Dialogträffar och enskilda avstämnings­samtal

Det hålls olika typer av träffar för utförare inom daglig verksamhet, mattjänst, omvårdnad och service. Se respektive rubrik nedan.

Dialogträffar

Dialogträffar innebär att godkända utförare och kommunen träffas och tar upp olika aktuella frågor. I bland bjuds olika föreläsare in. Träffarna är frivilliga, men deltagande rekommenderas då många aktuella frågor diskuteras. Dialogträffar sker digitalt via Teams.

Datum för informations- och dialogträffar under 2022 utförare service och omvårdnad

  • Torsdag 3 mars.
  • Torsdag 19 maj.
  • Torsdag 22 september.
  • Torsdag 17 november.

Dagordning och minnesanteckningar 2022

Dagordning och minnesanteckningar 2021

Datum för dialogträffar mattjänst

-

Enskilda avstämningssamtal

Samtliga utförare som bedriver konkurrensutsatt verksamhet inom Social välfärd har möjlighet att boka enskilda avstämningssamtal med Uppföljningsteamet för rådgivning och stöd gällande den egna verksamheten.

Ni väljer vad samtalet ska handla om, det kan vara frågor och funderingar kopplade till avtal, ersättning, IBIC eller handläggningsprocessen men även hälso- och sjukvård. Beroende på vad ni önskar ta upp kommer representanter från olika funktioner att delta. Tre träffar à 1 timme erbjuds en dag i månaden.

Tider och bokning för enskilt avstämningssamtal

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?