Regler, riktlinjer, rutiner och lagar - utförare

Här har vi samlat de regler, riktlinjer, rutiner och lagar som gäller gemensamt för dig som privat utförare inom omvårdnad, service, daglig verksamhet och mattjänst.

Avvikelser - Hälso- och sjukvård för utförare

Styrdokument som gäller alla verksamheter samt stöd och vägledning.

Guider för MCSS finns på Appvas webbplats.

Digital signering inom Vård- och omsorgsförvaltningen

MCSS står för Medication and Care Support System. Det är ett system för bl.a. signering av insatser som säkerställer att insatsen utförs av behörig personal med rätt kompetens. Till att börja med är det signering av läkemedel och andra fördelade insatser enligt HSL som kommer att göras digitalt.

Införandet innebär att man tar bort signeringslistorna för HSL-insatserna bl.a. för läkemedel som idag finns i pappersform hemma hos patienterna. Satsningen är en del av digitaliseringsarbetet i Örebro kommun.

Signeringssystemet kan kopplas till alla delegerade och fördelade HSL-insatser från arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut och även till att signera insatser enligt SoL och LSS. Systemet har också flera funktioner som kommer att användas, bland annat gällande delegering och beställning.

Fördelar med den digitala signeringen

 • På översikten i Ipad:en syns alla patienter/kunder som har insatser/medicin vid en viss tid vilket gör att man inte missar insatsen.
 • Möjlighet till påminnelse i mobil/Ipad innan insatsen ska utföras eller medicin ska ges gör också att man slipper oroa sig för att missa.
 • Bättre koll på insatser som utförs sällan, t.ex. byte av morfinplåster.
 • Legitimerad personal kan justera tiden för insatsen/medicinen i realtid, istället för att gå hem till patient och justera på papperslistan eller invänta att omvårdnadspersonal ska hämta/åka efter signeringslistan vilket leder till mindre tid för logistik framförallt i hemvården.
 • Tydliga och uppdaterade instruktioner finns med insatsen så man vet att den utförs korrekt.
 • Ev. kommunikationsproblem i arbetsgruppen avvärjs genom att man själv har bättre koll på när och hur insatsen ska utföras.
 • Man vet vem som utfört insatsen/gett ett läkemedel och slipper tyda signaturer med signaturförtydliganden.
 • Man kan ångra en signering om man gjort fel, istället för att strecka över och det blir otydligt.
 • Snabbare och enklare uppföljning av insatserna, vilket gör att man snabbt kan åtgärda om något missas. Larm går till legitimerad personal om insatsen inte utförs inom rätt tidsintervall. Leg personal kan enkelt i realtid och utifrån statistik påminna den som glömmer signera.
 • Det blir färre avvikelser att skriva eftersom man kan arbeta mer förebyggande via påminnelser och översiktsbilder. Därmed blir det mindre att dokumentera i Treserva.
 • När beställningsfunktionen börjar användas kan omvårdnadspersonal begära påfyllning av originalförpackade läkemedel direkt via systemet hemma hos patient istället för att kontakta sjuksköterskan vid ett senare tillfälle.
 • Mindre fokus på bl.a. pappersadministration kring t.ex. läkemedelshantering och mer tid till patient/kund.
 • Bättre koll på sin delegering. Man får information i mobilen innan den upphört.
 • Möjlighet att följa upp och utvärdera patientens behandlingar på ett säkert sätt när man vet om och när insatsen är utförd, samt att personal har aktuell delegering/instruktion.
 • Legitimerad personal slipper manuell hantering av signeringslistor en månad bakåt i tid.
 • Systemet kvalitetssäkrar insatserna som är ordinerade av arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut vilket ger patienten bibehållen/ökad aktivitets- och funktionsförmåga samt hälsotillstånd.

Se filmen om hur digital signering fungerar

Filmen är framtagen av företaget Tre Stiftelser. Här kan du se filmen på Youtube.

Styrdokument som gäller alla verksamheter samt stöd och vägledning finns under rubriken Basal hygien och smittförande avfall på sidan Dokument och vägledning inom hälso- och sjukvård – för vårdgivare.

Del 1: Behörig beställare, It’s Learning, Användarkonto Treserva

Del 2: PC - Åtkomst till kommunens verksamhetssystem (Citrix)

Systemkrav: PC med uppdaterad Windows 10 och uppdaterade webbläsare eller MAC med nyare operativ, för detaljerade krav se länk nedan till Citrix

Del 3: Mobiltelefoner, mobilregister

Systemkrav: Android 9.0 eller senare samt NFC-läsare på mobilen.

Del 4: Övriga IT-dokument

Styrdokument som gäller alla verksamheter samt stöd och vägledning finns på sidan Dokument och vägledning inom hälso- och sjukvård – för vårdgivare.

Här kan du se en film om hur det går till med nyckelfri hemtjänst

Du kan välja att se filmen med undertext.

Uppgradering

Det är dags att uppgradera till en nyare version på låsen. Uppgraderingen tar cirka 10 minuter och kan göras under pågående besök. Frågan om man vill uppgradera låset får man när man loggar in hos kunden. Ska man göra ett kortare besök kan man välja att uppgradera vid senare tillfälle.

Mobil med text som uppmanar användaren till att uppgradea låsmjukvara

Instruktion uppgradering

 • Förfrågan om uppgradering kommer vid upplåsning av CareLock
 • Uppgraderingen utförs från telefonens menyknapp.
 • Ha mobilen inom 5 meters räckhåll under tiden för uppgradering.
 • Ett meddelande visas när uppgraderingen är klar.
 • Låsmjukvaran laddas ner till CareApp vid inloggning så uppgraderingen kan utföras utan mobiltäckning.

Styrdokument som gäller alla verksamheter samt stöd och vägledning finns på sidan Dokument och vägledning inom hälso- och sjukvård – för vårdgivare.

Styrdokument som gäller alla verksamheter samt stöd och vägledning.

Dokument och vägledning inom hälso- och sjukvård - för vårdgivare.

Specifika dokument

Information, e-tjänster och blanketter för medborgare

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?