På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Kommunens skog

Örebro kommun äger cirka 5 500 hektar skog. Vi ser till att skogens olika värden tas till vara på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. 

Kommunens skogsinnehav kan delas in i tre kategorier som är ungefär lika stora:

  • rekreationsskog,
  • produktionsskog (inklusive mark som ska bebyggas) samt
  • skog med höga naturvärden (inklusive naturreservat).

Hur skogen kan och bör skötas varierar med naturens förutsättningar och tänkt markanvändning. I kommunens skogsbruksplan är skogen därför indelad i olika skötselzoner som motsvarar ovanstående kategorier. Indelningen kan justeras om förutsättningarna ändras.

Skogsförvaltningen i Örebro kommun följer den övergripande skogspolicy som finns fastslagen i Naturplanen, se sida 11 och 24–26 (pdf, 1.3 MB). I skogspolicyn står det att skogsförvaltningen ska ta till vara skogens olika värden på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Sociala värden och naturvärden är viktigare än virkesproduktion och ekonomisk avkastning.

Natur- och kulturreservat

Av de 5 500 hektaren skog har kommunen bildat tätortsnära reservat av cirka 1 200 hektar. Här finns information om kommunens natur- och kulturreservat.

För natur- och kulturreservaten finns särskilda beslut- och skötselplaner.

Certifierad skog

Örebro kommuns skog är certifierad enligt Forest Stewardship Council (FSC), en internationell standard som säkerställer att skogsbruket bedrivs med hänsyn till människa och miljö. Kommunen tar dock betydligt mer hänsyn till biologiska, sociala och kulturhistoriska värden än vad FSC kräver.

Skogsarbete på gång

Här berättar vi om större arbeten som är på gång just nu.

Slyröjning vid motionsspåret i Karlslund

Vintern 2018–2019 trygghetsröjer Örebro kommun i skogen intill Karlslunds motionscentral. Vi ber om överseende med att området kan uppfattas som stökigt under perioden som arbetet pågår. Vid frågor kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00.

Röjningar och avverkning i Hampetorp

Karta över skogsarbete på gång i Hampetorp

Rödmarkeringarna visar var i Hampetorp som kommunen genomför skogliga åtgärder.

Örebro kommun kommer att genomföra skogliga åtgärder i Hampetorp under 2019, se karta. Syftet med dessa åtgärder är att skapa en skog som är trevlig och säker att besöka, både nu och i framtiden. Riset kommer delvis att lämnas kvar på marken, dels för att minska risken för körskador och dels för att öka den biologiska mångfalden. Till en början gör vi en så kallad underröjning för att senare gallra och plocka ut träd med en maskin.

De skogliga åtgärderna kan innebära att du som besökare kommer att uppleva området som stökigt. Vi hoppas att du kommer att ha överseende med detta under en begränsad tid. Vår förhoppning är att vårt arbete för med sig att du som vistas i skogen uppfattar den som säker och trevlig att besöka. Ser du snitslar i buskar eller träd, var snäll och låt dessa sitta kvar. Var vänlig att respektera säkerhetszonen på 70 meter för maskinerna.

De träd som önskas bort i tomtgränsen kan märkas med band för att eventuellt tas bort om det är möjligt. Kommunen beslutar om detta på plats.

Vid frågor kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00.

Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Publicerad: 17 december 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se