Oskarsparken

Oskarsparken kom till 1894, men ytan har varit grön mycket längre än så. På 1700-talet fanns här apotekare Franz Joakim von Akens (1738-1798) trädgård med odlingar av medicinalväxter.

Von Akens kastanj i Oskarsparken

Von Akens kastanj är stadens äldsta träd och ett smycke i parken. Med sina resliga gamla träd har Oskarsparken en stor betydelse som grön lunga i innerstaden. Här finns en nybyggd boulebana och en lekplats.

Manillagatan genom Oskarparken förvandlas till kreativ och grönskande mötesplats för barn i alla åldrar

Under perioden 17 maj­-31 oktober förvandlas Manillagatan genom Oskarsparken till sommargata och blir en kreativ mötesplats med stadsodling och bygglek. Satsningen syftar till att testa nya sätt att använda gatan, så kallad omprioritering av gaturum. Manillagatan som sommargata lägger fokus på kreativitet, hållbarhet och barns lekmiljöer.

Manillagatan genom Oskarsparken stängs av för biltrafik från och med den 13 maj.

Von Akens stadsodling

Prova att odla, smaka och upptäck en grönare och mer hållbar vardag genom odling och återbruk. Von Akens stadsodling viskar om svunna tider när kemisten och apotekaren Franz Joakim von Aken odlade medicinalväxter i Oskarsparken under 1700-talet.

Stadsodlingen genomförs i samarbete med lokala stadsodlare och studenter från måltidsekologprogrammet på Örebro universitet.

Workshops

På torsdagar under perioden 17 juni–16 augusti är du välkommen på våra öppna odlingsworkshops med olika teman, som både vänder sig till både nybörjare och mer erfarna. Datum med nya teman uppdateras löpande. Det är bara att dyka upp, ingen föranmälan behövs.

Dag

Tid

Tema

Torsdag 20 juni

kl. 16-18

Fröbyte

Torsdag 27 juni

kl. 16-18

Omplantera tomater

Torsdag 4 juli

kl. 16-18

Ätbara perenner

Vill du veta mer om odlingen? Kontakta Astrid Sundkvist på astrid.sundkvist@orebro.se

Bygglek

Bygg, skapa och utforska din kreativitet! I vår pop-up bygglek är barn i alla åldrar välkomna att hamra, spika och bygga skulpturer av överblivet material med temat Återbruk. Här kan du också bygga insektshotell och så ett frö. Som vuxen är du ansvarig för dina barns säkerhet under byggleken.

Byggleken, som utvecklades under 1970-talet, är en form av öppen skaparverkstad där leken och lusten att skapa flätas samman i en kreativ verkstad.

Workshops

I samarbete med OPENART Kids och Örebro konsthall bjuder vi in till workshops i bygglek under perioden 17 juni–16 augusti. Workshopen handleds av en pedagog. Det är bara att dyka upp, ingen föranmälan behövs.

Tider för workshops:

  • Måndagar kl. 11–16.
  • Torsdagar kl. 13–16.
  • Lördagar kl. 10–13

Skolor och förskoleklasser har möjlighet att boka privata besök på måndagar och tisdagar under perioden 20 maj–16 augusti. Här kan du boka tid för workshop.

Vad tycker du om Manillagatan som sommargata?

Svara gärna på enkäten och berätta vad du tycker om Manillagatan som sommargata.

Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Publicerad: 17 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?