Parken Hagen

Parken Hagen ligger i Ladugårdsängen. Parken hänger ihop med Västra grönpepparparken. Tillsammans bildar de det största sammanhängande parkstråket i centrala Örebro.

Karta över Södra Ladugårdsängen och Parken Hagen

Klicka på illustrationen för att få upp en större bild.

Parken Hagen byggdes i samband med Bomässan 1992. Parken är byggd på Örebros gamla flygfält och är cirka 5,7 hektar stor och hänger ihop med Västra grön­peppar­parken som invigdes 2016. Tillsammans bildar dessa parker det största sammanhängande parkstråket i centrala Örebro, större än Stadsparken, Skytteparken och Stora holmen tillsammans.

I området finns många aktiviteter för allmänheten och stråket är en uppskattad plats både för rekreation, motion och lek.

Upprustning av Parken Hagen

Under 2021 kommer Parken Hagen rustas upp eftersom det byggs nya bostads- och hyreshus på Södra Ladugårdsängen. Målet är att uppdatera parken till modern standard eftersom parken har snart 30 år på nacken.

Projektet innebär bland annat

  • Upprustning av belysning.
  • Ny lekplats i östra delen av parken. Arbetet startade i augusti 2020. Läs mer nedan.
  • Utegym för cirkelträning i västra delen.
  • Nya vistelseytor med bänkar.
  • Grillar, papperskorgar och lekmiljöer.

Planteringar, träd och konstverk

Parken kommer även kompletteras med nya planteringar och träd varav flera fruktträd. I parken finns idag även cirka åtta konstverk som kommer renoveras i samband med projektet.

Träd i parken

I parken kan du hitta många olika träd, bland annat Skogsek, Ligustersyrén, Pärlhägg, Bergsskörsbär, Hägg, Manchurisk valnöt och Grå valnöt, Kamtjatjabjörk, Katsura, Körsbärskornell, Turkisk hassel, Purpurapel, Kaukasisk vingnöt och Hemlock.

Ny entré

I samband med ombyggnationen kommer parken få en ny entré från Stenbackevägen.

Parken avstängd i etapper under upprustningen

Under upprustningen kommer parken att vara avstängd i etapper. Om gång- eller cykelvägar behöver ledas om kommer det att finnas tydlig information på plats. Parken kommer vara tillgänglig till stora delar under byggnationen men var uppmärksam på skyltar och gående lotsar.

Pågående arbeten i parken

Nu utvecklar vi en ny lekmiljö i Hagens östra del

I augusti 2020 påbörjar vi arbetet med att utveckla en ny lekmiljö i Hagens östra del, utanför Änglandaskolans skolgård. Arbetet förväntas bli klart i början av 2021. Målsättningen är att det ska bli en ny favoritplats för barn som bor i omkringliggande bostadsområden.

Parken Hagen är en stadsdelspark och en viktig ingrediens i stadsdelsparker som lyfts fram i Grönstrategi för Örebro kommun (pdf, 3.4 MB) är ”en extra bra lekplats”.

Lekplatsen utformas med inspiration från det gamla bondesamhället

Den aktuella delen av parken Hagen utvecklas till ett leklandskap utifrån temat "inäga/utäga" i gamla bondesamhället. Inägan var där man bodde: byn och de omgivande åkrarna och ängarna. Utanför låg utmarken: skog och myr där boskapen vallades på bete under sommarhalvåret, och där man hämtade ved och virke. Inägan var inhägnad för att de betande djuren inte skulle komma in på åkrar och ängar.

Inägan utformas som en gårdsmiljö med lekfulla inslag

Inägan kommer utformas som en gårdsmiljö, med karaktärsfulla lekhus, lekdjur i trä och en liten traktor. Här blir det också flera olika gungställningar med en ovanlig och stor "Queen swing", vanliga (men lite högre) gungor, samt kompisgunga. Den nya lekplatsen kommer även ha sittplatser och nya planteringsytor som förstärker trädgårdskänslan och ramar in miljön.

Utmarken ska stimulera rörelseglädje och barnens fantasi

Från gårdsmiljön leder en stig ut i utmarken – ”skogen”. Utmarken är en vildare och friare miljö som är mindre tillrättalagd och som ska stimulera till både rörelseglädje och fantasi/rollek. Här kommer många buskar och mindre träd planteras för att på sikt skapa en lummig miljö med flera springstigar. Även här integreras lekutrustning som en rutschkana och en kompisgunga.

Samarbete med Änglandaskolan

När den nya lekmiljön är klar och maskinerna lämnat platsen ska den pyntas tillsammans med elever från Änglandaskolan. Förslag på workshops är bland annat att måla staketen som ska skydda de nyplanterade buskarna, måla kojbyggarpinnar, och tillverka hinder för käpphästar.

Illustration över den nya lekplatsen

Illulstration över hur lekplatsen planeras att utformas.

Klicka på illustrationen för att få upp en större bild.

Vattenledningar och nya planteringsytor

Arbetet börjar i februari med dragningar av nya vattenledningar i område två. Sedan är det röjning i område ett för att skapa nya planteringsytor. Sedan hösten 2020 pågår dessutom ett arbete för att ta fram en ny lekplats. Mer utförlig information om denna hittar du under rubriken "Ny lekplats i östra delen av parken".

Illulstration över hur lekplatsen planeras att utformas.

Klicka på illustrationen för att få upp en större bild.

Kommande arbeten

Lekplatser, utegym och belysning

Senare under året sker flera olika projekt i parken - bland annat ska det byggas en ny boulebana. Från april planteras en fruktträdgård med plommon, körsbärsplommon, körsbär, klarbär, päron, äpple "Aroma" och "Gyllenkroks Astrakan". 

Bänkar och korgar sätts upp under maj–juni samtidigt som gångbanorna breddas. Under augusti–september byggs lekplatsen i område två och i slingan i område fyra får utegym.

Illulstration över hur lekplatsen planeras att utformas.

Klicka på illustrationen för att få upp en större bild.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!