Vivallakullen

Vivallakullen ligger i Hjärstaskogen mellan Vivalla och Nya Hjärsta. Det kuperade grönområdet erbjuder trevliga utblickar över staden, och till vintern mycket bra pulkaåkning. I Hjärstaskogen finns löv- och tallskog med mycket höga naturvärden. Få andra grönområden i Örebro har så många boende i sin närhet och är därför ett mycket viktigt rekreationsområde.

Vivallakullen, april 2019.

Vivallakullen med trappa och konstverk.

Invigning

Lördag 15 juni kl. 11–14 inviger vi Vivallakullen, en mötesplats med aktiviteter och upplevelser för alla. Här kan du läsa mer och se programmet för invigningen.

Om Vivallakullen

Vivallakullen ligger mellan Vivalla och Nya Hjärsta. Det kuperade grönområdet inbjuder till lek och äventyr för alla åldrar. Här kan du beskåda vårblommor, motionera, gunga och åka pulka på vintern. Det finns lekplats, grillplatser, bänkar, utegym och tennisbanor.

Kullen ligger 57,5 meter över havet och erbjuder fina utblickar. En trappa och en gångslinga leder upp till toppen av kullen. Där möts du av konstverket Äppletanke, som speglar omgivningen och lockar till närkontakt.

Promenadslingan runt kullen är 850 meter, stenmjölsbelagd och belyst. Rundslingan ansluter via gångvägar till Hjärsta, Vivalla, Hjärstaskogen och Öknaskogens naturreservat.

Längs med Vivallaringen finns parkering för bil och buss.

Karta som visar Vivallakullen.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Byggnation

Området kring Vivallakullen har utvecklats etappvis fram till år 2019. Det återstår en del asfalteringsarbeten och en toalett ska komma på plats under 2019.

Blomsterplanteringar

I oktober 2018 har lökängar planterats, som kommer ge en fantastisk blomsterprakt under våren. Cirka 200 000 lökar har planterats på och runt kullarna.

Plantering av lökar

Vivallakullen plantering av lökar.

Tennisbanorna är nu upprustade

Tennisbanorna vid Vivallakullen/Hjärsta har renoverats och invigdes sommaren 2018. Underlaget är en typ av platsgjuten gummi (acrylotex). Det finns två banor med tennisnät och stolpar. De är inhägnade med nytt stängsel. Det kommer sättas upp belysning och möbler vid banorna.

Båda banorna är öppna för fritt spel. Utanför stängslet kommer en enklare ”natursittplats” att anläggas, med bord, soffor, cykelställ med mera som inbjuder till att titta på spelarna lite på avstånd.

Utvecklingen av tennisbanorna har skett i samarbete med idrottsföreningen Simon sportklubb och Örebro tennisklubb.

Tennisbanorna renoveras.

Tennisbanorna renoveras, april 2018.

Tennisbanorna vid Vivallakullen har rustats och invigdes den 19 juni.

De rustade tennisbanorna, juni 2018.

Promenadstigarna är nu röjda och iordningsställda
Vivallakullen - gångstig

Vivallakullen - gångstig

Vivallakullen - grillplats

Vivallakullen - grillplats

Vivallakullen - parkbänk

Vivallakullen - parkbänk

Konstverk till Vivallakullens topp är nu utsett

Konstverket Äppletanke av Bigert & Bergström kommer att placeras på Vivallakullens topp. Äpplet, som har utsetts av en jurygrupp, blir minst 3 meter högt och i rostfritt stål.

Skulpturen Äppletanke av Bigert & Bergström planeras vara på plats på Vivallakullens topp i slutet av 2018.

Det blir skulpturen Äppletanke av Bigert & Bergström som placeras på Vivallakullens topp.

Projektet

Vivallakullen har länge varit i behov av utveckling och upprustning. Det var en del i arbetet med en fördjupad översiktsplan för Vivalla. Underlag har också tagits fram via dialogarbete med ungdomar i Vivalla och i olika skissförslag för utveckling av området. Vi fick in många bra idéer och förslag, och nu har vi förverkligat en del av dem.

Ett forskningsprojekt om digitala lekmiljöer har en plats på Vivallakullen som testområde. Det är bland annat experter från KTH Kungliga Tekniska högskolan och ett projektteam bestående av medlemmar från kommunen och marknadsorienterade företag som håller på att bygga en lekmiljö där fokus ligger mer på interaktivitet och kreativitet än traditionella lekplatser brukar göra.

Historik

Parken fick namnet Vivallakullen, eftersom den består av jordmassor och sten som schaktades bort under byggnationen av Vivalla 1968. Redan då etablerades Vivallakullen som en park.

Senast uppdaterad: 10 juni 2019
Publicerad: 19 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?