Vivallakullen

Vivallakullen ligger i Hjärstaskogen mellan Vivalla och Nya Hjärsta. Det kuperade grönområdet erbjuder trevliga utblickar över staden, och till vintern mycket bra pulkaåkning. I Hjärstaskogen finns löv- och tallskog med mycket höga naturvärden. Få andra grönområden i Örebro har så många boende i sin närhet och är därför ett mycket viktigt rekreationsområde.

Vivallakullen juni 2019. Foto: Lovisa Eriksson.

Det finns en gångslinga och trapp som leder dig upp till Vivallakullens topp och konstverket Äppletanke.

Om Vivallakullen

Vivallakullen ligger mellan Vivalla och Nya Hjärsta. Det kuperade grönområdet inbjuder till lek och äventyr för alla åldrar. Här kan du beskåda vårblommor, motionera, gunga och åka pulka på vintern. Det finns lekplats, grillplatser, bänkar, utegym och tennisbanor.

Kullen ligger 57,5 meter över havet och erbjuder fina utblickar. En trappa och en gångslinga leder upp till toppen av kullen. Där möts du av konstverket Äppletanke, som speglar omgivningen och lockar till närkontakt. Trappen till kullens topp har 136 trappsteg och inom två kilometer från kullen bor det 25 000 människor.

Promenadslingan runt kullen är 850 meter, stenmjölsbelagd och belyst. Rundslingan ansluter via gångvägar till Hjärsta, Vivalla, Hjärstaskogen och Öknaskogens naturreservat.

Längs med Vivallaringen finns parkering för bil och buss.

Karta som visar Vivallakullen.

Klicka på bilden för att visa den större.

Byggnation

Området kring Vivallakullen har utvecklats etappvis från 2016 till år 2019 och det återstår en del byggarbeten innan det är helt klart. Det kommer att placeras ut cykelställ och i september 2019 kommer en toalett på plats. Efter det kan cykelvägen asfalteras och vägbommar sättas upp. Forskningsprojektet om barns digitala lekmiljö från KTH Kungliga Tekniska högskolan har tyvärr inte kommit igång ännu. 

Blomsterplanteringar

I oktober 2018 har lökängar planterats, som kommer ge en fantastisk blomsterprakt under våren. Cirka 200 000 lökar har planterats på och runt kullarna.

Plantering av lökar

Vivallakullen plantering av lökar.

Tennisbanorna är nu upprustade

Tennisbanorna vid Vivallakullen/Hjärsta har renoverats och invigdes sommaren 2018. Underlaget är en typ av platsgjuten gummi (acrylotex). Det finns två banor med tennisnät och stolpar. De är inhägnade med nytt stängsel. Det kommer sättas upp belysning och möbler vid banorna.

Båda banorna är öppna för fritt spel. Utanför stängslet kommer en enklare ”natursittplats” att anläggas, med bord, soffor, cykelställ med mera som inbjuder till att titta på spelarna lite på avstånd.

Utvecklingen av tennisbanorna har skett i samarbete med idrottsföreningen Simon sportklubb och Örebro tennisklubb.

Tennisbanorna renoveras.

Tennisbanorna renoveras, april 2018.

Tennisbanorna vid Vivallakullen har rustats och invigdes den 19 juni.

De rustade tennisbanorna, juni 2018.

Promenadstigarna är nu röjda och iordningsställda
Vivallakullen - gångstig

Vivallakullen - gångstig

Vivallakullen - grillplats

Vivallakullen - grillplats

Vivallakullen - parkbänk

Vivallakullen - parkbänk

Konstverk till Vivallakullens topp är nu utsett

Konstverket Äppletanke av Bigert & Bergström kommer att placeras på Vivallakullens topp. Äpplet, som har utsetts av en jurygrupp, blir minst 3 meter högt och i rostfritt stål.

Skulpturen Äppletanke av Bigert & Bergström planeras vara på plats på Vivallakullens topp i slutet av 2018.

Det blir skulpturen Äppletanke av Bigert & Bergström som placeras på Vivallakullens topp.

Historik

Parken fick namnet Vivallakullen, eftersom den består av jordmassor och sten som schaktades bort under byggnationen av Vivalla 1968. Redan då etablerades Vivallakullen som en park.

Senast uppdaterad: 11 september 2019
Publicerad: 19 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?