Oskarsparken

Oskarsparken kom till 1894, men ytan har varit grön mycket längre än så. På 1700-talet fanns här apotekare Franz Joakim von Akens (1738-1798) trädgård med odlingar av medicinalväxter.

Von Akens kastanj i Oskarsparken

Von Akens kastanj i Oskarsparken

Von Akens kastanj

En relikt från den tiden är "von Akens kastanj" som är stadens äldsta träd och ett smycke i parken. Med sina resliga gamla träd har Oskarsparken en stor betydelse som grön lunga i innerstaden. Här finns en nybyggd boulebana och en lekplats.

Senast uppdaterad: 27 november 2018
Publicerad: 17 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?