Kognitiva stödteamet

Kognitiva stödteamet erbjuder stöd till personal, verksamheter, enskilda och anhöriga i frågor som rör demens.

Stöd till personal och verksamhet

Vi vänder oss till personal i Örebro kommun, som arbetar inom Socialförvaltningen, område Vård och omsorg och område Funktionsstöd samt externa utförare.

Vi kan erbjuda stöd genom:

  • Konsultation i enskilda ärenden.
  • Utbildningsinsatser.
  • Stöd i utveckling av arbetsmetoder.

Stöd till enskild och anhörig

Vi ger även stöd till personer som nyligen fått en demens- eller MCI-diagnos och till anhörig till person som nyligen fått en diagnos.

Vi kan erbjuda stöd genom:

  • Regelbunden uppföljning, utifrån önskemål, genom telefonkontakt eller hembesök.
  • Vara en kontakt du kan vända dig till med frågor.
  • Vara ett stöd i att lotsa till andra kontakter vid behov.

Kontakta kognitiva stödteamet

kognitivastodteamet@orebro.se

Camilla Gunnarsson, arbetsterapeut
camilla.gunnarsson@orebro.se, 019-21 19 76

Matilda Joelsson, specialistsjuksköterska i vård av äldre
matilda.joelsson@orebro.se, 019-21 19 75

Anneli Wendt, specialistundersköterska demens
anneli.wendt@orebro.se, 019-21 22 43

Solveig Thorgersson, specialistundersköterska demens
solveig.thorgersson@orebro.se, 019-21 59 67

Carina Westerdahl, administratör
carina.westerdahl@orebro.se, 019-21 29 42

Cristina Löf, enhetschef
christina.lof@orebro.se, 019-21 16 51

Kognitiva stödteamet, fem personer.

Övre raden från vänster: Solveig Thorgersson, Matilda Joelsson, Christina Löf. Nedre raden från vänster: Camilla Gunnarsson, Anneli Wendt.

Senast uppdaterad:
Publicerad: