Mattjänst för dig med behov av specialkost

Du som har behov av specialkost och inte själv kan laga din mat kan ansöka om mattjänst.

Ansökan om mattjänst

På sidan "Ansökan och biståndsbeslut" finns information om hur du ansöker om insatsen mattjänst.

Vad är specialkost?

Specialkost är mat som en person kan behöva vid ett specifikt sjukdomstillstånd.

Specialkost ska ha en medicinsk grund och ordineras av hälso- och sjukvårdspersonal efter individuell utredning och bedömning. Specialkost kan till exempel vara kost med anpassad konsistens, glutenfri, laktosreducerad eller mjölkfri kost. Specialkost tillagas av Mat idag och levereras av Samhall i form av en kall matlåda.

Abonnemang på mattjänst

Du som beviljas mattjänst kan välja mellan tre abonnemang:

  • sjudagarsabonnemang med en låda varje dag,
  • femdagarsabonnemang med en låda måndag till fredag,
  • enstaka lunchlådor valfria dagar.

Kostnad

Kostnaden för mattjänst beror på vilket abonnemang du väljer. Se avgifter på sidan "Avgifter – vård och omsorg".

Mattjänst utan specialkost

Sedan 5 juni 2019 beviljas mattjänst endast till dig som har behov av specialkost. Du som är beviljad mattjänst utan specialkost före 5 juni 2019 har fortfarande möjlighet att välja utförare och abonnemang på din mattjänst.

Byte av utförare

På sidan "Val av utförare av omvårdnad, service, mattjänst och fixartjänst" kan du läsa om hur du byter utförare.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se