Omvårdnadshjälpmedel – för vårdgivare

Omvårdnadshjälpmedel underlättar i vården av människor med olika funktionsnedsättningar. Dessa hjälpmedel förbättrar livskvalitén för vårdtagaren och möjliggör en god arbetsmiljö för vårdaren.

Arbetsterapeuter förskriver hjälpmedlen

Omvårdnadshjälpmedel kan efter behovsbedömning förskrivas till personer boende i Örebro kommun, oavsett om de vårdas av anhörig eller personal. Ansvariga för förskrivning/utprovning är arbetsterapeuter. Vid behov av omvårdnadshjälpmedel kontaktas alltid arbetsterapeut i respektive område/boende.

Hjälpmedlen förskrivs i webSESAM. Här kan du som är arbetsterapeut logga in i webSESAM.

Hjälpmedlen levereras till förskrivaren eller vårdtagaren

Hjälpmedlen levereras till förskrivarens arbetsplats för vidare utprovning och utkörning till vårdtagaren. Större hjälpmedel såsom sängar, lyftar samt hjälpmedel som måste monteras på plats av tekniker körs hem direkt till vårdtagaren vid ett gemensamt hembesök med arbetsterapeuten.

Om enheten för omvårdnadshjälpmedel

Leveranser, montering, reparationer, besiktningar och rengöring utförs av en enhet på Praktikcentrum, inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar arbetsledare, tekniker samt ett flertal personer i arbetsmarknadsåtgärder, totalt ca tio personer.

På enheten för omvårdnadshjälpmedel finns även två hjälpmedelskonsulenter, anställda i Vård- och omsorgsförvaltningen. De ger råd och stöd till arbetsterapeuterna, samt arbetar med samordning, upphandling och inköp av hjälpmedel.

Utbildningslokal

I anslutning till enheten finns en utbildningslokal där det bedrivs utbildning för all omvårdnadspersonal. Den finns även tillgänglig för arbetsterapeuter som vill träna på ett förflyttningsmoment eller ett specifikt hjälpmedel. Lokalen kan även bokas av förskrivare om vårdtagaren eller anhöriga vill se eller prova ett hjälpmedel innan de tar emot det i hemmet.

Kontaktuppgifter

Adress

Argongatan 39, 701 35 Örebro.

Hjälpmedelskonsulent/leg. arbetsterapeut

Pia Bradford, 019-21 19 78, pia.bradford@orebro.se
Marie Gamerov, 019-21 26 48, marie.gamerov@orebro.se

Instruktör/tekniker

Magnus Storm, 019-21 20 76

Ansvarig för personlyftar

Mats Rundh, 019-21 24 04
Anders Thor, 019-21 20 72

Martin Dimberg, 019-21 24 57

Ansvarig för smågods

Almedin Dzankovic, 019-21 27 34

Ansvarig för sängar

Natalie Berger, 019-21 22 32

Home Peurala, 019-21 12 95

Ansvarig för rekonditionering

Hans Agelin, 019-21 34 65

Dokument och vägledning som rör medicintekniska produkter

Senast uppdaterad:
Publicerad: