Valfrihetssystem

Örebro kommun har valfrihet för tjänsterna service, omvårdnad, mattjänst/lunchlåda inom hemvården samt för utförare av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Här finner du information om att bli och vara utförare.


Tillståndsplikt för verksamheter som bedriver hemtjänst

Från och med den 1 januari 2019 införs tillståndsplikt för verksamheter som bedriver hemtjänst i form av serviceinsatser, omvårdnad och mattjänst enligt socialtjänstlagen (SoL). Tillståndsplikten gäller även för underleverantörer. Det går att ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 1 januari 2019. Avgiften för en ansökan är 30 000 kr. De företag som bedriver hemtjänst innan den 1 januari 2019 behöver ansöka om tillstånd under perioden 1 januari–1 mars 2019. Verksamheten får bedrivas under tiden som IVO handlägger ansökan under förutsättning att den har inkommit till IVO senast den 1 mars 2019. Kommer ansökan in för sent gäller inte övergångsbestämmelserna, därmed får utföraren inte fortsätta bedriva verksamhet.

Mer information finns på IVO:s webbplats.

Den ökade valfriheten regleras av lagen om valfrihetssystem, LOV. Den innebär att medborgarna får möjlighet att själva välja bland godkända utförare i ett valfrihetssystem, där kommunen är en av flera utförare.

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av valfrihetssystem.

Ansökan istället för upphandling

LOV innebär att kommunen inte behöver göra en traditionell upphandling för att anlita privata utförare av omvårdnad och service. Kommunen bestämmer vilka krav som företag ska uppfylla för att få vara utförare. Kraven formuleras i ett förfrågningsunderlag. Alla företag som uppfyller kraven godkänns. Sedan är det brukarna/kunderna som genom val av utförare styr vilken volym varje utförare får på sin verksamhet. Du finner förfrågningsunderlagen för de aktuella valfrihetssystemen på undersidorna nedan.

Observera att en ansökan måste göras per tjänst som du vill vara utförare inom.

Mer information om respektive tjänst för dig som utförare

Daglig verksamhet - utförare

Mattjänst - utförare

Omvårdnad - utförare

Servicetjänster - utförare

Regler, riktlinjer, rutiner och lagar

Här finns de regler, riktlinjer, rutiner och lagar som berör dig som utförare

Utbildningar och dialogträffar

Se vilka olika utbildningar och dialogträffar som finns

Pågående utvecklingsarbeten

Rehabiliterande arbetssätt

Blanketter

Här hittar du olika blanketter inom området Vård och stöd

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev december 2018 (pdf, 170.3 kB)

Nyhetsbrev september 2018 (pdf, 225.4 kB)

Prenumerera på driftinformation

Högst upp på den här sidan lägger vi driftinformation som rör dig som är utförare.

Fyll i din e-postadress här om du vill ha ett mejl när vi lagt in ny driftinformation.

Text

Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?