Parken Hagen

Parken Hagen ligger i Ladugårdsängen. Parken hänger ihop med Västra grönpepparparken. Tillsammans bildar de det största sammanhängande parkstråket i centrala Örebro.

Karta över Södra Ladugårdsängen och Parken Hagen

Klicka på illustrationen för att få upp en större bild.

Parken Hagen byggdes i samband med Bomässan 1992. Parken är byggd på Örebros gamla flygfält och är cirka 5,7 hektar stor och hänger ihop med Västra grön­peppar­parken som invigdes 2016. Tillsammans bildar dessa parker det största samman­hängande parkstråket i centrala Örebro, större än Stadsparken, Skytteparken och Stora holmen tillsammans.

I området finns många aktiviteter för allmänheten och stråket är en uppskattad plats både för rekreation, motion och lek.

Upprustning av Parken Hagen

Parken Hagen kommer under 2020 och 2021 genomgå en upprustning i och med att Södra Ladugårdsängen börjat bebyggas med nya bostads- och hyreshus. Målet är att uppdatera parken till modern standard då parken har snart 30 år på nacken.

Projektet innebär bland annat

  • Upprustning av belysning
  • en ny lekplats i östra delen av parken
  • ett utegym för cirkelträning i västra delen
  • nya vistelseytor med bänkar
  • grillar, papperskorgar och lekmiljöer
  • samt en mindre pulkabacke.

Planteringar, träd och konstverk

Parken kommer även kompletteras med nya planteringar och flertalet träd. I parken finns idag även ca 8 konstverk som kommer renoveras i samband med projektet.

Ny entré

I och med ombyggnationen så kommer även en ny entré till parken skapas västerifrån från Stenbackevägen.

Parken avstängd i etapper under upprustningen

Arbetena innebär att parken kommer vara avstängd som byggarbetsplats i etapper under 2020–2021. Detaljerad information om eventuell omledning för gång och cykel kommer finnas på plats.

Senast uppdaterad: 20 maj 2019
Publicerad: 14 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?