Sociala medier

Sociala medier är digitala plattformar som ger möjlighet till medskapande, dialog, engagemang och interaktion med våra medborgare.

Örebro kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se och möta varje dag. Vi ska kommunicera med dem, vara lyhörda, ta till vara deras synpunkter och ge dem en stor roll i utvecklingen av våra verksamheter. Som en del i det behöver vi möta örebroarna i de kanaler de befinner sig i och föra dialogen där.

Läs om hur Örebro kommun arbetar med sociala medier i Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun. Pdf, 406 kB.

Innehåll som andra delar i interaktion med våra konton i sociala medier blir allmän handling, som omfattas av offentlighetsprincipen, och kan därmed komma att registreras.

Sociala medier ska inte användas för sekretessbelagda uppgifter. För kommunikation kring ärenden som berör sekretessbelagda uppgifter hänvisar vi till andra kontaktvägar. För frågor kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Med stöd av kommunens riktlinjer och aktuell lagstiftning förbehåller sig Örebro kommun rätten att ta bort innehåll i sociala medier som består av:

  • olaga hot eller uppvigling,
  • offentlig uppmaning till brott eller annan brottslig verksamhet,
  • kränkningar, olaga integritetsintrång, personangrepp eller förolämpningar, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier,
  • olaga våldsskildringar, pornografi och barnpornografi,
  • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material,
  • känslig information såsom sekretessbelagda uppgifter,
  • information och marknadsföring om eller från aktörer som Örebro kommun inte har något uttalat samarbete med eller
  • politiska diskussioner.

Utöver att ta bort innehåll som bryter mot dessa regler kan vi även komma att blockera användaren som publicerat innehållet.

Facebook

Facebook är en social plattform med flest användare världen över och det sociala nätverk som flest svenskar i olika åldersgrupper använder. Målgruppen 16 år eller äldre har 8 av 10 använt Facebook under året och 6 av 10 är där dagligen enligt Svenskarna och internet 2021

Örebro kommuns officiella konto på Facebook är vårt största konto i sociala medier och en kanal där vi kan nå flera målgrupper. Sidan används i första hand för att informera om händelser, aktiviteter och nyheter som kan vara relevant för örebroarna. Kontot används också för att skapa dialog och engagemang och möjliggöra för att låta örebroarna känna sig delaktiga.

Utöver Örebro kommuns officiella konto på Facebook finns även Örebro kommun – Teckenspråk där samma information publiceras på teckenspråk för att göra informationen tillgänglig för så många som möjligt.

Instagram

Instagram är en social plattform där fokus ligger på att dela med sig av bild och film i olika former. De som använder Instagram allra mest är 90-talisterna, följt av 80-talisterna och sedan 00-talisterna.

Örebro kommuns officiella Instagramkonto, @orebrokommun är upplagt som ett stafettkonto där en medarbetare varje vecka ansvarar för kontot och har möjlighet att berätta om sin roll och visa upp hur den i slutändan leder till en enklare vardag.

Örebro kommuns centrala konto Tillbakablick Örebro, @tborebro, delar varje vecka med sig av gamla bilder från Örebro, tillbakablickar, som visar hur Örebro utvecklats både som stadsmiljö och i aktiviteter. TbOrebro är ett konto som bidrar till engagemang och bilder tas från Stadsarkivets bildarkiv.

På Instagram finns även Örebro kommun – Teckenspråk där information publiceras på teckenspråk för att göra informationen tillgänglig för så många som möjligt.

LinkedIn

LinkedIn är en social plattform som riktar sig till yrkesverksamma, där tips, diskussion, jobbsökande och ett utbyte av erfarenheter står i fokus.

Med Örebro kommuns närvaro på LinkedIn vill vi berätta om hur det är att arbeta på Örebro kommun. Vi publicerar inlägg där vi berättar om de möjligheter och utmaningar vi arbetar med dagligen, sprider intressanta nyheter om vår verksamhet, lyfter specifika medarbetare som bidragit till att skapa en enklare vardag för örebroarna, och berättar om hur det är att arbeta hos oss i stort. Vi vänder oss främst till jobbsökande samt interna medarbetare.

Youtube

Youtube är en social plattform för video och en av de plattformar som just nu växer mest. Det är framförallt 00-talister och 90-talister vilka båda når upp till 95 procent användare under året. På tredje plats hamnar 80-talisterna varav 9 av 10 har varit på Youtube det senaste året. Visningstiderna på video är ofta längre på Youtube än i andra sociala medier, eftersom vi som tittare oftast vet vad vi är ute efter när vi går in på plattformen och därmed är beredda att sätta av mer tid.

Örebro kommun har ett centralt konton på Youtube: Örebro kommun

Poddar

En podcast (poddsändning, podradio eller podd) är som traditionell radio fast med fördelen att du kan lyssna när och var du vill via olika digitala plattformar. Örebro kommuns poddar finns tillgängliga i de vanligaste podcast-apparna, via Itunes och Spotify.

Podden Vardagshjältarna är podden för dig som funderar på vad du ska bli när du blir stor. För, det myllrar av roller och titlar där ute, men vad tusan gör alla dessa människor på jobbet, på riktigt? I varje avsnitt gästas podden av en medarbetare från Örebro kommun, en vardagshjälte, som berättar om sin yrkesroll och vad som gör jobbet roligt, även på en trött och gråmulen tisdag. Den lyfter fördomar, suddar bort floskler och tar reda på vad personen faktiskt gör på jobbet, bortom luddiga titlar och komplicerade ord.

Podden Sveriges viktigaste chefspodd lyfter Örebro kommuns arbete på olika sätt, ur ett ledarperspektiv. Ämnena ska ge båda inspiration och vägledning oavsett och podden riktar sig mot chefer, ledare och medarbetare som vill få större insyn och känna delaktighet. Just nu är podden pausad men alla tidigare avsnitt finns kvar att lyssna på.

Podden Tonårstiden - Hur svårt kan det va? riktar sig mot dig som är tonårsförälder och som har frågor och funderingar kring tonårstiden. Bakom podden står Föräldrastöd och Fältgruppen.

Podden Tonårstiden – Hur svårt kan det va? finns även teckenspråkstolkat här.

Personuppgifter på sociala medier

Om du kontaktar oss på våra sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, överförs informationen och personuppgifterna alltid till tredje part (företaget eller organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier. Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter.

Frågor

Om du har frågor kring kommunens sociala medier, kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: