Parker

I Örebro finns många fina parker och grönområden att njuta av. Många av parkerna har såväl lekplatser som utrymmen för både avkoppling och motion.

Våra parker

Mikroparker

För att öka trivseln i centrala Örebro har vi börjat förvandla bortglömda små platser till mikroparker, parker i miniformat. Tanken är att skapa inspirerande platser för möten, lek, upplevelser eller en stunds vila. Läs mer om mikroparker.

Gå på upptäcktsfärd

När Stadsparken övertogs av Örebro kommun år 1971 var ett av villkoren att 15 000 kronor årligen skulle avsättas till trädgårdsaktiebolaget. Pengarna, som indexuppräknas, ska användas till investering av ny konst och till underhåll av den befintliga konsten. Idag rör sig den årliga summan om ca 105 000 kr.

Läs mer om trädgårdsaktiebolaget och stadsparkens historia här.

Konstvandring i Stadsparken

Här hittar du karta och beskrivning av konstverken i Stadsparken Pdf, 953.1 kB.

För över 50 år sedan planterades några magnolior i Stadsparken. Sedan 1999 har de ökat både i antal och arter. Idag har antalet magnolior i Örebro passerat en bra bit över 100 stycken. De flesta finns runt Slottet och i Stadsparken.

Det finns två magnoliavandringar du kan följa för att hitta olika arter och sorter, tillsammans ungefär 60 stycken. Den ena guidar dig i centrala Örebro och den andra i Stadsparken.

Magnoliavandring i centrala Örebro Pdf, 1.4 MB.

Magnoliavandring i Stadsparken Pdf, 2.1 MB.

Trygghet i parkerna

I Örebro arbetar vi hela tiden för att göra parkerna tryggare att vistas i. Varje år förbättrar vi belysningen och tar bort buskage som upplevs som obehagliga.

Felanmälan av parker

Hjälp oss gärna om du ser att något är trasigt i parkerna.

Gräsklippning och skötsel av gräsytor

Gräsmattor och andra gräsytor är en viktig del av parkerna i Örebro. Örebro kommun strävar efter en hållbar skötsel av gräsytorna inom de ramar som sätts av budgeten. Här kan du läsa mer om olika gräsytor och värdet av biologisk mångfald.

Stödmatning av fåglar

Örebro kommun stödmatar fåglar under vinterhalvåret, när fåglarna har svårt att klara sig på den mat de hittar själva. Läs mer om stödmatning av fåglar.

Naturmark

De tätortsnära natur- och skogsområdena kallas för naturmark.

Lekplatser

Här kan du se var kommunens lekplatser finns.

Hundlekplats

Här kan du läsa mer om kommunens hundlekplatser och hur man gör för att starta och driva en hundlekplats på kommunal mark.

Trädfällning på park- eller naturmark

Vill du ansöka om att få träd avverkade på park- eller naturmark?

Läs mer om det i "Riktlinjer för trädfällning på kommunal park- eller naturmark" Pdf, 125.6 kB..

Ansökan gör du med blanketten "Ansökan om trädfällning på kommunal park- eller naturmark". Pdf, 47.5 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: