Karlslunds tegelbad

Karlslunds tegelbad är en del av Svartån och ligger i kulturreservatet Karlslund. Vid den mindre viken finns en trappa i trä i form av en solfjäder. Trappan är utformad med breda trappsteg så att besökare kan sitta på trappstegen. På platsen finns även grillplats och bänkbord. Omklädningsrum och toaletter finns en liten bit bort vid Rosta gärde.

Karslunds tegelbad.

Namnet Karlslunds tegelbad kommer från det tegelbruk som fanns på platsen och var i drift fram till 1897 då det flyttade uppströms i Karlslund.

Inte långt i från Karlslunds tegelbad finns dessutom Hästhagens bryggbad. I anslutning till baden finns även uthyrning av kanoter samt både bangolf och frisbeegolf. På området finns även en kiosk med enklare servering.

Vägbeskrivning

Badet ligger cirka 4 kilometer från Örebro centrum och lättast tar du dig till badet med cykel västerut längs med Svartån. Det går också att ta bussen till Solhaga och hållplatsen Stolpgränd. På Länstrafikens webbplats hittar du aktuella busstider. Här hittar du också busshållplatser via lista eller karta.

Skötsel

Örebro kommun ansvarar för skötseln av badet. Om du har frågor eller synpunkter, kontakta Servicecenter.

Vattenprover

  Godkänt vattenprov
  Vattenprov med anmärkning
  Underkänt vattenprov
Resultat av vattenprover de senaste åren

År

v.22

v.23

v.24

v.25

v.26

v.27

v.28

v.29

v.30

v.31

v.32

v.33

v.34

v.35

2023

Tjänligt m. Anm.

Otjänligt

Otjänligt

Otjänligt

Tjänligt

Otjänligt

Otjänligt

2022

Tjänligt m. Anm.

Otjänligt

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

2021

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Otjänligt

Tjänligt m. Anm.

Mer detaljerad information kring resultaten av årets provtagningar kan du se på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad: