Dialogträffar och enskilda avstämnings­samtal

Här finns information om dialogträffar och enskilda avstämningssamtal som gäller för utförare inom valfrihetssystemen LOV (omvårdnad, service, daglig verksamhet, mattjänst) och LOU (vård- och omsorgsboende, bostad med särskild service).

Dialogträffar

Dialogträffar innebär att godkända utförare och kommunen träffas och tar upp olika aktuella frågor. I bland bjuds olika föreläsare in. Träffarna är frivilliga, men deltagande rekommenderas då många aktuella frågor diskuteras. Dialogträffar sker digitalt via Teams.

Datum för dialogträffar mattjänst

-

Enskilda avstämningssamtal

Samtliga utförare som bedriver konkurrensutsatt verksamhet inom Social välfärd har möjlighet att boka enskilda avstämningssamtal med Uppföljningsteamet för rådgivning och stöd gällande den egna verksamheten.

Ni väljer vad samtalet ska handla om, det kan vara frågor och funderingar kopplade till avtal, ersättning, IBIC eller handläggningsprocessen men även hälso- och sjukvård. Beroende på vad ni önskar ta upp kommer representanter från olika funktioner att delta.

Utförare har möjlighet att boka in sig på enskilda avstämningssamtal genom att kontakta uppföljningsteamet via egetval@orebro.se. Avstämningssamtalen sker via fysiskt möte eller digitalt via Teams beroende på utförarens önskemål.

Senast uppdaterad:
Publicerad: