Palliativ vård – för personal

Styrdokument som gäller alla verksamheter

Länsövergripande överenskommelse Palliativ vård

Samverkan mellan Örebro kommun och ASIH

Styrdokument som enbart gäller vårdgivaren Örebro kommun

Dokumentation vårdplan

Läs mer om dokumentation i boxen för dokumentation i hälso- och sjukvård

Röd pärm

Palliativa trygghetsplatser

Uppdragshandlingar

Sjukhuskyrkan

Olika kulturer och trossamfund

Senast uppdaterad:

Publicerad: