VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kommunens skog

Örebro kommun äger cirka 5 500 hektar skog. Vi ser till att skogens olika värden tas till vara på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. 

Kommunens skogsinnehav kan delas in i tre kategorier som är ungefär lika stora:

  • rekreationsskog,
  • produktionsskog (inklusive mark som ska bebyggas) samt
  • skog med höga naturvärden (inklusive naturreservat).

Hur skogen kan och bör skötas varierar med naturens förutsättningar och tänkt markanvändning. I kommunens skogsbruksplan är skogen därför indelad i olika skötselzoner som motsvarar ovanstående kategorier. Indelningen kan justeras om förutsättningarna ändras.

Skogsförvaltningen i Örebro kommun följer den övergripande skogspolicy som finns fastslagen i Naturplanen, se sida 11 och 24–26 Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB). I skogspolicyn står det att skogsförvaltningen ska ta till vara skogens olika värden på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Sociala värden och naturvärden är viktigare än virkesproduktion och ekonomisk avkastning.

Natur- och kulturreservat

Av de 5 500 hektaren skog har kommunen bildat tätortsnära reservat av cirka 1 200 hektar. Här finns information om kommunens natur- och kulturreservat.

För natur- och kulturreservaten finns särskilda beslut- och skötselplaner.

Certifierad skog

Örebro kommuns skog är certifierad enligt Forest Stewardship Council (FSC)™, en internationell standard som säkerställer att skogsbruket bedrivs med hänsyn till människa och miljö. Kommunen tar dock betydligt mer hänsyn till biologiska, sociala och kulturhistoriska värden än vad FSC kräver.

Skogsarbete på gång

Just nu har vi inga större arbeten på gång.

Tänk på det här när du vistas i en skog som kommunen arbetar i

  • Skogsarbetet kan innebära att du som besökare upplever området som stökigt. Vi hoppas att du kan att ha överseende med detta, och att du när vårt arbete är färdigt kommer att uppfatta skogen som säker och trevlig att besöka.
  • Ser du snitslar i buskar eller träd, var snäll och låt dessa sitta kvar.
  • Var vänlig att respektera säkerhetszonen på 70 meter för maskinerna.
  • Vi brukar lämna lite grenar och ris kvar på marken, det är dels för att minska risken för körskador, dels för att öka den biologiska mångfalden.

Vid frågor, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00.

Skogsavverkning på grund av granborreangrepp

Under den extremt torra sommaren 2018 minskade granens förmåga att försvara sig mot skadeinsekten granbarkborre. Det fick till följd att stora mängder gran dödades och populationen av granbarkborre ökade explosionsartat. I Sverige har aldrig tidigare så mycket gran dödats av granbarkborre som nu. För att förhindra spridning av insekten och i vissa fall rädda virkesvärden får vi avverka mycket granskog just nu. Vi kommer sätta ut information på flera av dom aktuella områdena.

Pågående skogsarbeten på grund av granbarkborreangrepp

I dessa områden är det just nu aktuellt med avverkning av skog på grund av granbarkborreangrepp:

Gladarberget ligger söder om Hovsta. Fällning av träd angripna 2020 kommer ske för att göra stigarna säkrare. Avverkning av nya angrepp kan komma att ske fortlöpande för att motverka fortsatta angrepp.

Karta över skogsavverkning i Gladarbergreservatet

Rödmarkeringarna visar var i Naturreservatet Gladarberget som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Omfattande barkborreangrepp har skett inom ett cirka 20 hektar stort område ren granskog. Avverkningen sker under 2020 och 2021.

Karta över Slätten med markering där skogsavverkning kommer att ske.

Markering visar var som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Delar av skogen är drabbad av granbarkborren. Under hösten 2021 tar vi bort granen för att förhindra spridning av skadeinsekten. Vi kommer även säkra vägen så att inte de döda träden faller ner över den.

Pilängen.

Gul markering visar området som ska avverkas. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Slutavverkning under 2021. 90-årig grandominerad skog med betydande granbarkborreangrepp. En större mängd lövträd och tall lämnas samt en bred zon mot åkermarken. Området gränsar mot sumpskog som värnas. I kartan är området inringat med röd linje.

Karta över skogsavverkning i södra Atle

Rödmarkeringarna visar var i södra Atle som kommunen genomför avverkning av skog. Klicka på kartan för att se den i större format.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se