Kognitiva stödteamet

Kognitiva stödteamet erbjuder stöd till personal, verksamheter, enskilda och anhöriga i frågor som rör demens.

Stöd till personal och verksamhet

Vi vänder oss till personal i Örebro kommun, som arbetar inom Socialförvaltningen, område Vård och omsorg och område Funktionsstöd samt externa utförare.

Vi kan erbjuda stöd genom:

 • Konsultation i enskilda ärenden.
 • Utbildningsinsatser.
 • Stöd i utveckling av arbetsmetoder.

Stöd till enskild och anhörig

Vi ger även stöd till personer som nyligen fått en demens- eller MCI-diagnos och till anhörig till person som nyligen fått en diagnos.

Vi kan erbjuda stöd genom:

 • Regelbunden uppföljning, utifrån önskemål, genom telefonkontakt eller hembesök.
 • Vara en kontakt du kan vända dig till med frågor.
 • Vara ett stöd i att lotsa till andra kontakter vid behov.

Kontakta kognitiva stödteamet

Vi som jobbar i teamet

 • Solveig Thorgersson, specialistundersköterska demens
 • Matilda Joelsson, specialistsjuksköterska i vård av äldre
 • Christina Löf, enhetschef, christina.lof@orebro.se, 019-21 43 42
 • Camilla Gunnarsson, arbetsterapeut
 • Anneli Wendt, specialistundersköterska demens
 • Carina Westerdahl, administratör, carina.westerdahl@orebro.se.
Kognitiva stödteamet, fem personer.

Övre raden från vänster: Solveig Thorgersson, Matilda Joelsson, Christina Löf. Nedre raden från vänster: Camilla Gunnarsson, Anneli Wendt. Saknas på bilden: Carina Westerdahl.

Senast uppdaterad:
Publicerad: