Oskarsparken

Oskarsparken kom till 1894, men ytan har varit grön mycket längre än så. På 1700-talet fanns här apotekare F J v Akens (1738-1798) trädgård med odlingar av medicinalväxter.

En relikt från den tiden är "von Akens kastanj" som är stadens äldsta träd och ett smycke i parken. Med sina resliga gamla träd har Oskarsparken en stor betydelse som grön lunga i innerstaden. Här finns en nybyggd boulebana och en lekplats.

Senast uppdaterad: 15 februari 2017
Publicerad: 17 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?