Västra grönpepparparken

Västra grönpepparparken ligger mellan Ladugårdsängen och Sörby, och är 8 hektar stor. Det är därmed den största parken som byggts i Örebro sedan 1960-talet. Arbetet med parken startade under våren 2015 och blev klart i augusti 2016.

Parken innehåller ett flertal aktivitetsytor, som fotbollsplan, parkouranläggning, lekplats, utegym, pulkabacke och mycket mer. I parken finns det även cirka 216 träd, 1 063 buskar och 1 333 perenner. Västra Grönpepparparkens lekmiljöer.

Parkour-anläggning i Västra grönpepparparken

Parkour är en holistisk träningsmetod som går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen utan hjälpmedel. Parkour innehåller rörelser som hopp och rullar, olika tekniker för att forcera hinder, och även övningar för att testa fysisk och mental styrka hos utövaren. Källa: Wikipedia.

Lekplatsen i Västra grönpepparparken
Utegym i Västra grönpepparparken
Senast uppdaterad:
Publicerad: