Skytteparken

Skytteparken har stora gräsytor för lek och spel, en handikappanpassad lekplats och plats för avkoppling.

Skytteparken träd och lekplats

Här finns Doftlunden och Pionträdgården. Parkens totala areal är 22 500 m². Trädbeståndet i parken; ek, björk, hästkastanj, lind, poppel, serbisk gran, brödtall m.m.

Doftlunden

Doftlunden är handikappanpassad och invigdes 1991. Lunden fungerar som sinnenas park där luktsinnet, känseln, synen, hörseln och smaken får sitt. Den är utformad med upphöjda rabatter för att vara lätt åtkomliga. En ombyggnad av anläggningen genomfördes 2004, som landskapsarkitekt Rolf Pettersson har ritat.

Pionträdgården

Pionträdgården anlades 2003 med ett 25-tal olika sorters pioner. Växtvalet har gjorts av den kände pionodlaren Herman Krupke från Ulricehamn. Pionens historia börjar redan 600 f. Kr. i de kejserliga hoven i Kina och Japan.

Blomman som i alla tider symboliserat rikedom och kungligheter har inspirerat både konstnärer, trädgårdsmästare och poeter och den verkar nu ha fått en renässans som trädgårdsväxt.

I Kina och Japan samlas folk i tusental till speciella pionfestivaler och man ger varandra pioner för vänskap och framgång. Det sägs att världens äldsta buskpion växer vid ett kloster i Kina och att den är 700 år gammal.

Ingen annan blomma i trädgården är så älskad som pionen. Den har funnits i Sverige ända sedan munkarna tog in den i sina örtagårdar för hundratals år sedan. Det finns omkring 3 000 olika sorter och arter att välja bland.

Pioner i Skytteparken

Historik

Skytteföreningen

Örebros skarpskytteförenings första skjutbana invigdes den 15 juni 1861 på den plats som idag är Skytteparken. Vid sekelskiftet 1800-1900 flyttades dock verksamheten till Kränglan. Som minne står idag en måltavla kvar i parken. Skytteföreningen ombildades 1870 till Örebro skytteförening och är idag fortfarande verksam.

Skytteparken måltavla

Parkens historia

Skytteparken anlades 1924. Stilen var ursprungligen en symmetriskt utformad park med centrala blomsterplanteringar och sittplatser, där raka gångar ledde in mot centrum från alla håll.

Parken har idag upplösts och formen är av en mer naturpräglad stil. Parken justerades 1980 för att integreras med Stadsparken då Skebäcksvägen gjordes om till gång- och cykelväg. Stommen är de dubbla raderna av ekar som är planterade runt området.

Senast uppdaterad:
Publicerad: