Natur- och kulturreservat

I Örebro finns många fina utflyktsmål, blommande vårhagar och spännande skogsområden nära inpå och i landskapet runtomkring. Flera av dessa är natur- eller kulturreservat.

Innehåll på sidan

Kartan visar natur- och kulturreservat i Örebro kommun.

Ved på grillplatser

Kommunen bjuder på ved på grillplatserna i våra naturreservat. Veden fylls på kontinuerligt med olika intervall i olika områden. Eftersom åtgången på ved är väldigt stor tar den ibland slut. Så ta gärna med dig ved själv om du planerar att grilla.

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – att inte störa och inte förstöra. Så visa extra omtanke både mot andra besökare och vår natur. Läs gärna mer om allemansrätten eller kolla på Naturvårdsverkets film här.

Naturreservat

Här listar vi de naturreservat som kommunen äger och sköter. Information om statliga naturreservat som finns i kommunen se Länsstyrelsens webbplats eller naturkartan.se.

Björkön

Björkön är en av de större öarna i Hjälmaren. Det är en lövskogsklädd ö, där delar av skogen innehåller riktigt gamla träd av ek, lind och ask. Mer information om Björkön.

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Blänkabacken

Området innehåller rika lövskogspartier med riktigt grova gamla träd och ljusa tallbackar med utsikt över Örebro. Mer information om Blänkabacken.

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Boglundsängen

Boglundsängen bjuder besökaren på en fin rundslinga i ett öppet jordbruks­landskap med betesdjur och stora grunda vattenspeglar. Strandängarna lockar stora skaror häckande och rastande fåglar. Mer information om Boglundsängen.

Derbol

Derbol ligger strax öster om Hampetorp och är ett fint exempel på det rika natur- och kulturlandskapet vid Hjälmaren. Här finns ljusa ängsbackar och lövdungar som ger en mjuk övergång till stranden, men också hassellundarna med stora lövträd. Mer information om Derbol.

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Ekeby dreve

Här kan du kan njuta av öppna strandmiljöer och fantastisk utsikt över vattnet mot Örebro och Kilsbergen. Området har en variationsrik lövskog, en liten tallbacke, alstrandskog och ett småkuperat odlingslandskap. Mer information om Ekeby dreve.

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Ekeby ekhage

Ekeby ekhage innehåller en mycket fin ekhage, en hassellund och ett litet alkärr. På våren blommar vitsippor i tusental. Mer information om Ekeby ekhage.

Gladarberget

Gladarberget är en äventyrsskog med gamla jätteträd, stora stenbumlingar och vackra ormbunkar. En varierande motionsslinga går runt området. Mer information om Gladarberget.

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Hässlebyskogen

Hässlebyskogen består av tät granskog med vacker vårblomning av blåsippor, ovanliga svampar och spännande blockområden. Här finns även öppna beteshagar. Mer information om Hässlebyskogen.

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Kränglan

Kränglan är en populär rekreationsskog med motionsslinga. Härlig barrskog med många trevliga rastplatser. Mer information om Kränglan.

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans
Stigar för personer med rörelsenedsättning

Markaskogen

Markaskogen ger "storskogskänsla" med gammal granskog, hällmarker och små myrpartier. I norra delen finns rika våtmarker i ett öppet beteslandskap. Mer information om Markaskogen.

Markaskogens raststuga Ässkogstorp

Söder om Markaskogen ligger gården Ässkog. Där har byggts en raststuga som en målpunkt för utflykter i både skogen och odlingslandskapet. Mer information om Ässkogstorp.

Nasta marmorbrott

Naturreservatet Nasta marmorbrott är en dramatisk blandning av kultur och natur. Det gamla stenbrottet är fyllt med klart vatten. Det kalkrika berget gynnar ovanliga växter. Mer information om Nasta marmorbrott.

Olles hage

En liten lövskog med fantastiskt fågelliv och trevlig promenadslinga. Mer information om Olles hage.

Stigar för personer med synnedsättning
Stigar för personer med rörelsenedsättning

Oset och Rynningeviken

Naturreservatet Oset och Rynningeviken ligger vid Hjälmarens strand. Du kan promenera, cykla eller ta dig fram med rullstol i hela detta fantastiska landskap. Mer information om Oset och Rynningeviken.

Ramshytte ängar

Ramshytte ängar är en unik ängsmark med omgivande lövskogar och våtmarker. Området är exempel på ett kulturlandskap som fram till 1800-talet var vanligt i Kilsbergen. Området har donerats av Lisette Runnqvist och Rain Nylund. Mer information om Ramshytte ängar.

Örebro kommun har också beslutat om ett biotopskydd av ett skogsområde i Ramshyttan. Mer information om biotopskydd Ramshyttan. Pdf, 6.6 MB.

