Renhållning av gator och parker

Arbetet för ett rent Örebro är ett samarbete mellan kommunen, invånare, fastighetsägare, restauranger och andra företag. Här kan du läsa om kommunens renhållningsarbete samt vad du själv kan göra för att minska nedskräpningen.

Vad gör kommunen?

Kommunen ansvarar för renhållning på allmän plats.

Gator, torg, parker, busshållplatser och skräpkorgar

I citykärnan har vi personal i tjänst alla dagar i veckan året runt. Alla vardagar startar arbetet vid fem på morgonen med att sopa gångvägar, torg och gator i city där behovet är som störst. Under sommaren städas också Stadsparken och andra välbesökta centrala parker på helgerna.

Parker, busshållplatser, hundlatriner och skräpkorgar som ligger utanför centrum kontrolleras vanligtvis minst en gång per vecka. De mest välbesökta lekplatserna städas två till tre gånger per vecka.

Kommunen ansvarar för hela 1 250 skräpkorgar i Örebro tätort. Dessa töms efter behov, vanligtvis minst en gång per vecka. 

På vissa gator är det ibland parkeringsförbud för att vi ska kunna sköta städning och vägunderhåll som exempelvis snöröjning och sand-/lövsopning.

På sidan Parkering finns mer information om parkeringsförbud.

Naturreservat, rastplatser, skogsmark och vägkanter

Naturreservat skräpplockas längs gångvägar och vid rastplatser en gång per vecka under barmarkssäsong och varannan vecka vintertid. Under senare år har bredare städinsatser gjorts tillsammans med Städa Sverige och lokala föreningar i några naturreservat.

I skogsmark som inte är planlagd som park städar kommunen vid behov. Skräpplockning vid gator, vägkanter och diken är behovsstyrt. De största insatserna sker när vintersäsongen är över, men vissa sträckor kräver många insatser per år.

Idrottsanläggningar, motionsspår och badplatser

Genom avtal med entreprenörer, föreningar eller egen personal städas och sköts idrottsanläggningar, motionsspår, badplatser och spontanidrottsytor regelbundet beroende på säsong och anläggning.

På idrottsanläggningarna finns källsortering. På Täby motorstadion finns också kemavfall. Vid några tillfällen har samarbete skett med “Städa Sverige” där föreningar gör extra städinsatser vid någon av våra anläggningar.

Vid våra friluftsbad görs varje år en säkerhetsdykning innan säsongen öppnar. Då tas skrot upp som hamnat på badplatsen och runt bryggorna som kan utgöra en fara.

Större nedskräpningar

Större nedskräpningar, ibland kallat dumpningar, städas vid behov och i mån av tid. Detta är dessvärre aktuellt två till tre gånger per månad. Miljöavdelningen på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kopplas alltid in för att undersöka om det går att spåra vem som har utfört nedskräpningen eftersom det är ett brott.

Vad kan jag göra för att minska nedskräpningen?

För att lyckas minska skräpet behöver vi alla arbeta tillsammans. Här nedan ser du vad du som invånare, fastighetsägare, butiksägare, restaurangägare eller byggföretag kan göra.

Nummer ett är att inte skräpa ner och prata med bekanta om att slänga skräp där det hör hemma. Försök påverka andra som, kanske omedvetet, skräpar ner. Bidra gärna till att det blir renare just där du befinner dig, genom att plocka bort skräp som stör och slänga det på rätt ställe. Ska du ut och gå eller cykla så ta gärna med dig en påse och samla eventuellt skräp i.

Hjälp oss gärna genom att visa hänsyn och försiktighet när vi arbetar med våra driftfordon. Ha tålamod om det tar lite tid innan vi åtgärdar brister. Örebro är stort och vi gör vårt bästa för att prioritera i vårt arbete. Ibland väcker vi folk genom vårt arbete tidiga morgnar och även vissa nätter. Det är beklagligt, men nödvändigt att utföra vissa åtgärder innan trafiken har kommit i gång då det blir både säkrare och effektivare utan påverkan på andra trafikanter.

Allvarliga fel och brister är du välkommen att felanmäla. Du kan också ta med vänner, jobbkompisar, föreningsaktiva för att gå ihop ett par stycken och volontärstäda.

Volontärstädning

Du kan även göra en insats för att hålla Örebro rent genom volontärstädning. Läs mer om volontärstädning på sidan Volontärstädning för ett rent Örebro.

I Örebro är det du som fastighetsägare som ansvarar för renhållningen av din trottoar eller annan yta som avses för gångtrafik. Det gäller även vintern då det ska vara framkomligt och halkfritt. Tänk på hur du eller dina hyresgäster parkerar bilen, så det är framkomligt för driftfordon och maskiner. Se också till att växtlighet inte sticker utanför tomten. Läs om vad som gäller på sidan Växtlighet i tomtgränsen.

Önskvärt är också att du tittar till gallerbrunnar omkring din fastighet, så att regnvatten kan rinna ner obehindrat.

Har du en fastighet i Örebro city kan du ansluta till Cityavtalet. Det innebär att kommunen tar över ansvaret för plogning, sandning och sopning på era gångbanor. Avtalet är delat i tre kategorier utifrån hur mycket insatser som krävs på ytan. Är du intresserad att veta mer om villkoren, kontakta Servicecenter.

Komplettera gärna med egna soptunnor eller fimpkoppar om det lämpar sig. Genom att städa av serveringar kontinuerligt minskar du risken för att skräp blåser iväg eller plockas av fåglar. Det minskar tydligt risken att skräp hamnar fel. Dessutom är det viktigt att snabbt få bort matrester för att begränsa tillgången på mat för skadedjur som råttor.

Förebyggande insatser kan vara att minska utbudet av förpackade varor, förenkla för gästerna att minska antalet servetter och annat som undviker sådant som lätt blåser iväg. Ni kan också erbjuda olika portionsstorlekar som minskar matsvinn som annars kan locka till sig fåglar och råttor. Förebyggandet minskar också era kostnader.

Läs mer om kvalitetskrav och riktlinjer för uteserveringar i Örebro.

Om avfall sprids från er tomt räknas det som nedskräpning, vilket är ett brott.

Kommunen ser tydligt att nedskräpningen ökar i närheten av en del byggarbetsplatser. Använd gärna lock eller nät över containers, så att inte säckar, isolering, frigolit eller annat skräp blåser iväg med vinden. Att ha rent och snyggt på arbetsplatsen förenklar även ert arbete.

Senast uppdaterad:

Publicerad: