Dialogträffar och enskilda avstämnings­samtal

Det hålls olika typer av träffar för utförare inom daglig verksamhet, mattjänst, omvårdnad och serviceinsatser. Se respektive rubrik nedan.

Dialogträffar

Dialogträffar innebär att godkända utförare och kommunen träffas och tar upp olika aktuella frågor. I bland bjuds olika föreläsare in. Träffarna är frivilliga, men deltagande rekommenderas då många aktuella frågor diskuteras. Dialogträffar sker digitalt via Teams.

Datum för informations- och dialogträffar under 2021 vård- och omsorgsboende

Torsdag 8 april.
Torsdag 14 oktober.

Dagordning och minnesanteckningar 2021

Datum för informations- och dialogträffar under 2020

Torsdag 12 mars (ställdes in på grund av covid-19).
Torsdag 14 maj (ställdes in på grund av covid-19).
Torsdag 15 oktober.

Dagordning och minnesanteckningar 2020

Datum för informations- och dialogträffar under 2021 utförare service och omvårdnad

Torsdag 25 mars.

Torsdag 27 maj.

Torsdag 28 oktober.

Dagordning och minnesanteckningar 2021

Datum för informations- och dialogträffar under 2020 utförare service och omvårdnad

Torsdag 13 februari.

Torsdag 26 maj.

Torsdag 3 december.

Dagordning och minnesanteckningar 2020

Datum för dialogträffar mattjänst

-

Datum för informations- och dialogträffar daglig verksamhet under 2021

Torsdag 22 april.

Torsdag 21 oktober.

Dagordning och minnesanteckningar 2021

Datum för informations- och dialogträffar daglig verksamhet under 2020

Torsdag 5 mars.

Torsdag 28 maj (ställdes in på grund av covid-19).

Torsdag 15 oktober.

Dagordning och minnesanteckningar 2020

Datum för informations- och dialogträffar bostad med särskild service under 2021

Torsdag 15 april.

Torsdag 7 oktober.

Dagordning och minnesanteckningar 2021

Dagordning och minnesanteckningar 2020

Enskilda avstämningssamtal

Samtliga utförare har möjlighet att boka enskilda avstämningssamtal med Uppföljnings­teamet för rådgivning och stöd gällande den egna verksamheten. Två träffar à 1,5 timme erbjuds en dag i månaden.

Tider och bokning för enskilt avstämningssamtal

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!