Stödmatning av fåglar

Örebro kommun stödmatar fåglar under vinterhalvåret, när fåglarna har svårt att klara sig på den mat de hittar själva. Vi börjar stödmata fåglarna när isen har lagt sig.

Ikonförklaring till kartan:

  • blå ikon visar var kommunen stödmatar sjöfåglar,
  • röd ikon visar var kommunen stödmatar småfåglar,
  • grön ikon visar var det finns fågelbord för allmän fågelmatning.

Sjöfåglar

Vi stödmatar sjöfåglarna eftersom de har svårt att hitta mat när isen lägger sig. I centrala Örebro stödmatar vi sjöfåglar i Torsten Ehrenmarks park, vid Slussen och vid Hagabron i Hagaparken. Vid Hagabron försöker vi hålla isfritt i anslutning till bron, för att underlätta för sjöfåglar att hitta föda i vattnet. Vi stödmatar även sjöfåglar i Oset och Rynningeviken samt Karlslund.

Sjöfåglarna stödmatas från det att isen lagt sig, eller när det blir sträng kyla, fram till att vårens ankomst gör att fåglarna kan hitta föda på egen hand.

Småfåglar

Småfåglar har lättare att hitta mat även när isen lagt sig. De hittar bland annat mat i trädgårdar. Vi stödmatar småfåglar i Stadsparken, Skytteparken, Oskarsparken, Sveaparken och Karl Johans park i centrala Örebro, eftersom det kan vara svårare att hitta föda i de centrala delarna av staden.

Vi stödmatar även småfåglar för att skapa en möjlighet för örebroarna att komma nära småfåglarna under vintertid. I de flesta centrala parker tillhandahåller vi även fågelbord, för de privatpersoner som vill mata småfåglar.

Vi stödmatar även småfåglar i naturreservaten Oset och Rynningeviken, Karlslund och Ässkog. I naturreservaten stödmatar vi främst småfåglarna vid raststugor.

Om du som privatperson vill mata fåglar

När vintern kommer börjar många mata fåglar. Det är ett bra sätt att hjälpa vissa fågelarter, som annars kan ha svårt att hitta mat under vintern. Som privatperson kan du mata fåglar i din trädgård, eller i något av de fågelbord som Örebro kommun tillhandahåller i flertalet parker.

Skadedjur

Fågelmatning i stora mängder kan även kan locka till sig skadedjur, som till exempel råttor.

Senast uppdaterad:
Publicerad: