Daglig verksamhet - utförare

Personer i Örebro kommun med beslut om daglig verksamhet kan välja utförare. Om du vill ansöka om att bli leverantör finns det mer information nedan.

Målgrupp för tjänsten

Personer i Örebro kommun med beslut om daglig verksamhet enligt LSS, § 9:10

Följande insatser ingår i valfrihetssystem för daglig verksamhet:

  • Meningsfulla sysselsättning som ska bidra till den personliga utvecklingen, stimulans, gemenskap samt främja delaktighet i samhället.
  • Verksamheten ska vara av habiliterande karaktär och ge miljöombyte, social gemenskap, självkänsla och självförtroende samt skapa en trygg, glädjefull och meningsfull dag. Ett övergripande mål bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete.
  • Utifrån individuella förutsättningar och möjlighet finnas möjlighet till externa platser på den öppna arbetsmarknaden.
  • Inom daglig verksamhet ingår omvårdnadsinsatser efter den enskildes behov. En del hälso- och sjukvårdsinsatser ska utföras av personal inom daglig verksamhet efter delegering eller instruktion av kommunens legitimerade personal.

Avgränsningar

Kommunens arbetsterapeut och sjuksköterska/distriktssköterska ansvarar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs inom daglig verksamhet.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad:
Publicerad: