Vallåkraparken

Parken ligger i bostadsområdet Varberga, i västra Örebro. Här finns stora ytor för lek, spel och solbad. På vintern kan du åka pulka på de mjuka kullarna i parken.

Gröna kullar framför träd

Aktivitetsytor

Parken innehåller dungar av buskar med enstaka träd och trädplanteringar. Större gräsytor har fått bli ängsytor med klippta gångar. De mjuka kullarna i parken har en rejäl höjd vilket gör att kuperingen kan användas under vintertid av barn för pulka och utförsåkning med skidor. De stora gräsklippta ytorna i parken är populära för lek, spel och för solbad.

I parkens västra del finns en större boulebana med flera bord och tillhörande sittplatser. Boulebanan förbättrades efter medborgardialogen 2014. Då tillkom även en grillplats.

I den södra delen av parken finns det två fotbollsmål utsatta men ingen utmätt fotbollsplan.

Lekplatsen byggdes om under 1990-talet och där finns idag gungor och en klätterställning. I anslutning till lekplatsen finns en asfalterad yta med basketbollplan och en beachvolleyplan.

Vallåkraparkens lekplats.

Parkering och busshållplatser

Betalbilparkering finns utanför S:ta Mariakyrkan (från Ekersvägen, sväng mot Varberga V). Närmaste busshållplatserna är Trollbärsgatan samt Varberga Västra.

Parkens historia

Parken som är 50 000 kvadratmeter stor anlades under 1960 till 1970-talet med stora klippta gräsytor och mjuka kullar. Även på 70-talet fanns en labyrint. Tidigare fanns ett vattenfall och dusch vid den nedsänkta asfalterade ytan som ligger nästan mitt i parken. Idag återstår bara den cirkelformade asfaltsytan.

Labyrinten

I Vallåkraparken finns en grön labyrint som invigdes 2015. Förskolan Emilia, som ligger intill Vallåkraparken, önskade sig en labyrint under medborgardialogen 2014, vilket kommunen lyssnade till. Labyrinten är 34 meter i diameter och är planterad av 1 030 Avenboksträd.

Labyrinten i Vallåkraparken

Labyrinten i Vallåkraparken

Senast uppdaterad:
Publicerad: