Parken Hagen

Parken Hagen ligger i Ladugårdsängen och hänger ihop med Västra grönpepparparken. Tillsammans bildar de det största sammanhängande parkstråket i centrala Örebro.

En stenmjölsgrusad väg med liggande stockar leder fram till en kullerstenbelagd yta med gräs mellan stenarna.

Största sammanhängande parkstråket

Parken Hagen byggdes i samband med Bomässan 1992. Parken är byggd på Örebros gamla flygfält och är cirka 5,7 hektar stor och hänger ihop med Västra grön­peppar­parken som invigdes 2016. Tillsammans bildar dessa parker det största sammanhängande parkstråket i centrala Örebro och är större än Stadsparken, Skytteparken och Stora holmen tillsammans.

Området är en uppskattad plats för rekreation, umgänge, motion och lek.

Extra bra lekplats

Parken Hagen är en stadsdelspark, och en viktig ingrediens i stadsdelsparker som lyfts fram i Grönstrategi för Örebro kommun är ”en extra bra lekplats”.

Lekmiljön i parken har tema gamla bondesverige.

Grönstrategi för Örebro kommun Pdf, 3.4 MB.

Upprustad park

Under 2021–2022 rustades parken upp med belysning, lekplatser, utegym, fler bänkar, boulebana och grillar. Dessutom har parken fått fler planteringar och nya träd: flera fruktträd, skogsek, ligustersyrén, pärlhägg, bergkörsbär, hägg, manchurisk valnöt, grå valnöt, kamtjatkabjörk, katsura, körsbärskornell, turkisk hassel, purpurapel, kaukasisk vingnöt och hemlock. På våren finns många blommande vårlökar.

I parken finns även 10 konstverk, klicka här för att se dem på kartan.

I samband med ombyggnationen fick parken en ny entré från Stenbackevägen.

Områden i parken

Illustration över områden i parken.

Klicka på illustrationen för att få upp en större bild.

Den västra delen av parken har damm och flera spänger man kan balansera på. Dammarna avlastar dagvattenledningarna så att det inte blir översvämning när det regnar mycket.

Här finns lekplats och utegym med möjlighet till cirkelträning och konstverket Pyramid.

Beskrivning av konstverket.

Placering på karta.

Grusplan, soptunna och flerbostadshus.
Slingrig gångväg med sand/grus och flerbostadshus till vänster och längre fram.

Klicka på bilden för att se en större bild.

Grön gräsmatta, sittplatser vid en damm, i bakgrunden syns träd.

Vid sidan om stora dammen finns grillmöjligheter, hängmattor, solsängar och sittplatser. Här finns även flera aktivitetsytor.

Här hittar du konstverken "Högsäte", "Båtköl" och "Flytande stenar", länkarna leder till beskrivning av konstverken. Karta med översikt hittar du här.

Stenformation i vatten.
Stenformation i vatten.

Vid Fatbursgatan finns en liten fruktträdgård med bärbuskar och träd. Intill finns pilgångar där man kan springa på små kullar och genom tunnlar för att skapa sin egen fantasilek.

På västra sidan vägen ligger en sand- och vattenlek med roliga utmaningar för att lyckas transportera sanden runt lekplatsen.

Här hittar du konstverken "Lekbänk" och "Portal". Placering på karta hittar du här.

Två stolpar med gångväg mellan dem. Flerbostadshus i bakgrunden.
Gångvägar med grus, broar, träd och flerbostadshus i bakgrunden.
Gångväg genom kullar med gräs och flerbostadsbyggnader i bakgrunden.

Östra delen av parken har damm och en stor temalekplats inspirerad av gamla bondesamhället med byggnader, trädjur, gungställningar och till och med en traktor.

I denna del finns springstigar, sittplatser och solsängar.

Här hittar du konstverken: "Labyrint", "Sittplats", "Vinge" och "Källa" länkarna leder till beskrivning av konstverken. Placering på karta hittar du här.

Utöver konstverken finns det flera sågade figurer vid lekplatsen: troll, ekorrar och ugglor.

Damm med flerbostadshus i bakgrunden.
Mörk stenstaty på pelare.
Vatten i förgrunden och flerbostadshus i bakgrunden.

Klicka på bilden för att se en större bild.

Parkbänk på sandyta med stolpe i förgrunden.
Parkbänk på sandyta med stolpe i förgrunden.
Senast uppdaterad:
Publicerad: