Hästhagens bryggbad

I Svartån i fritidsområdet Hästhagen ligger Hästhagens bryggbad. Här finns bryggor, bänkar, toaletter och grillplats. Omklädningsrum och fler toaletter finns en liten bit bort vid Rosta gärde.

hästhagens bryggbad

I anslutning till badet finns även uthyrning av kanoter samt både bangolf och frisbeegolf. På området finns även en kiosk med enklare servering.

Vägbeskrivning

Badet ligger cirka 4 kilometer från Örebro centrum och lättast tar du dig till badet med cykel västerut längs med Svartån. Det går också att ta bussen till Solhaga och hållplatsen Stolpgränd. På Länstrafikens webbplats hittar du aktuella busstider. Här hittar du också busshållplatser via lista eller karta.

Skötsel

Örebro kommun ansvarar för skötseln av badet. Om du har frågor eller synpunkter, kontakta Servicecenter.

Vattenprover

  Godkänt vattenprov
  Vattenprov med anmärkning
  Underkänt vattenprov
Resultat av vattenprover de senaste åren

År

v.22

v.23

v.24

v.25

v.26

v.27

v.28

v.29

v.30

v.31

v.32

v.33

v.34

v.35

2024

Tjänligt

2023

Tjänligt

Otjänligt

Otjänligt

Otjänligt

Tjänligt m. Anm.

Otjänligt

Otjänligt

2022

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt m. Anm.

Otjänligt

Tjänligt

Tjänligt

2021

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt m. Anm.

2020

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt m. Anm.

Tjänligt

Tjänligt

Mer detaljerad information kring resultaten av årets provtagningar kan du se på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad: