Västra grönpepparparken

Västra grönpepparparken ligger mellan Ladugårdsängen och Sörby, och är 8 hektar stor. Det är därmed den största parken som byggts i Örebro sedan 1960-talet. Arbetet med parken startade under våren 2015 och blev klart i augusti 2016.

Parken innehåller ett flertal aktivitetsytor, som fotbollsplan, parkouranläggning, lekplats, utegym, pulkabacke och mycket mer. I parken finns det även ca 216 träd, 1 063 buskar och 1 333 perenner.

Parkour-bana med flera olika klätterställningar

Parkour-anläggning

Lekplats med rutschkana, gungor, bänk med mera

Lekplats

Utegym med stockar och redskap i trä.

Utegym

Senast uppdaterad: 15 februari 2017
Publicerad: 19 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?