Digital signering – för personal

Syftet med signering av hälso- och sjukvårdsåtgärder är att säkerställa att ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder är utförda och dokumenterade.

Signering av hälso- och sjukvårdsåtgärder gäller för åtgärder utförda av legitimerade och av omvårdnads-/baspersonal.

Det möjliggör uppföljning och kontroll för bedömning och utvärdering av åtgärder.

Hälso- och sjukvårdsåtgärder som har delegerats eller fördelats av legitimerad personal till omvårdnads-/bas personal ska signeras i samband med utförandet när så efterfrågas.

Digital signering

Instruktionsfilmer

Guider som rör MCSS.

Senast uppdaterad:

Publicerad: