendeparkering krävs ett boendeparkeringstillstånd vilket ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade inte är avsett för.

Vad gäller när man parkerar?

Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare. Parkeringstillståndet skall placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.

Tillstånd som upphört att gälla skall återlämnas till utfärdande myndighet. Missbruk av parkeringstillstånd kan medföra indragning av tillståndet.

Vad gäller om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort?

Stöld eller förlust av ett parkeringstillstånd skall polisanmälas. Kopia på polisanmälan skickas till kommunen (Teknik- och servicenämnden), som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i fordonet utom när tillståndet utnyttjas för parkering. Upphittat tillstånd skall lämnas till polisen eller till den myndighet som utfärdat det.

Adress tekniska nämnden:

Teknik- och servicenämnden
Box 33300
701 35 Örebro

Vill man skicka in sin polisanmälan via e-post är adressen teknikochservicenamnden@orebro.se

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till fots och om han eller hon i övrigt uppfyller kraven för parkeringstillstånd. För en rörelsehindrad person som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall om passageraren är helt beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet.

Till exempel vid mycket svår psykisk sjukdom som psykos och förvirringstillstånd, grav intellektuell funktionsnedsättning, lättutlösta oförutsägbara krampanfall som vid svårbehandlad epilepsi etc.

För den som följer med som passagerare finns oftast möjlighet att bli körd fram till en punkt mycket nära målpunkten. Enligt trafikförordningen är det möjligt att stanna och parkera ett fordon som används för transport av sjuka och rörelsehindrade personer, där det enligt lokal trafikföreskrift gäller förbud mot stannande och parkering.

Som passagerare är alltså på- eller avstigning möjlig mycket nära en målpunkt, ofta närmre än vad som är möjligt med ett p-tillstånd eftersom ett sådant inte ger rätt att parkera där förbud att stanna gäller.

Om det gäller ett besök som sträcker sig över en viss tid och föraren skall invänta passageraren eller följa med denne, får föraren efter att ha sett till den rörelsehindrade har kommit dit han ska, parkera fordonet enligt gällande bestämmelser. Eller att föraren parkerar och att de tillsammans tar sig till utsatt mål.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

 • Svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem, t.ex. tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.
 • Svårigheter att ta sig i och ur bil.
 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras i den kommun där den sökande är folkbokförd. I Örebro kommun är det Teknik- och servicenämnden som fattar beslut med möjlighet att samråda med en förtroendeläkare.

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år och max tre år för barn upp till 18 år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Garanti

Örebro kommun garanterar att ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade handläggs inom sex veckor* (servicegaranti).

* Tiden gäller från det att en komplett ansökan kommit in till oss. Vad som ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett framgår av ansökningsblanketten. Om ansökan måste skickas till konsultläkare för vidare bedömning kan ärendet ta längre tid och du får då meddelande om detta av handläggaren.

Ansökning och läkarintyg

Du kan ansöka om parkeringstillstånd antingen via e-tjänst eller blankett.

Blankett för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hittar du här. Docx, 303.9 kB.

Observera! Alla frågor i blanketten måste vara besvarade för att vi ska kunna fatta beslut. Om information saknas skickas ansökan tillbaka för komplettering och det tar längre tid innan du får besked.

Kom ihåg att bifoga läkarintyg med ansökan. Läkarintyget får inte vara äldre än sex månader.

Om du tillfälligt behöver köra eller parkera din bil på gator eller i områden där det råder körförbud vid exempelvis flytt eller transport av tungt gods, ansöker du om en dispens, ett tillfälligt tillstånd som gäller under en begränsad tid, du får ett dispensnummer som du lägger väl synligt i fordonets framruta.

Ansökan

Ansökan görs enklast via telefon på 019‑21 18 61 var gärna ute i god tid innan du behöver tillståndet då dispens på vissa platser måste gå igenom flera handläggare, exempelvis om det gäller ett tillstånd som bryter mot en generell regel som gång- och cykelbana eller närmare än tio meter framför ett övergångsställe.

Öppettider

Klockan 07.45–12, lunchstängt kl. 12–12.45 åter öppet kl. 12.45–16.

Vid akuta ärenden efter kontorstid t.ex. vid trafikfarlig uppställning eller fordon framför ut‑ och infart, ring vår jourtelefon 070‑348 67 52.

Läs mer om generella regler i Trafikförordningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: