Mattjänst för dig med behov av specialkost

Du som har behov av specialkost och inte själv kan laga din mat kan ansöka om mattjänst.

Ansökan om mattjänst

På sidan "Ansökan och biståndsbeslut" finns information om hur du ansöker om insatsen mattjänst.

Vad är specialkost?

Specialkost är mat som en person kan behöva vid ett specifikt sjukdomstillstånd.

Specialkost ska ha en medicinsk grund och ordineras av hälso- och sjukvårdspersonal efter individuell utredning och bedömning. Specialkost kan till exempel vara kost med anpassad konsistens, glutenfri, laktosreducerad eller mjölkfri kost. Specialkost tillagas av Mat idag och levereras av Samhall i form av en kall matlåda.

Abonnemang på mattjänst

Du som beviljas mattjänst kan välja mellan tre abonnemang:

  • sjudagarsabonnemang med en låda varje dag,
  • femdagarsabonnemang med en låda måndag till fredag,
  • enstaka lunchlådor valfria dagar.

Kostnad

Kostnaden för mattjänst beror på vilket abonnemang du väljer. Se avgifter på sidan "Avgifter – vård och omsorg".

Mattjänst utan specialkost

Sedan 5 juni 2019 beviljas mattjänst endast till dig som har behov av specialkost. Du som är beviljad mattjänst utan specialkost före 5 juni 2019 har fortfarande möjlighet att välja utförare och abonnemang på din mattjänst.

Du eller en person som är behörig att företräda dig kan byta utförare. Bytet kan göras via telefonsamtal, besök på Servicecenter eller blankett.

Blankett hittar du på självservicesidan.

Du kan byta utförare hur många gånger som helst och behöver inte tala om varför du vill byta. I väntan på att bytet ska gälla är den tidigare utföraren ansvarig för dina insatser tills din nya utförare tar över.

I listan nedan ser du aktuella leverantörer av mattjänst‌:

Leverantörer av mattjänst inom Örebro kommun
LeverantörOmrådeValbarMeny

Mat i dag (Örebro kommun) Pdf, 246.5 kB.

Hela Örebro kommun

Ja

orebro.se

Restaurang Parken Pdf, 247.7 kB.

Hela Örebro kommun

Ja

restaurangparken.se

Godkänd leverantör

Kvalitetsuppföljning

Att utförare följer regler och lagar följs regelbundet upp av Örebro kommun. Den här symbolen betyder att utföraren är godkänd av Örebro kommun.

Lagen om valfrihetssystem

Möjligheten att välja utförare regleras av lagen om valfrihetssystem. Lagen innebär att du som beviljats insatser kan välja bland godkända leverantörer/utförare. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om lagen om valfrihetssystem.

Senast uppdaterad:

Publicerad: