Valfrihetssystem

Örebro kommun har valfrihet för tjänsterna omvårdnad, fixartjänst, service, mattjänst/lunchlåda inom hemvården samt för utförare av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Här finner du information om att bli och vara utförare.

Nätverksjobb 10/12 kl. 17:00-23:30

Information från nätverksgruppen:

Den 10/12 kommer Digitaliseringsgavdelningen fortsätta med sitt nätverksjobb.
Det är en fortsättning på det jobbet som gjordes den 19/11 som de inte hann slutföra.
Ändringsfönstret är från kl. 17:00-23:30 och det kommer medföra kortare avbrott till och från under den tiden.

Konsekvenserna kommer vara snarlika som när man utförde jobbet den 19:e november och påverka en del i tagen eftersom det kommer att ske i etapper.

Räkna med störningar till och från under hela ändringsfönstret.

//Systemadministratörerna

Information med anledning av coronaviruset

Här finns samlad information med anledning av det nya coronaviruset. Under rubriken "Vård och omsorg" kan du se vilka verksamheter inom vård och omsorg som är stängda eller ändrade.

För dig som utförare finns Nationell vägledning, regionala riktlinjer och Örebro kommuns övergripande dokument kring coronavirus på hälso- och sjukvårdssidorna för personal.

Du hittar dem under rubriken Coronavirus (covid-19), Hygien och smittförande avfall.

Lager för basal hygienutrustning och skyddsutrustning

Här finns information om kommunens centrala lager för skyddsutrustning och basal hygienutrustning.

Den ökade valfriheten regleras av lagen om valfrihetssystem, LOV. Den innebär att medborgarna får möjlighet att själva välja bland godkända utförare i ett valfrihetssystem, där kommunen är en av flera utförare.

Här kan du som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor hitta annonserade uppdrag för tjänster inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.

Ansökan istället för upphandling

LOV innebär att kommunen inte behöver göra en traditionell upphandling för att anlita privata utförare av omvårdnad och service. Kommunen bestämmer vilka krav som företag ska uppfylla för att få vara utförare. Kraven formuleras i ett förfrågningsunderlag. Alla företag som uppfyller kraven godkänns.

Sedan är det brukarna/kunderna som genom val av utförare styr vilken volym varje utförare får på sin verksamhet. Du finner förfrågningsunderlagen för de aktuella valfrihetssystemen på undersidorna nedan.

Observera att en ansökan måste göras per tjänst som du vill vara utförare inom.

Mer information om respektive tjänst för dig som utförare

Daglig verksamhet - utförare

Fixartjänst - utförare

Mattjänst - utförare

Omvårdnad - utförare

Service - utförare

Regler, riktlinjer, rutiner och lagar

Här finns de regler, riktlinjer, rutiner och lagar som berör dig som utförare.

Dialogträffar och enskilda avstämningssamtal

Se vilka dialogträffar och enskilda avstämningssamtal som finns.

Utbildningar

Se vilka utbildningar som finns.

Pågående utvecklingsarbeten

Nära vård.

Hälso- och sjukvård

Information om hälso- och sjukvård för personal.

Blanketter

Här hittar du olika blanketter inom området Vård och stöd

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev juni 2023. Pdf, 188.8 kB.

Nyhetsbrev december 2022. Pdf, 205.4 kB.

Nyhetsbrev maj 2022. Pdf, 199.4 kB.

Nyhetsbrev december 2021. Pdf, 448.9 kB.

Nyhetsbrev juni 2021. Pdf, 414.2 kB.

Prenumerera på driftinformation

Högst upp på den här sidan lägger vi driftinformation som rör dig som är utförare.

Fyll i din e-postadress här om du vill ha ett mejl när vi lagt in ny driftinformation.

Hantera prenumeration
Senast uppdaterad:
Publicerad: