På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Natur- och kulturreservat

I Örebro finns många fina utflyktsmål, blommande vårhagar och spännande skogsområden nära inpå och i landskapet runtomkring. Flera av dessa är natur- eller kulturreservat.

Naturreservat

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Blänkabacken

Området innehåller rika lövskogspartier med riktigt grova gamla träd och ljusa tallbackar med utsikt över Örebro. Mer information om Blänkabacken

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Boglundsängen

Boglundsängen bjuder besökaren på en fin rundslinga i ett öppet jordbrukslandskap med betesdjur och stora grunda vattenspeglar. Strandängarna lockar stora skaror häckande och rastande fåglar. Mer information om Boglundsängen

Derbol

Derbol ligger strax öster om Hampetorp och är ett fint exempel på det rika natur- och kulturlandskapet vid Hjälmaren. Här finns ljusa ängsbackar och lövdungar som ger en mjuk övergång till stranden, men också hassellundarna med stora lövträd. Mer information om Derbol

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Ekeby dreve

Här kan du kan njuta av öppna strandmiljöer och fantastisk utsikt över vattnet mot Örebro och Kilsbergen. Området har en variationsrik lövskog, en liten tallbacke, alstrandskog och ett småkuperat odlingslandskap. Mer information om Ekeby dreve.

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Ekeby ekhage

Ekeby ekhage innehåller en mycket fin ekhage, en hassellund och ett litet alkärr. På våren blommar vitsippor i tusental. Mer information om Ekeby ekhage

Fåran

Ö i Hjälmaren med rikt fågelliv. Naturreservatet Fåran nås med egen båt, har fina sandstränder och är en populär badö. Mer information om Fåran på Länsstyrelsens webbplats.

Gladarberget

Gladarberget är en äventyrsskog med gamla jätteträd, stora stenbumlingar och vackra ormbunkar. En varierande motionsslinga går runt området. Mer information om Gladarberget.

Grundholmarna

Grundholmarna i Hjälmaren. Naturreservat med rikt fågelliv. Nås med egen båt. Mer information på Länsstyrelsens webbplats.

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Hässlebyskogen

Hässlebyskogen består av tät granskog med vacker vårblomning av blåsippor, ovanliga svampar och spännande blockområden. Här finns även öppna beteshagar. Mer information om Hässlebyskogen.

Järleån

Ett vackert naturreservat som omfattar en sex kilometer lång sträcka av Järleåns dalgång. Här slingrar sig Järleån fram och här finns också en av länets mäktigaste forssträckor, Långforsen. Mer information om Järleån på Länsstyrelsens webbplats.

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Kränglan

Kränglan är en populär rekreationsskog med motionsslinga. Härlig barrskog med många trevliga rastplatser. Mer information om Kränglan.

Kvarnbäcken-Lerkesån

Naturreservat och ett rart litet utflyktsmål med forsande vatten. Extra fint med ett besök i juni och juli då det finns flera ovanliga fjärilsarter här. Mer information om Kvarnbäcken-Lerkesån på Länsstyrelsens webbplats.

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Kvismaren

Kvismaren är en av landets förnämsta fågelsjöar med mängder av häckande och flyttande fåglar. Öby kulle är centrum i Kvismaren, gör ett besök på våren när huggormar och snokar vaknar till liv. Mer information om Kvismarens naturreservat

Latorpsängarna

Besök gärna naturreservatet Latorpsängarna i slutet av maj – början av juni. Då blommar guckuskon, Sveriges allra största orkidé. Mer information om Latorpsängarna på Länsstyrelsens webbplats.

Lövbrickan, naturreservat

En gång i tiden nådde Yoldiahavets stränder upp till det område som heter Lövbrickan och som idag ligger 160 meter över havet. Ett naturreservat med fin utsikt över Närkeslätten. Mer information om Lövbrickan på Länsstyrelsens webbplats.

Mantorpsskogen och Tåsta

Skogar som bjuder på stillhet och tystnad, myrar och kalkgynnad flora. Här finns rikligt med ovanliga svampsorter och orkidéer. På höjderna växer barrblandskog och i sänkorna finns kärr och mossar. Mer information om Mantorpsskogen och om Tåsta på Länsstyrelsens webbplats.

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans
Stigar för personer med rörelsenedsättning

Markaskogen

Markaskogen ger "storskogskänsla" med gammal granskog, hällmarker och små myrpartier. I norra delen finns rika våtmarker i ett öppet beteslandskap. Mer information om Markaskogen.

Markaskogens raststuga Ässkogstorp

Söder om Markaskogen ligger gården Ässkog. Där har byggts en raststuga som en målpunkt för utflykter i både skogen och odlingslandskapet. Mer information om Ässkogstorp.

Nasta marmorbrott

Naturreservatet Nasta marmorbrott är en dramatisk blandning av kultur och natur. Det gamla stenbrottet är fyllt med klart vatten. Det kalkrika berget gynnar ovanliga växter. Mer information om Nasta marmorbrott.

Olles hage

En liten lövskog med fantastiskt fågelliv och trevlig promenadslinga. Mer information om Olles hage

Stigar för personer med synnedsättning
Stigar för personer med rörelsenedsättning

Oset och Rynningeviken

Naturreservatet Oset och Rynningeviken ligger vid Hjälmarens strand. Du kan promenera, cykla eller ta dig fram med rullstol i hela detta fantastiska landskap. Mer information om Oset och Rynningeviken

Ramshytte ängar

Ramshytte ängar är en unik ängsmark med omgivande lövskogar och våtmarker. Området är exempel på ett kulturlandskap som fram till 1800-talet var vanligt i Kilsbergen. Området har donerats av Lisette Runnqvist och Rain Nylund. Mer information om Ramshytte ängar.

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Reträtten

Reträtten är en del av förkastningsbranten söder om Örebro och en fortsättning av den variationsrika miljön i Sommarro. Mer information om Reträtten.

Segersjö

Vackert kulturlandskap med fina ekhagar vid Segersjö herrgård. Njut av den slingrande vägen genom naturreservatet. Mer information om Segersjö på Länsstyrelsens webbplats.

Skärmarbodabergen

Då inlandsisen drog sig tillbaka för tiotusen år sedan låg detta unika område vid stranden av ett hav som sträckte sig ända bort till Ryssland, Yoldiahavet. Idag kännetecknas området av stenblocksamlingar med underliggande grottor, mer än 180 stycken har hittills hittats. Mer information om Skärmarbodabergen på Länsstyrelsens webbplats.

Sotterns skärgård

Naturreservat med rik insjöskärgård, väl värd ett besök för dig som har tillgång till egen båt. Mer information om Sotterns skärgård på Länsstyrelsens webbplats.

Sörön

Ett litet naturreservat intill Kvismaren. Bedövande vackert om våren med blåsippor, vitsippor och vårärt. Mer information om Sörön

Mer om Sörön på Länsstyrelsens webbplats.

Tysslingen

I slutet av mars - början av april när snötäcket lättar kommer tusentals svanar till sjön Tysslingen på väg norrut. Här rastar svanarna några veckor innan de fortsätter. Rekordet ligger på drygt 5 000 svanar - och det är en fantastisk upplevelse att se och höra dem! Mer information om Tysslingen på Länsstyrelsens webbplats.

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Tysslingens raststuga Svalnässtugan

Vid naturreservatet Tysslingen har kommunen byggt en raststuga med härlig utsikt över den stora fågelsjön. Mer information om Svalnässtugan.

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Varbergaskogen

Varbergaskogen är en storskog mitt i staden med variationsrikt växt- och djurliv. Mer information om Varbergaskogen

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Vinteråsen

Vinteråsen innehåller en blandning av mycket rika lövskogar, beteshagar och rester av små slåtterängar. Överallt ser du spår av äldre odlarmöda och arbetet vid de gamla kalk- och skifferbrotten i bygden. Mer information om Vinteråsen.

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Ånnaboda naturreservat

Här finns det finns bad, camping, vandringsleder, svamp- och bärplockning, skidåkning, skidbackar, evenemang, café, restaurang, övernattnings­möjligheter, fiske och mycket mer. Mer information om Ånnaboda naturreservat

Ånnarote, naturreservat

Gammelskog som präglas av grova gamla tallar. En spännande och trolsk skog att besöka, de äldsta träden är nära 150 år. Mer information om Ånnarote på Länsstyrelsens webbplats.

Öknaskogen

Naturreservatet Öknaskogen ligger intill de stora bostadsområdena Vivalla och Lundby och är ett populärt friluftsområde. Mer information om Öknaskogen

Kulturreservat

Stigar för personer med rörelsenedsättning
Stigar för personer med synnedsättning

Karlslund

Idag är Karlslund ett kultur- och naturhistoriskt område med ridskola, vackra promenad- och cykelvägar, prunkande grönska, forsar, herrgårdspark med café och restaurang, utställningar, byggnadsvårdsbutik och hantverkare. Mer information om Karlslund.

Stigar för personer med rörelsenedsättning
Stigar för personer med synnedsättning

Sommarro

Kulturreservatet Sommarro har i generationer varit ett mål för örebroarnas sommarutflykter. Mer information om Sommarro.

Naturområden

Brevens bruk

Gammal kulturmiljö, vacker liten by att ströva runt i. Känd bland annat för sitt anrika och mycket stämningsfulla midsommarfirande. 

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Garphyttans nationalpark

Garphyttans nationalpark är som vackrast på våren då markerna fylls av gullvivor och andra vårblommor. Mer information om Garphyttans nationalpark på Länsstyrelsens webbplats.

Kilsbergen

Kilsbergen är en skattkammare som är lika fantastisk sommar som vinter. I Kilsbergen hittar du också Ekopark Kilsbergen som sköts av Sveaskog, Bergslagsleden som följer Kilsbergen, Trolldalen med raviner och trollskog, Vargkitteln - och mycket, mycket mer att upptäcka och överraskas av! Mer information om friluftslivet i Kilsbergen

Kilsbergens raststuga Gårsjötorp

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Vid den gamla gårdsmiljön kring Gårdsjötorp har vi återställt ett äldre kulturlandskap. Här finns en raststuga och övernattningsstugor som du kan boka. Mer information om Gårdsjötorp.

Kilsbergens raststuga Skrikarboda

Vid Skrikarboda ligger en raststuga som också går att boka för övernattning. Mer information om Skrikarboda.

Lilla Å-promenaden

Längs Lillån möter du konst i det fria på en cirka fyra km lång promenad- och cykelsträcka från motorvägen till Oset och Rynningeviken. Njut av skulpturer, det lilla konsthuset och spännande ljussättning när mörkret faller på. Mer information om Lilla Å-promenaden

Å-stråket

Längs Å-stråket möter du å-staden Örebro. Svartån rinner genom hela staden och är omgiven av grönska. Ån skänker vattenblänk, charm och nytta. Vi örebroare får vårt dricksvatten från Svartån. Det fria laxfisket lockar både stora och små. Intill Kanslibron, mitt i city, finns en fisktrappa som gör att fiskar kan ta sig upp i ån och leka. Helt nära Svartåns utlopp i Hjälmaren finns en småbåtshamn och via Slussen går det att ta sig in till centrala Örebro med båt. Paddla gärna i ån vid Karlslund eller Oset och njut av både stillhet och spänning. Badplats finns vid Alnängsbadet.

Stadsparken intill ån är stadens stolthet med lummiga träd, härliga gräsmattor, lekplats och plaskdamm för barn, rosen- och kryddträdgårdar och annat njutbart. Här ligger även Wadköping, vår "gamla" stad med bostäder, utställningar, hantverkare, affärer, café och restaurang. Många olika evenemang arrangeras här året runt.

Vinön

Ta färja från Hampetorp till Vinön. Ett tips är att ställa bilen på land och hyra cykel ute på ön. Här finns en fin vandringsled, bad, café, restaurang – och lugn och ro.

Tillgänglighet

Teckenförklaring

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Stigar för personer med synnedsättning

Stigar för personer med synnedsättning

Mer om tillgänglighet

Vill du veta mer om tillgängligheten i våra naturområden, se vår tillgänglighetsguide "Lätt att ta sig fram i det gröna!" (pdf, 10.6 MB)

Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Publicerad: 1 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se