Vivallakullen

Vivallakullen ligger i Hjärstaskogen mellan Vivalla och Nya Hjärsta. Det kuperade grönområdet erbjuder trevliga utblickar över staden, och till vintern mycket bra pulkaåkning. I Hjärstaskogen finns löv- och tallskog med mycket höga naturvärden. Få andra grönområden i Örebro har så många boende i sin närhet och är därför ett mycket viktigt rekreationsområde.

Pulkaåkning på Vivallakullen

Utveckling av Vivallakullen

Karta med utvecklingsförslag för Vivallakullen

Området kring Vivallakullen kommer att utvecklas etappvis fram till år 2019. Målet är att göra området mer attraktivt och en målpunkt för fler besökare. Projektet innebär bl.a. investeringar i upprustning av gångstigar och anläggning av grillplatser, utegym, entréer, lekplats, trappa till toppen av kullen och ett landmärke/konstverk på toppen. I takt med att planeringen går framåt kommer informationen på denna sida att uppdateras.

Byggnation pågår

Från början av april pågår det byggarbeten på flera platser runt Vivallakullen. Det sker byggtrafik och kan förekomma mindre störningar. Alla är välkomna att vistas i området men vi ber om förståelse och visad hänsyn, så att vi kan färdigställa en ännu attraktivare park för fler.

Byggnation av lekplats

Byggnation av lekplats.

Tidplan

Utveckling av Vivallakullen kommer att ske etappvis t.o.m. 2019

Tidpunkt

Händelse

April–november 2018

Lekplats, digital lekmiljö och utegym.

April–december 2018

Gräsyta för spontana aktiviteter/boll.

December 2018–januari 2019

Rutschkana i slänt.

December 2018–april 2019

Trappa till toppen samt serpentinväg.

December 2018–april 2019

Konstverk samt plattform på toppen.

Våren 2019

Belysning.

Våren 2019

Toalettbyggnad vid lekplats/utegym.

 

Blomsterplanteringar

I början av oktober har lökängar planterats som kommer ge en fantastisk blomsterprakt under våren. Cirka 200 000 lökar har planterats på och runt kullarna.

Plantering av lökar

Vivallakullen plantering av lökar.

Tennisbanorna är nu upprustade

Tennisbanorna vid Vivallakullen/Hjärsta har renoverats och invigdes den 19 juni. Underlaget är en typ av platsgjuten gummi (acrylotex). Det finns två banor med tennisnät och stolpar. De är inhägnade med nytt stängsel. Det kommer sättas upp belysning och möbler vid banorna.

Båda banorna är öppna för fritt spel. Utanför stängslet kommer en enklare ”natursittplats” att anläggas, med bord, soffor, cykelställ med mera som inbjuder till att titta på spelarna lite på avstånd.

Utvecklingen av tennisbanorna har skett i samarbete med idrottsföreningen Simon sportklubb och Örebro tennisklubb.

Tennisbanorna renoveras.

Tennisbanorna renoveras, april 2018.

Tennisbanorna vid Vivallakullen har rustats och invigdes den 19 juni.

De rustade tennisbanorna, juni 2018.

Promenadstigarna är nu röjda och iordningsställda
Vivallakullen - gångstig

Vivallakullen - gångstig

Vivallakullen - grillplats

Vivallakullen - grillplats

Vivallakullen - parkbänk

Vivallakullen - parkbänk

Konstverk till Vivallakullens topp är nu utsett

Konstverket Äppletanke av Bigert & Bergström kommer att placeras på Vivallakullens topp. Skulpturen planeras vara på plats i slutet av 2018. Äpplet, som har utsetts av en jurygrupp, blir minst 3 meter högt och i rostfritt stål.

Skulpturen Äppletanke av Bigert & Bergström planeras vara på plats på Vivallakullens topp i slutet av 2018.

Det blir skulpturen Äppletanke av Bigert & Bergström som placeras på Vivallakullens topp.

Om projektet

Vivallakullen har länge varit i behov av utveckling och upprustning. För ett par år sedan bjöd Örebro kommun in de som bor i Vivalla och Hjärsta för att komma med idéer om hur bland annat området runt Vivallakullen skulle kunna se ut. Det var en del i arbetet med en fördjupad översiktsplan för Vivalla. Underlag har också tagits fram via dialogarbete med ungdomar i Vivalla och i olika skissförslag för utveckling av området. Vi fick in många bra idéer och förslag, och nu förverkligar vi en del av dem.

Kommunen har avsatt pengar för investeringen för att göra projektet möjligt. Vi har också fått ett extra stöd på 4,5 miljoner från Boverket.

Under 2018 kommer ett forskningsprojekt om digitala lekmiljöer att använda en plats på Vivallakullen som testområde. Det är bland annat experter från KTH Kungliga Tekniska högskolan och ett projektteam bestående av medlemmar från kommunen och marknadsorienterade företag som kommer bygga en lekmiljö där fokus ligger mer på interaktivitet och kreativitet än traditionella lekplatser brukar göra.

Senast uppdaterad: 20 november 2018
Publicerad: 19 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?