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Reträtten

Reträtten är en del av förkastningsbranten söder om Örebro och en fortsättning av den variationsrika miljön i Sommarro. Mer information om Reträtten.

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Varbergaskogen

Varbergaskogen är en storskog mitt i staden med variationsrikt växt- och djurliv. Mer information om Varbergaskogen.

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Vinteråsen

Vinteråsen innehåller en blandning av mycket rika lövskogar, beteshagar och rester av små slåtterängar. Överallt ser du spår av äldre odlarmöda och arbetet vid de gamla kalk- och skifferbrotten i bygden. Mer information om Vinteråsen.

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Ånnaboda

Här finns det finns bad, camping, vandringsleder, svamp- och bärplockning, skidåkning, skidbackar, evenemang, café, restaurang, övernattnings­möjligheter, fiske och mycket mer. Mer information om Ånnaboda naturreservat.

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Öknaskogen

Naturreservatet Öknaskogen ligger intill de stora bostadsområdena Vivalla och Lundby och är ett populärt friluftsområde. Mer information om Öknaskogen.

Kulturreservat

Stigar för personer med rörelsenedsättning
Stigar för personer med synnedsättning

Karlslund

Idag är Karlslund ett kultur- och naturhistoriskt område med ridskola, vackra promenad- och cykelvägar, prunkande grönska, forsar, herrgårdspark med café och restaurang, utställningar, byggnadsvårdsbutik och hantverkare. Mer information om Karlslund.

Stigar för personer med rörelsenedsättning
Stigar för personer med synnedsättning

Sommarro

Kulturreservatet Sommarro har i generationer varit ett mål för örebroarnas sommarutflykter. Mer information om Sommarro.

Naturområden

Brevens bruk

Gammal kulturmiljö, vacker liten by att ströva runt i. Känd bland annat för sitt anrika och mycket stämningsfulla midsommarfirande. 

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Kilsbergen

Kilsbergen är en skattkammare som är lika fantastisk sommar som vinter. I Kilsbergen hittar du också Ekopark Kilsbergen som sköts av Sveaskog, Bergslagsleden som följer Kilsbergen, Trolldalen med raviner och trollskog, Vargkitteln - och mycket, mycket mer att upptäcka och överraskas av! Mer information om friluftslivet i Kilsbergen.

Kilsbergens raststuga Gårdsjötorp

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Vid den gamla gårdsmiljön kring Gårdsjötorp har vi återställt ett äldre kulturlandskap. Här finns en raststuga och övernattningsstugor som du kan boka. Mer information om Gårdsjötorp.

Kilsbergens raststuga Skrikarboda

Vid Skrikarboda ligger en raststuga som också går att boka för övernattning. Mer information om Skrikarboda.

Lilla Å-promenaden

Längs Lillån möter du konst i det fria på en cirka fyra km lång promenad- och cykelsträcka från motorvägen till Oset och Rynningeviken. Njut av skulpturer, det lilla konsthuset och spännande ljussättning när mörkret faller på. Mer information om Lilla Å-promenaden.

Å-stråket

Längs Å-stråket möter du å-staden Örebro. Svartån rinner genom hela staden och är omgiven av grönska. Ån skänker vattenblänk, charm och nytta. Vi örebroare får vårt dricksvatten från Svartån. Det fria laxfisket lockar både stora och små. Intill Kanslibron, mitt i city, finns en fisktrappa som gör att fiskar kan ta sig upp i ån och leka.

Helt nära Svartåns utlopp i Hjälmaren finns en småbåtshamn och via Slussen går det att ta sig in till centrala Örebro med båt. Paddla gärna i ån vid Karlslund eller Oset och njut av både stillhet och spänning. Badplats finns vid Alnängsbadet.

Stadsparken intill ån är stadens stolthet med lummiga träd, härliga gräsmattor, lekplats och plaskdamm för barn, rosen- och kryddträdgårdar och annat njutbart. Här ligger även Wadköping, vår "gamla" stad med bostäder, utställningar, hantverkare, affärer, café och restaurang. Många olika evenemang arrangeras här året runt.

Vinön

Ta färja från Hampetorp till Vinön. Ett tips är att ställa bilen på land och hyra cykel ute på ön. Här finns en fin vandringsled, bad, café, restaurang – och lugn och ro.

Tillgänglighet

Teckenförklaring

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Stigar för personer med rörelsenedsättning

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans

Stigar för personer med synnedsättning

Stigar för personer med synnedsättning

Mer om tillgänglighet

Vill du veta mer om tillgängligheten i våra naturområden, se vår tillgänglighetsguide "Lätt att ta sig fram i det gröna!" Pdf, 10.6 MB.

Arrangemang i Örebro kommuns friluftsområde

Planerar du att hålla ett arrangemang i ett av Örebro kommuns friluftsområden?

Läs mer på sidan Använda mark som kommunen äger.

Senast uppdaterad:

Publicerad: