Hälso- och sjukvård

För all personal.

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård utgår från Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Hälso- och sjukvård är att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Här har vi samlat de styrdokument (riktlinjer och rutiner) som gäller för dig som arbetar med hälso- och sjukvård i Örebro kommun.

Hälso- och sjukvårdsprocessen

Hälso- och sjukvårdsprocessen beskriver de aktiviteter/steg som ingår för att identifiera och påverka en patients hälsotillstånd.

Hälso- och sjukvårdsprocessens steg:

Hälso- och sjukvårdsprocessen

Styrdokument som gäller för alla utförare av hälso- och sjukvård i Örebro kommun

Senast uppdaterad:
Publicerad: