Oskarsparken

Oskarsparken kom till 1894, men ytan har varit grön mycket längre än så. På 1700–talet fanns här apotekare Franz Joakim von Akens (1738–1798) trädgård med odlingar av medicinalväxter.

Von Akens kastanj i Oskarsparken är stadens äldsta träd. Den har tre större stammar som dominerar utseendet. Trädet är så stort och brett att det har stöd för att inte brytas sönder.

Von Akens kastanj är stadens äldsta träd och ett smycke i parken. Med sina resliga gamla träd har Oskarsparken en stor betydelse som grön lunga i innerstaden. Här finns en nybyggd boulebana och en lekplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad: