Huvudman inom pedagogiska verksamheter

Här finns information till dig som är eller vill bli huvudman inom pedagogiska verksamheter.

Vad innebär begreppet huvudman?

Huvudman för fristående pedagogisk omsorg, förskola eller skola benämns i skollagen enskild huvudman. Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. Den som är huvudman ansvarar för att de bestämmelser som gäller för verksamheten följs.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?