Eklunden

Parken Eklunden ligger i Sörby. I samband med att den nya Svealunds­skolan byggs utvecklar vi Eklunden med tre teman: skogsträdgård, rörelseglädje och lek.

Eklunden har länge dominerats av öppna ytor – dels stora gräsmattor, dels en stor grusyta. När parken nu renoveras vill vi utveckla rumsligheten i parken, göra den betydligt grönare och skapa fler aktivitetsytor och mötesplatser. Tre teman är viktiga: skogsträdgård, rörelseglädje och lek.

Arbetet i parken påbörjades hösten 2020 och planeras vara klart våren 2021.

Ätbar park

Örebro kommun har tagit hjälp av Philipp Weiss, som skrivit den uppmärksammade boken "Skogsträdgården", för att planera utvecklingen av vegetationen i parken. Det kommer bli ett ätbart stråk med fruktträd och bärbuskar längs en ny gångväg genom parken, en lummig skogsträdgårdsberså runt en ny grill- och mötesplats, ett lummigt busklandskap som planteras på nya småkullar och en ny pulkabacke.

Det kommer såklart att ta några år innan växterna hunnit växa till sig, men på några års sikt hoppas vi på en betydligt grönare Eklunden som bjuder på rika sinnesupplevelser med blommande träd och buskar på våren, svalka från grönskan på sommaren och bär och frukt att plocka på hösten.

Rörelseglädje

Flera nya gångvägar kommer anläggas i parken som inbjuder till att promenera igenom parken och kanske ta ett par extra varv ibland. I södra delen av parken ska ett småkuperat busklandskap byggas upp med små springstigar som löper kors och tvärs.

Den här miljön hoppas vi kan bli kul för att leka kull och dunken i, men också att den kan fungera som en träningsmiljö i vardagen där man kan kombinera löprundan med att ta några intensivare varv genom att springa upp för de små backarna och enkla trappstegen.

En gungställning med tre lianer och en dubbel linbana hoppas vi också blir uppskattade nya inslag. Intill grusplanerna byggs även en ny pulkabacke som kan bidra med rörelseglädje på snörika vintrar.

Lek

Eklunden har utvecklats som ett leklandskap. Nu finns det bland annat en dubbel linbana, en bred släntrutsch, en ny kompisgunga och en spännande liangunga i parken. Eklundens lekmiljöer.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!