Medicintekniska produkter – för personal

Grundprincipen för behov av medicintekniska produkter är kopplat till förskrivarens beslut om insats. För undersökningsutrustning och behandlingshjälpmedel följer ansvaret respektive vårdgivares vårdansvar.

De medicintekniska produkter som beskrivs här förskrivs alternativt tillhandahålls för patienter i öppenvård, med eller utan kommunal hemsjukvård och för patienter som bor på ett vårdboende.

Undersökningsutrusning

Blodsockermätare, blodtrycksmätare, stetoskop och sittvåg. Utrustning för undersökning som krävs för den vård som respektive huvudman har ansvar att bedriva.

Omvårdnadshjälpmedel

Vårdsäng, personlyft och hygienstol.
Hjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar.

Behandlingshjälpmedel

Hjälpmedel som förskrivs av personal vid Region Örebro län sjukhuskliniker och vårdcentraler till patienter i öppenvård i samband med behandling. Exempel: Morfinpump och TENS-stimulator.

Personliga hjälpmedel

Individuellt utprovat hjälpmedel som syftar till att bibehålla eller öka förmågan till aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Patienten använder själv hjälpmedlet med eller utan hjälp av annan person.

Förbrukningsartiklar Läkemedelsnära produkter

INTE KLAR

Inkontinenshjälpmedel
Omläggningsmaterial
Näringsdryck

Förskrivningsprocessen

Sjuksköterskans och arbetsterapeutens ansvar vid förskrivning av medicintekniska produkter.

Näringsdryck och sondmat

INTE KLARSenast uppdaterad:

Publicerad: