Omvårdnad

Du som har svårt att klara aktiviteter i det dagliga livet kan ansöka om stöd med det du inte klarar själv. Stödet utformas utifrån ditt behov för att du ska klara den dagliga livsföringen och kan exempelvis bestå av påminnelser, förflyttningar, daglig hygien, dusch, toalettbesök, på- och avklädning, bereda måltider, äta och dricka, hushållssysslor, fysiska och sociala aktiviteter och ledsagning till vårdinrättning.

Om du har behov av omvårdnad behöver du göra en ansökan och få ett biståndsbeslut.

Vad kan jag förvänta mig av stödet?

Stödet utformas tillsammans med dig utifrån dina individuella behov och mål, så att du får möjlighet att bibehålla eller förbättra det du klarar av på egen hand. Omfattningen av stödet beror på ditt individuella behov, vilket betyder att olika personer kan få olika mycket stöd.

Stödet kan utföras vid återkommande dagliga besök vid ett eller flera tillfällen under dygnet eller vid enstaka besök under veckan. Stödet utvärderas regelbundet tillsammans med dig och kan komma att ändras eller avslutas om dina behov eller mål förändras.

Möjlighet att välja utförare

Beviljas du omvårdnad har du möjlighet att välja utförare. Här hittar du information om vilka utförare du kan välja samt hur du väljer och byter utförare.

Tillsammans med utföraren skapar du en genomförandeplan där det ska framgå när och hur stödet ska utföras utifrån dina behov och för att du ska kunna nå uppsatta mål.

Anhörigstöd

Biståndsinsatser kan även innebära ett indirekt stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående så att du kan få möjlighet till avlastning. Läs mer på sidan Anhörigstöd.

Hälso- och sjukvård i hemmet

Om du behöver stöd med rehabiliterande och/eller medicinska insatser så får du det från omvårdnadspersonalen efter bedömning av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Kommunal hälso- och sjukvård.

Rehabilitering och hjälpmedel.

Kostnad

Kostnaden för stödet är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Du får en faktura från Örebro kommun varje månad.

Se avgifter på sidan Avgifter – vård och omsorg.

Senast uppdaterad:

Publicerad: