Parken Hagen

Parken Hagen ligger i Ladugårdsängen. Parken hänger ihop med Västra grönpepparparken. Tillsammans bildar de det största sammanhängande parkstråket i centrala Örebro.

Karta över Södra Ladugårdsängen och Parken Hagen

Klicka på illustrationen för att få upp en större bild.

Parken Hagen byggdes i samband med Bomässan 1992. Parken är byggd på Örebros gamla flygfält och är cirka 5,7 hektar stor och hänger ihop med Västra grön­peppar­parken som invigdes 2016. Tillsammans bildar dessa parker det största samman­hängande parkstråket i centrala Örebro, större än Stadsparken, Skytteparken och Stora holmen tillsammans.

I området finns många aktiviteter för allmänheten och stråket är en uppskattad plats både för rekreation, motion och lek.

Upprustning av Parken Hagen

Under 2021 kommer Parken Hagen rustas upp eftersom det byggs nya bostads- och hyreshus på Södra Ladugårdsängen. Målet är att uppdatera parken till modern standard eftersom parken har snart 30 år på nacken.

Projektet innebär bland annat

  • Upprustning av belysning.
  • Ny lekplats i östra delen av parken. Arbetet startade i augusti 2020. Läs mer nedan.
  • Utegym för cirkelträning i västra delen.
  • Nya vistelseytor med bänkar.
  • Grillar, papperskorgar och lekmiljöer.

Planteringar, träd och konstverk

Parken kommer även kompletteras med nya planteringar och träd varav flera fruktträd. I parken finns idag även cirka åtta konstverk som kommer renoveras i samband med projektet.

Träd i parken

I parken kan du hitta många olika träd, bland annat Skogsek, Ligustersyrén, Pärlhägg, Bergsskörsbär, Hägg, Manchurisk valnöt och Grå valnöt, Kamtjatjabjörk, Katsura, Körsbärskornell, Turkisk hassel, Purpurapel, Kaukasisk vingnöt och Hemlock.

Ny entré

I samband med ombyggnationen kommer parken få en ny entré från Stenbackevägen.

Parken avstängd i etapper under upprustningen

Under upprustningen kommer parken att vara avstängd i etapper. Om gång- eller cykelvägar behöver ledas om kommer det att finnas tydlig information på plats. Parken kommer vara tillgänglig till stora delar under byggnationen men var uppmärksam på skyltar och gående lotsar.

Pågående arbeten i parken

Nya lekmiljön i Hagens östra del

Nu sätts de sista detaljerna på temalekparken i Hagens östra del utanför Änglandaskolans skolgård. Arbetet började i augusti 2020 och förhoppningen är att det ska bli en ny favoritplats för barn i omkringliggande bostadsområden.

Parken Hagen är en stadsdelspark, och en viktig ingrediens i stadsdelsparker som lyfts fram i Grönstrategi för Örebro kommun Pdf, 3.4 MB. (Pdf, 3.4 MB) är ”en extra bra lekplats”.

Lekplatsen har utformats med inspiration från det gamla bondesamhället

Den aktuella delen av parken Hagen är ett leklandskap utifrån temat "inäga/utäga" i gamla bondesamhället. Inägan var där man bodde: byn och de omgivande åkrarna och ängarna.

Utanför låg utmarken: skog och myr där boskapen vallades på bete under sommarhalvåret, och där man hämtade ved och virke. Inägan var inhägnad för att de betande djuren inte skulle komma in på åkrar och ängar.

Hagen temalek.

Inägan utformas som en gårdsmiljö med lekfulla inslag

Inägan är utformad som en gårdsmiljö, med karaktärsfulla lekhus, lekdjur i trä och en liten traktor. Här blir det också flera olika gungställningar med en ovanlig och stor "Queen swing", vanliga (men lite högre) gungor, samt kompisgunga. Den nya lekplatsen har sittplatser och nya planteringsytor som förstärker trädgårdskänslan och ramar in miljön.

Utmarken ska stimulera rörelseglädje och barnens fantasi

Från gårdsmiljön leder en stig ut i utmarken – ”skogen”. Utmarken är en vildare och friare miljö som är mindre tillrättalagd och stimulerar till både rörelseglädje och fantasi/rollek. Här planteras många buskar och mindre träd för att på sikt skapa en lummig miljö med flera springstigar. Även här integreras lekutrustning som en rutschkana och en kompisgunga.

Samarbete med Änglandaskolan

När den nya lekmiljön är helt klar ska den pyntas tillsammans med elever från Änglandaskolan. Förslag på workshops är bland annat att måla staketen som ska skydda de nyplanterade buskarna, måla kojbyggarpinnar, och tillverka hinder för käpphästar.

Bilder på den nya lekparken

Rött staket framför röd stuga

Klicka på fotot för att se det i större storlek.

Röd stuga och sandlåda

Klicka på fotot för att se det i större storlek.

Sandig mark och gult pinnstaket

Klicka på fotot för att se det i större storlek.

Lekpark med stolpar som staket

Klicka på fotot för att se det i större storlek.

Mellan februari och maj har dragning av nya vatten- och dagvattenledningar skett inom område 2 för att möjliggöra för ny vattenlek i närheten av Fatbursgatan. Röjning av förväxta buskage som ska vara kvar har skett i hela parken samt fällning av enstaka träd och rivning av viss utrustning.

Under maj månad har byggnation av det helt nya område 4 tagit fart med markmodulering och nya gångstråk.

Illulstration över hur lekplatsen planeras att utformas.

Klicka på illustrationen för att få upp en större bild.

Högar med sand och grus i byggområde.

Under maj månad har byggnation av det helt nya område 4 tagit fart med markmodulering och nya gångstråk.

Byggområde med högar av sand och grus

Under maj månad har byggnation av det helt nya område 4 tagit fart med markmodulering och nya gångstråk.

Kommande arbeten

Lekplatser, utegym och belysning

Utöver fortsatt arbete i område 4 börjar även arbeten i område 1 vid lilla dammen, där justering sker av marken vid konstverket Vinge och vassröjning. Därefter sker breddning av norra gångstråket och schakt för ny belysning genom parken.

Vidare under året sker flera olika projekt i parken, bland annat ska det byggas en ny boulebana och en vattenlek. Det kommer planteras en fruktträdgård med plommon, körsbärsplommon, körsbär, klarbär, päron, äpple "Aroma" och "Gyllenkroks Astrakan.

Vi jobbar oss igenom parken med olika moment allt eftersom. Mestadelen av all plantering beräknas ske under hösten 2021 men viss plantering kan vara kvar till våren 2022 beroende på vad som är lämpligast för varje art.

Illulstration över hur lekplatsen planeras att utformas.

Klicka på illustrationen för att få upp en större bild.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!