Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktions­nedsättning – intellektuell funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder. För att få daglig verksamhet ska du vara mellan 18 och 69 år, inte utbilda dig och inte ha något annat arbete.

Du erbjuds meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap samt en verksamhet som är anpassad till dina behov, förutsättningar och intressen.

Daglig verksamhet innebär sysselsättning och aktiviteter i grupp eller enskilt. Du kan arbeta på café, måla, montera, sköta djur, arbeta i trädgård eller laga mat. Personalen på daglig verksamhet har kunskap om funktionshinder och kan ge rätt stöd

Verksamheten utformas tillsammans med dig eller/och dina företrädare och dokumenteras i en genomförandeplan. Den innebär inte ett anställningsförhållande, semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller därför inte.

Ersättning och avgift

Du får en mindre ersättning, habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen är skattefri.

Att delta i daglig verksamhet är kostnadsfritt men du betalar själv för resor, lunch och mellanmål.

Ansökan

För att få daglig verksamhet behöver du göra en ansökan.

Du behöver ha BankID för att ansöka via e-tjänsten. Läs mer om BankID.

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du ansöka via blanketten Begäran om insats enligt LSS Pdf, 1.2 MB.. Du kan även kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Ditt behov av hjälp utreds och beslutas av Örebro kommuns utredningsenhet LSS/SoL.

Möjlighet att välja utförare

Örebro kommun erbjuder dig möjlighet att välja daglig verksamhet bland godkända utförare. Det innebär att kommunen upphandlar och godkänner utförare enligt fastställda krav. Se vilka du kan välja mellan längre ner på sidan.

Godkända utförarna konkurrerar med inriktning, aktiviteter, kvalitet, tillgänglighet och exempelvis språk- och kulturkunskaper.

I Örebro kommun väljer du själv utförare av fixartjänst, service och omvårdnad, leverantör av lunchlåda samt daglig verksamhet. En större valfrihet ökar chansen för dig att bli nöjd med de kommunala tjänster som du behöver för att leva ett bra liv i ditt eget hem. Samtidigt garanterar Örebro kommun att dina tjänster håller en god kvalitet.

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Valfrihetssystemen regleras av lagen om valfrihetssystem. Den innebär att den som har rätt till tjänsterna kan välja bland godkända leverantörer/utförare. Kommunen kan vara en av dessa leverantörer/utförare. Samtidigt garanterar vi kvaliteten i tjänsterna, såväl inom den kommunala verksamheten som hos de externa utförarna. Valfrihetssystemen öppnar också upp en marknad för privata företag.

För utförare och leverantörer

Här finns mer information för dig som vill bli utförare

Så väljer du, och väljer om

Första gången du har möjlighet att välja utförare av daglig verksamhet är i samband med LSS-beslutet. Då kan LSS-vägledaren hjälpa dig i ett val av utförare.

Om du vill avsluta kontakten med en utförare vänder du dig till LSS-vägledaren. Om du inte vill eller kan välja erbjuds du en kommunal utförare av daglig verksamhet.

Du har ingen skyldighet att berätta varför du vill välja en annan utförare, varken för LSS-vägledaren eller för utföraren. Om du vill avsluta kontakten med en utförare vänder du dig till LSS-vägledaren.

Presentation av utförare

Här nedan kan du jämföra utförarna och se om någon erbjuder det som är viktigt för just dig. Du kan även kontakta Örebro kommuns servicecenter. Du har möjlighet att få jämförelser skickade till dig per post. Tänk gärna igenom dina önskemål före samtalet.

Utförarnas presentationer och länkar till deras webbplatser
Namn
Presentation
Webb

Daglia AB

Presentation Pdf, 176.8 kB.

www.daglia.se

Dagteamet

Presentation Pdf, 197.1 kB.

www.dagteamet.se

Dialog DV

Presentation Pdf, 289 kB.

www.dialogdv.se

Inda.nu

Presentation Pdf, 179.3 kB.

www.inda.nu/daglig-verksamhet

Individkraft

Presentation Pdf, 905.1 kB.

www.individkraft.se

Örebro kommun

(daglig verksamhet)

Presentation Pdf, 532.2 kB.

www.orebro.se

Servicegaranti Örebro kommun

Den här symbolen betyder att utföraren är godkänd av Örebro kommun. Den kan utförare använda i sin egen information och marknadsföring.

Senast uppdaterad:

Publicerad: