Självservice för seniorer

Stöd i hemmet
Namn på tjänst
E-tjänst
Pdf
Word

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 178.5 kB.


Ansökan om serviceinsatser


Ladda ner Pdf, 187.2 kB.


Beställning av fixartjänst

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 114.8 kB.


Ansökan om trygghetslarm

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 162.2 kB.


Omval av utförare

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 160.1 kB.


Begäran om verkställighet i annan kommun


Ladda ner Pdf, 129.7 kB.


Vård- och omsorgsavgift
Namn på tjänstE-tjänstPdfWord

Autogiroanmälan - medgivande att vård- och omsorgsavgiften betalas genom autogiro

Till e-tjänst


Ladda ner Pdf, 41.6 kB.



Inkomstförfrågan, beräkning av vård- och omsorgsavgift

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 198.4 kB.


Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 180.9 kB.


Ansökan om ändrad beräkning av vård- och omsorgsavgift på grund av dubbla boendekostnader vid flytt till vård- och omsorgsboende

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 150.5 kB.


Fullmakt, debiteringen för vård och omsorg


Ladda ner Pdf, 84 kB.

Ladda ner Docx, 38.5 kB.

Boenden – för dig med särskilda behov, eller som uppnått en viss ålder
Namn på tjänstE-tjänstPdfWord

Ansökan om vård- och omsorgsboende från en person boende i annan kommun.


Ladda ner Pdf, 151.1 kB.

Ladda ner Docx, 54.6 kB.

Bostadsansökan trygghetsbostad

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 73.1 kB.


Bostadsanpassningsbidrag

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag


Ladda ner Pdf, 249.2 kB.


Ansökan om service och reparation av bostadsanpassningsåtgärd

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 191.2 kB.


Ansökan om återställningsbidrag

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 191.5 kB.


E-tjänster

Klickar du på länken "Till e-tjänst" under namnet på e-tjänsten kommer du till en e-tjänst som du kan fylla i direkt på skärmen och skicka in. Vissa e-tjänster kräver inloggning och signering med BankID.

Min sida

Du kan se många av dina inskickade ärenden från våra e-tjänster om du loggar in med BankID på www.orebro.se/minsida. Detta gäller e-tjänster där du har loggat in med BankID.

Blanketter i pdf- eller wordformat

Klicka på "Ladda ner" i tabellen här ovanför för att ladda ner blanketten i det format du föredrar. Du kan då fylla i blanketten antingen direkt på skärmen (gäller word-blanketter) eller skriva ut blanketten och fylla i den för hand. Du kan behöva ett program som kan läsa pdf-filer (som Adobe Acrobat Reader) eller word-filer (som Microsoft Word). De flesta moderna webbläsarna kan öppna pdf-filer.

Vissa blanketter går bra att skicka in via e-post. Det gäller dock inte blanketter där en namnteckning krävs.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se