Saxons park

Saxons park ligger i utkanten av Brickebacken, cirka fem kilometer sydost om centrum. Saxons park och Saxons väg har fått sitt namn efter publicisten och hembygdsvännen Johan Ludvig Lindström Saxon (1858-1935).

Entren till Saxons park

Vi har rustat upp Saxons park efter de önskemål vi fick in från boende, föreningar och verksamheter i området via medborgardialogen som hölls 2017. Bland annat så var elever från Brickebackens skola med och röstade fram hur den nya lekplatsen i parken skulle se ut.

Saxons park, lekplats och äventyrsstigen.

Parken består av öppna gräs- och lekytor som används flitigt under sommarhalvåret.

Parken erbjuder nu lekplats, utegym, scen, sittplatser, grill och utrymme för idrottsaktiviteter.

Intill parken finns en skog med motionsspår och sittplatser som också har rustats.

Utegym i Saxons park
Senast uppdaterad:

Publicerad: