Ansökan om användarkonto TES och Treserva

Med detta formulär kan företag anmäla anställda för att få ett användarkonto i kommunens verksamhetssystem. Det är enbart den behörige beställaren i företaget som kan beställa nya användarkonton, stäm av med din chef vem som är behörig beställare hos din arbetsgivare.

När anmälan skickas in till Digitaliseringsavdelningen, Örebro kommun sker kontroll av behörigheter och om den skickades av någon annan än behörige beställaren, kommer beställningen inte att hanteras.

Med ett användarkonto kan den anställde logga in till följande system:

  • TES/TES app
  • Treserva

Notera att genom att beställa ett användarkonto för en nyanställd bekräftar den behörige beställaren att den nyanställde har kunskaper som krävs för att använda verksamhetssystem i enlighet med krav ställda i företagets avtal med kommunen.

Alla manualer och mer information hittas i utförarnas dokumentbank på www.orebro.se/valfrihetssystem
Uppgifterna skickas till den behörige beställarens personliga inkorg i Treserva.
(ange användar-id, t.ex. lovxxxx)
Vad avser anmälan? * (obligatorisk)
Vad avser anmälan?Ange kategori * (obligatorisk)
Ange kategoriHärmed bekräftar jag som behörig beställare att personen som anmäls för behörighet, har avslutat webbutbildningen i Treserva och har de kunskaper som krävs för att få behörigheten. * (obligatorisk)
Härmed bekräftar jag som behörig beställare att personen som anmäls för behörighet, har avslutat webbutbildningen i Treserva och har de kunskaper som krävs för att få behörigheten.
Ange personnummer med tio siffror och bindestreck.

Godkänd utförare av: * (obligatorisk)
Godkänd utförare av:

Mer information

Textfält med en röd stjärna (*) är obligatoriska uppgifter, som måste fyllas i för att din beställning ska kunna skickas in.

Information om behandling av personuppgifter

Vård- och omsorgsnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att du ska kunna ha kontakt med oss på ett enkelt sätt, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: