Hjärstaskogen

Hjärstaskogen ligger mellan Vivalla och Nya Hjärsta, här finns även Vivallakullen. I Hjärstaskogen har ett nytt stråk, som fått namnet Vilda stigen, anlagts 2023. Vilda stigen slingrar genom Hjärstaskogen förbi flera spännande platser att utforska. Stanna till för att grilla, umgås, njuta av naturen eller leka.

Illustration över Hjärstaskogen som visar hur Vilda stigen går och var Japandammen, Korpruinen, Groddammen, Lekdeltat med flera platser finns.Förstora bilden

Här slingrar sig Vilda stigen genom Hjärstaskogen, förbi många spännande platser.

Om Hjärstaskogen

Hjärstaskogen är en skogsklädd park som ligger mellan bostadsområdena Vivalla och Nya Hjärsta. De senaste åren har ett stort antal granar i Hjärstaskogen dött till följd av angrepp från granbarkborrar. För att läka såren efter grandöden och för att utveckla miljöerna i Hjärstaskogen sökte Örebro kommun bidrag från Boverket. Projektet har resulterat i fler promenadstigar, plantering av nya växter och utveckling av nya lekmiljöer, mötesplatser och målpunkter.

På några platser har frukt- och nötträd planterats, i några utvalda bryn- och skogsmiljöer har blommande perenner planterats och i andra partier har en ovanligare blandning av buskar och träd som ska ge många olika sinnesintryck planterats.

En skötselplan för att utveckla olika delar av skogsmiljön har också tagits fram. Sammantaget innebär den att variationen kommer att öka i Hjärstaskogen – i vissa partier får naturen utvecklas fritt, i andra förstärks skogens karaktär genom skötsel eller så prövas ovanliga och innovativa sätt att utveckla en stimulerande skogs- och parkmiljö. Platserna kommer förändras och utvecklas succesivt, allteftersom vegetationen växer till sig.

Vilda stigen

I skogen har ett nytt stråk anlagts 2023, som fått namnet Vilda stigen. Vilda stigen är en 2 kilometer lång väg som slingrar förbi flera spännande platser att utforska. Här finns ställen att stanna till för att grilla, umgås, njuta av naturen eller leka. Japanska dammen, björkdungen, deltat med flera bäckar att leka i, groddammen och korpnästet är några av de nya platserna längs Vilda stigen.

Medskapandeprojekt

Flera av platserna längs Vilda stigen har utvecklats i samarbete med eleverna på Vivallaskolans anpassade grundskola. Medskapandeprojektet pågick 2022 och 2023 under ledning av konstnär Jenny Berntsson och är en del av Allmänna arvsfonds-projektet Den Barnkonventionella Lekplatsen.

Bland annat byggde eleverna ett vindskydd intill den grillplats skolan använder som utflyktsmål. I området runt grillplatsen har eleverna hjälpt till att plantera nya växter. Flera åtgärder runtomkring grundar sig på idéer som uppstått i samarbetet mellan Vivallaskolan och Parkenheten. Några exempel är balansbanor i skogen, sandlandskap, ett arbetsbord för att kunna skapa med lera, och träskulpturer utformade utifrån elevernas lermodeller.

Vivallakullen

I Hjärstaskogen ligger även Vivallakullen. Det är ett kuperat grönområde som inbjuder till lek och äventyr för alla åldrar.

Läs mer om Vivallakullen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: