Parken Hagen

Parken Hagen ligger i Ladugårdsängen och hänger ihop med Västra grönpepparparken. Tillsammans bildar de det största sammanhängande parkstråket i centrala Örebro.

Karta över Södra Ladugårdsängen och Parken Hagen

Klicka på illustrationen för att få upp en större bild.

Parken Hagen byggdes i samband med Bomässan 1992. Parken är byggd på Örebros gamla flygfält och är cirka 5,7 hektar stor och hänger ihop med Västra grön­peppar­parken som invigdes 2016. Tillsammans bildar dessa parker det största sammanhängande parkstråket i centrala Örebro, större än Stadsparken, Skytteparken och Stora holmen tillsammans.

I området finns många aktiviteter för allmänheten och stråket är en uppskattad plats både för rekreation, motion och lek.

Parken Hagen är en stadsdelspark, och en viktig ingrediens i stadsdelsparker som lyfts fram i Grönstrategi för Örebro kommun Pdf, 3.4 MB. är ”en extra bra lekplats”.

Upprustning av Parken Hagen

Under 2021–2022 rustas parken upp eftersom det byggs nya bostads- och hyreshus på Södra Ladugårdsängen. Målet är att uppdatera parken till modern standard eftersom parken har snart 30 år på nacken.

Projektet innebär bland annat

  • Upprustning av belysning.
  • Ny lekplats i östra delen av parken. Arbetet startade i augusti 2020. Läs mer nedan.
  • Utegym för cirkelträning i västra delen.
  • Nya vistelseytor med bänkar.
  • Grillar, papperskorgar och lekmiljöer.

Planteringar, träd och konstverk

Parken kommer även kompletteras med nya planteringar och träd bland annat fruktträd, Skogsek, Ligustersyrén, Pärlhägg, Bergsskörsbär, Hägg, Manchurisk valnöt och Grå valnöt, Kamtjatjabjörk, Katsura, Körsbärskornell, Turkisk hassel, Purpurapel, Kaukasisk vingnöt och Hemlock.

I parken finns idag även åtta konstverk av bland annat Richard Brixel som hösten 2020 renoverades, tvättades och snyggades till. 

Ny entré

I samband med ombyggnationen kommer parken få en ny entré från Stenbackevägen.

Läs mer om de olika områdena

Nya lekmiljön i Hagens östra del

Arbetet började i augusti 2020 och förhoppningen är att det ska bli en ny favoritplats för barn i omkringliggande bostadsområden.

Lekplatsen har utformats med inspiration från det gamla bondesamhället

Den aktuella delen av parken Hagen är ett leklandskap utifrån temat "inäga/utäga" i gamla bondesamhället. Inägan var där man bodde: byn och de omgivande åkrarna och ängarna. Utanför låg utmarken: skog och myr där boskapen vallades på bete under sommarhalvåret, och där man hämtade ved och virke. Inägan var inhägnad för att de betande djuren inte skulle komma in på åkrar och ängar.

Hagen temalek.

Inägan utformas som en gårdsmiljö med lekfulla inslag

Inägan är utformad som en gårdsmiljö, med karaktärsfulla lekhus, lekdjur i trä och en liten traktor. Här blir det också flera olika gungställningar med en ovanlig och stor "Queen swing", vanliga (men lite högre) gungor, samt kompisgunga. Den nya lekplatsen har sittplatser och nya planteringsytor som förstärker trädgårdskänslan och ramar in miljön.

Utmarken ska stimulera rörelseglädje och barnens fantasi

Från gårdsmiljön leder en stig ut i utmarken – ”skogen”. Utmarken är en vildare och friare miljö som är mindre tillrättalagd och stimulerar till både rörelseglädje och fantasi/rollek. Här planteras många buskar och mindre träd för att på sikt skapa en lummig miljö med flera springstigar. Även här integreras lekutrustning som en rutschkana och en kompisgunga.

Samarbete med Änglandaskolan

När den nya lekmiljön är helt klar ska den pyntas tillsammans med elever från Änglandaskolan. Förslag på workshops är bland annat att måla staketen som ska skydda de nyplanterade buskarna, måla kojbyggarpinnar, och tillverka hinder för käpphästar.

Bilder på den nya lekparken

Rött staket framför röd stuga

Klicka på fotot för att se det i större storlek.

Röd stuga och sandlåda

Klicka på fotot för att se det i större storlek.

Sandig mark och gult pinnstaket

Klicka på fotot för att se det i större storlek.

Lekpark med stolpar som staket

Klicka på fotot för att se det i större storlek.

Illulstration över hur lekplatsen planeras att utformas.

Klicka på illustrationen för att få upp en större bild.

I östra delen av parken har utöver den nya lekplatsen skett åtgärder vid dammen där vass och sly tagits bort för att skapa en trevligare vattenkontakt. Konstverket ”Vinge” har fått ny belysning och genom hela parken har sedan gångvägar förbättrats, belysning bytts ut, träd planterats och nya sittmöbler tillförts.”

Mörk stenstaty på pelare
Damm med flerbostadshus i bakgrunden.
Parkbänk på sandyta med stolpe i förgrunden.

Närmre Fatbursgatan har en liten lund med ätbara bärbuskar och träd planterats intill en videlek där man kan springa på små kullar och genom tunnlar för att skapa sin egen fantasilek. På västra sidan vägen ligger en ny sand- och vattenlek med roliga utmaningar för att lyckas transportera sanden runt lekplatsen. Även i denna delen har nästa damm fräschats upp och konstverket ”Levande stenar” har rensats fram och putsats.

Gångväg genom kullar med gräs och flerbostadsbyggnader i bakgrunden.
Gångvägar med grus, broar, träd och flerbostadshus i bakgrunden.
Två stolpar med gångväg mellan dem. Flerbostadshus i bakgrunden.
Gångväg med grus och broar och kullar.

Lekplatser, utegym och belysning

På vistelseytorna väster om dammen finns numera grillmöjligheter, hängmattor, solsängar m.m. för att komma ut och njuta i det fina vädret. Här finns också en upprustad bouleplan och den enda bevarande befintliga lekplats. Även vid lekplatsen finns nu grillmöjligheter.

Stenformation i vatten.

Klicka på illustrationen för att få upp en större bild.

Lekplatser, utegym och belysning

Även den tredje och västligaste dammen i parken har iordningställts och bland annat finns det spänger som man kan balanser över på. Området närmast Stenbackevägen är helt nytt och här har en ny GC-anslutning gjorts som knyter an parken i väst- östlig riktning. När finner man ett nytt utegym med möjlighet till cirkelträning och även nya planteringar med träd, buskar, perenner m.m. Detta område kommer vara stängt till dess att gräset etablerat sig. Hagen räknas vara helt klar under juni månad 2022.

Grusplan, soptunna och flerbostadshus.
Slingrig gångväg med sand/grus och flerbostadshus till vänster och längre fram.
Vatten i förgrunden och flerbostadshus i bakgrunden.

Parken avstängd i etapper under upprustningen

Under upprustningen är parken avstängd i etapper. Om gång- eller cykelvägar behöver ledas om kommer det att finnas tydlig information på plats. Parken kommer vara tillgänglig till stora delar under byggnationen men var uppmärksam på skyltar och gående lotsar.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?