Service

Du som har svårt att göra inköp, tvätta, städa eller putsa fönster kan ansöka om stöd.

Du beviljas bara stöd med de delar du inte klarar på egen hand. Bor du tillsammans med någon utreds bådas behov och om en i hushållet kan utföra sysslorna avslås ansökan då ni har ett gemensamt ansvar för hemmets praktiska sysslor när ni bor tillsammans.

Du kan anlita en privat utförare för hushållsnära tjänster med skattereduktion, så kallat RUT-avdrag, som ett alternativ eller ett komplement till kommunens stöd. Mer information får du via Skatteverket.

Vad kan jag förvänta mig av stödet?

Stödet utformas tillsammans med dig utifrån dina individuella behov och mål, så att du får möjlighet att bibehålla din förmåga att göra det du klarar av på egen hand eller utveckla och förbättra din egen förmåga när det är möjligt.

Omfattningen av stödet beror på ditt individuella behov, vilket betyder att olika personer kan behöva olika mycket stöd och att du kan få stöd med hela eller delar av de moment som ingår i serviceinsatserna du ansöker om. Stödet utvärderas regelbundet tillsammans med dig och kan komma att ändras eller avslutas om dina behov eller mål förändras.

Ansökan om service

Om du har behov av serviceinsatser behöver du göra en ansökan och få ett biståndsbeslut.

Beskrivning av stödet

Här nedan kan du läsa mer om vad som ryms i serviceinsatserna och vad du inte kan få stöd med via biståndsbeslut.

Inköp

Inköp utförs i en matbutik som ligger nära din bostad eller online. Inköp av apoteksvaror, systembolagsvaror, kläder med mera kan ingå i inköpsbeslutet vid enstaka tillfällen. Inköp beviljas generellt en gång i veckan.

Utifrån ditt individuella behov kan stödet bestå av olika moment, exempelvis att skriva inköpslista, göra inköpet och/eller plocka in varor i skåp.

Digitala inköp från april 2024

Örebro kommun inför under våren 2024 ett nytt arbetssätt för stöd med inköp. Förändringen innebär att du kommer få stöd att beställa varor på internet från en butik som erbjuder hemleverans av varorna i stället för att din utförare går till en butik och bär hem varorna till dig.

Beräknat startdatum är 1 april 2024.

Läs mer om stöd med digitala inköp.

Tvätt

Tvätt sker hemma hos dig i egen tvättmaskin alternativt i tvättstuga tillhörande den fastighet där du bor. Generellt beviljas tvätt varannan vecka.

Utifrån ditt individuella behov kan olika moment ingå, exempelvis att boka tvättstuga, ladda tvättmaskin, hänga och ta ner tvätt och/eller lägga in den rena tvätten i skåp.

Byte av sängkläder, strykning och mangling av enstaka plagg ingår i tvätt om behov finns.

Städning

Generellt beviljas städning av två rum och kök varannan vecka.

Utifrån ditt individuella behov kan olika moment ingå, exempelvis att damma fria ytor, dammsuga, torka golv, rengöring av kök och badrum. Sysslor såsom rengöring av garderober, köksskåp, kylskåp, spis och fläkt samt avfrostning av kyl och frys ingår vid behov ett par tillfällen per år.

Storstädning, flyttstädning eller sanering beviljas inte utan får bekostas av dig själv.

Fönsterputs

Fönsterputs kan beviljas med upp till fyra timmar per år och beräknas räcka till en eller två gånger om året av en lägenhet om två till tre rum och kök.

Trädgårdssysslor, snöskottning och liknande

Ansökan om stöd med sysslor som betraktas som ett fastighetsägaransvar, exempelvis snöskottning, sandning och gräsklippning, beviljas inte som en insats enligt socialtjänstlagen eftersom fastighetsägaren har skyldighet att ombesörja detta.

Fixartjänst

Om du är över 75 år och vill ha hjälp med exempelvis att sätta upp gardiner eller byta batterier till brandvarnare kan du beställa fixartjänst.

Möjlighet att välja utförare

Beviljas du serviceinsatser har du möjlighet att välja utförare. Här hittar du information om val och byte av utförare.

Tillsammans med utföraren skapar du en genomförandeplan där det ska framgå när och hur stödet ska utföras utifrån dina behov och för att du ska kunna nå uppsatta mål.

Kostnad

Kostnaden för stödet är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Du får en faktura från Örebro kommun varje månad.

Se avgifter på sidan Avgifter – vård och omsorg.

Senast uppdaterad:

Publicerad: