På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Utbildningar för externa och kommunala utförare

Nedan finns de utbildningar som vänder sig till utförare inom valfrihetssystemen LOV (omvårdnad, service, daglig verksamhet, mattjänst) och LOU (vård- och omsorgsboende, bostad med särskild service).

Obligatoriska utbildningar

Under respektive utbildning beskrivs vilka verksamhetsområden utbildningen är obligatoriska inom.

Syftet med utbildningen är att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning.

Vänder sig till: All personal

Utbildningen är interaktiv och finns på Socialstyrelsens webbplats.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om personer med demenssjukdom.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad. Hos serviceutförare ska en person i företagets ledning ha genomgått utbildningen.

Utbildningen är interaktiv och finns på Svenskt Demenscentrums webbplats.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper i arbetssättet IBIC

Vänder sig till: All personal

Utbildningen är interaktiv, för att komma till utbildningen behöver du logga in i Itslearning.

För att få tillgång till systemet Itslearning där utbildningen finns måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter.

Syftet med utbildningen är att öka kompetensen runt förflyttningsteknik och hjälpmedel för att minimera riskerna vid förflyttning.

Vänder sig till: Omvårdnadspersonal. Personal som tidigare gått utbildningen i någon av Örebro läns kommuner behöver inte gå utbildningen

Utbildningen ges i omvårdnadshjälpmedels lokaler i Vivalla företagsby och består av både teori och praktiska övningar.

Höstens och vinterns utbildningstillfällen 2022

Inbjudan och anmälan

Filmer som ingår i utbildningen

För att avboka deltagande följ anvisningen du fick via mejl vid anmälan. Vid förhinder efter att svarsdatum har passerat meddelas kompetensportalen@orebro.se.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion i mat, måltid och nutrition.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad.

Utbildningen är interaktiv och finns här.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad. Personal som gått Palliation ABC eller GRADE behöver inte gå utbildningen.

Länk till webbutbildning Lindring bortom boten – grundutbildning.

Syftet är att ge kunskap om modellen SBAR för korrekt och patientsäker kommunikation.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad.

Utbildningen är interaktiv och finns på Region Örebro läns webbplats.

Treserva

Syftet med utbildningen är att ge kunskap för att kunna få behörighet för att kunna ta emot uppdrag samt dokumentera i Örebro kommuns verksamhetssystem Treserva. Genomgången utbildning är ett krav för att få behörighet i Treserva.

Vänder sig till: All personal som använder sig av verksamhetssystemet Treserva.

Utbildning i kommunens verksamhetssystem Treserva genomförs som en interaktiv utbildning, för att komma till utbildningen behöver du logga in i Itslearning.

För att få tillgång till systemet Itslearning måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter.

Manualer för Treserva finns på den här sidan under rubriken "IT-system".

Treserva app

Här hittar du filmer som visar appens olika funktioner.

Avvikelsehantering och klagomål i Treserva

Här hittar du filmer som visar hur avvikelser och klagomål dokumenteras i Treserva.

TES

Här finns guider som visar systemets funktioner.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion i vardagsrehabilitering.

Vänder sig till: All personal

Utbildningen är interaktiv, för att komma till utbildningen behöver du logga in i Itslearning.

För att få tillgång till systemet Itslearning där utbildningen finns måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter.

Obligatoriska utbildningar för ledningspersoner

Under respektive utbildning står inom vilka verksamhetsområden utbildningen är obligatorisk.

Syftet med utbildningen är att ge en överblick av vad IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet.

Vänder sig till: Verksamhetsansvarig och övrig ledningspersonal.

Utbildningen är interaktiv och finns på Socialstyrelsens webbplats.

Syftet med utbildningen är att ge en övergripande introduktion för godkända externa utförare i Örebro kommun.

Vänder sig till: Verksamhetsansvarig och övrig ledningspersonal.

För anmälan kontakta egetval@orebro.se.

Vi rekommenderar att du går utbildningarna i IBIC innan denna introduktion.

Syftet med utbildningen är att ge en bild av vad ledningssystemsföreskrifterna och de allmänna råden reglerar, vad de innebär för er och hur ni kan arbeta utefter dem.

Vänder sig till: Verksamhetsansvarig och övrig ledningspersonal

Utbildningen består av en film och finns på Socialstyrelsens webbplats.

Syftet med utbildningen är att kunna ta emot information inför hemgång från sjukhus.

Vänder sig till: Verksamhetsansvarig och övrig ledningspersonal hos omvårdnadsutförare.

Utbildningen är interaktiv och finns på Support e-hälsa för kommun och region.

På sidan kan du även hitta länsgemensamma dokument, manualer, riktlinjer, överenskommelser sorterade efter ämnesområde.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap för att kunna få behörighet för att kunna ta emot uppdrag samt dokumentera i Örebro kommuns verksamhetssystem Treserva. Genomgången utbildning är ett krav för att få behörighet i Treserva.

Vänder sig till: ledningspersoner.

Utbildning i kommunens verksamhetssystem Treserva genomförs som en interaktiv utbildning, för att komma till utbildningen behöver du logga in i Itslearning.
För att få tillgång till systemet It's learning måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter.

Manualer för Treserva finns på den här sidan under rubriken "IT-system".

Utbildningar som inte är obligatoriska

Här nedan finns information om utbildningar som inte är obligatoriska men som kan ge kompetensutveckling.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om hur man förebygger fall.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad.

Utbildningen är interaktiv och finns på Socialstyrelsens webbplats.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till de som ska arbeta med äldre personer och personer med funktionsnedsättning i socialtjänstens verksamheter.

Vänder sig till: All personal

Utbildningen är interaktiv och finns på Socialstyrelsens webbplats.

Syftet med utbildningen är att öka kompetensen runt förflyttningsteknik och hjälpmedel för att minimera riskerna vid förflyttning.

Vänder sig till: Omvårdnadspersonal som tidigare har gått Introduktionsutbildning – förflyttning lyftkörkort samt arbetat inom vård och omsorg minst ett år.

Utbildningen ges i omvårdnadshjälpmedels lokaler i Vivalla företagsby och består av både teori och praktiska övningar.

Inbjudan och anmälan.

Syftet är att öka kunskapen om våld mot äldre.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad.

Utbildningen är interaktiv och finns på Socialstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se