Slottsparken

Slottsparken, intill Örebro slott, är den äldsta parken i Örebro. Den anlades på 1770-talet och innehåller bland annat Örebros äldsta och högsta bokar.

Del av Slottsparken med cyklist och blomsterurnor

I parken finns spår från olika tider, bland annat Örebros äldsta och högsta bokar. Mitt i parken finns konstverket "Svunnen tid, nya tider" som uppfördes efter en konsttävling vid millennieskiftet. Flera konstverk finns samlade i den östra delen av parken vid Länsmuseet.

Parken är en omtyckt plats för det fria fisket som för övrigt gäller i hela Svartån upp till Karlslund.

Från Slottsparken kan man promenera via en gångbro till Strömparterren. Här finns en restaurang med anor från 1850-talet. Här finns också Kajsa Mattas skulptur "Kristusbäraren" från år 2002.

Historia

Slottsparken är Örebros äldsta park som anlades på 1770-talet på Slottets yttre borggård. Slottet blev under denna tid bostad åt länets landshövding. Timmerbyggnaderna på borggården revs och ersattes med planteringar och lövträd. 1877 öppnades parken för allmänheten och slottsparken blev en viktig mötesplats där stadsbefolkningen kunde umgås och flanera på de slingrande gångvägarna.

Parken utvecklas och förbättras

Örebro slott, Slottsholmen och Slottsparken är skyddat som statligt byggnadsminnen. För att på bästa sätt ta tillvara och utveckla de kulturhistoriska värden som finns i parken ska Statens fastighetsverk, som äger marken, ta fram ett vårdprogram för Slottsparken. Vårdprogrammet beräknas vara klart under 2018 och efter det kan kommunen arbeta vidare med ett förslag på förbättringar som ska göra parken mer trygg, tillgänglig och attraktiv.

Slottsparken Länsmuseet
Senast uppdaterad: 15 september 2020
Publicerad: 17 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?