Regler, riktlinjer, rutiner och lagar - utförare

Här har vi samlat de regler, riktlinjer, rutiner och lagar som gäller för utförare inom valfrihetssystemen LOV (omvårdnad, service, daglig verksamhet, mattjänst) och LOU (vård- och omsorgsboende, bostad med särskild service).

Avvikelser - Hälso- och sjukvård för utförare

Styrdokument som gäller alla verksamheter samt stöd och vägledning.

Styrdokument som gäller alla verksamheter samt stöd och vägledning finns på hälso- och sjukvårdssidorna för personal.

Del 1: Behörig beställare, It’s Learning, Användarkonto Treserva, Supportfrågor

Del 2: PC - Åtkomst till kommunens verksamhetssystem (Citrix)

Systemkrav: PC med uppdaterad Windows 10 och uppdaterade webbläsare eller MAC med nyare operativ, för detaljerade krav se länk nedan till Citrix

Del 3: Mobiltelefoner, mobilregister

Systemkrav: Android 9.0 eller senare samt NFC-läsare på mobilen.

Del 4: Övriga IT-dokument

Styrdokument som gäller alla verksamheter samt stöd och vägledning finns på hälso- och sjukvårdssidorna för personal.

Här kan du se en film om hur det går till med nyckelfri hemtjänst

Du kan välja att se filmen med undertext.

Uppgradering

Det är dags att uppgradera till en nyare version på låsen. Uppgraderingen tar cirka 10 minuter och kan göras under pågående besök. Frågan om man vill uppgradera låset får man när man loggar in hos kunden. Ska man göra ett kortare besök kan man välja att uppgradera vid senare tillfälle.

Mobil med text som uppmanar användaren till att uppgradea låsmjukvara

Instruktion uppgradering

  • Förfrågan om uppgradering kommer vid upplåsning av CareLock
  • Uppgraderingen utförs från telefonens menyknapp.
  • Ha mobilen inom 5 meters räckhåll under tiden för uppgradering.
  • Ett meddelande visas när uppgraderingen är klar.
  • Låsmjukvaran laddas ner till CareApp vid inloggning så uppgraderingen kan utföras utan mobiltäckning.

Styrdokument som gäller alla verksamheter samt stöd och vägledning finns på hälso- och sjukvårdssidorna för personal.

Styrdokument som gäller alla verksamheter samt stöd och vägledning.

Skyddsåtgärder samt tvångs- och begränsningsåtgärder - för personal

Specifika dokument

Information, e-tjänster och blanketter för medborgare

Senast uppdaterad:
Publicerad: