Dialogträffar och enskilda avstämnings­samtal

Det hålls olika typer av träffar för utförare inom daglig verksamhet, mattjänst, omvårdnad och servicetjänster. Se respektive rubrik nedan.

Dialogträffar

Dialogträffar innebär att godkända utförare och kommunen träffas och tar upp olika aktuella frågor. I bland bjuds olika föreläsare in. Träffarna är frivilliga, men deltagande rekommenderas då många aktuella frågor diskuteras. Dialogträffar sker digitalt via Teams.

Datum för informations- och dialogträffar under 2020 vård- och omsorgsboende

Torsdag 15 oktober.

Dagordning och minnesanteckningar 2019

Datum för dialogträffar mattjänst

-

Datum för informations- och dialogträffar daglig verksamhet under 2020

Dagordning dialog- och informationsträff torsdag 15 oktober 2020 (pdf, 150.5 kB)

Dagordning och minnesanteckningar 2019

Minnesanteckning dialog- och informationsträff 21 november 2019 (pdf, 602.3 kB)

Dagordning dialog- och informationsträff 21 november 2019 (pdf, 602.3 kB)

Minnesanteckningar 8 september 2016, Iris Hadar (pdf, 245.1 kB)

Datum för informations- och dialogträffar bostad med särskild service under 2020

Torsdag 22 oktober.

Dagordning och minnesanteckningar 2020

Minnesanteckningar digital dialogträff Bostad med särskild service för vuxna 22 oktober 2020 (pdf, 103.4 kB)

Enskilda avstämningssamtal

Samtliga utförare har möjlighet att boka enskilda avstämningssamtal med Uppföljnings­teamet för rådgivning och stöd gällande den egna verksamheten. Två träffar à 1,5 timme erbjuds en dag i månaden.

Tider och bokning för enskilt avstämningssamtal

Senast uppdaterad: 17 november 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!