Eklunden

Parken Eklunden ligger i Sörby. I samband med att den nya Svealundsskolan byggs kommer Eklunden utvecklas med tre teman: skogsträdgård, rörelseglädje och lek.

Eklunden har länge dominerats av öppna ytor – dels stora gräsmattor, dels en stor grusyta. När parken nu ska renoveras vill vi utveckla rumsligheten i parken, göra den betydligt grönare och skapa fler aktivitetsytor och mötesplatser. Tre teman är viktiga: skogsträdgård, rörelseglädje och lek.

Arbetet i parken kommer att påbörjas i augusti/september 2020.

Ätbar park

Örebro kommun har tagit hjälp av Philipp Weiss, som skrivit den uppmärksammade boken "Skogsträdgården", för att planera utvecklingen av vegetationen i parken. Det kommer bli ett ätbart stråk med fruktträd och bärbuskar längs en ny gångväg genom parken, en lummig skogsträdgårdsberså runt en ny grill- och mötesplats, ett lummigt busklandskap som planteras på nya småkullar och en ny pulkabacke. Det kommer såklart att ta några år innan växterna hunnit växa till sig, men på några års sikt hoppas vi på en betydligt grönare Eklunden som bjuder på rika sinnesupplevelser med blommande träd och buskar på våren, svalka från grönskan på sommaren och bär och frukt att plocka på hösten.

Rörelseglädje

Flera nya gångvägar kommer anläggas i parken som inbjuder till att promenera igenom parken och kanske ta ett par extra varv ibland. I södra delen av parken ska ett småkuperat busklandskap byggas upp med små springstigar som löper kors och tvärs. Den här miljön hoppas vi kan bli kul för att leka kull och dunken i, men också att den kan fungera som en träningsmiljö i vardagen där man kan kombinera löprundan med att ta några intensivare varv genom att springa upp för de små backarna och enkla trappstegen. En gungställning med tre lianer och en dubbel linbana hoppas vi också blir uppskattade nya inslag. Intill grusplanerna byggs även en ny pulkabacke som kan bidra med rörelseglädje på snörika vintrar.

Lek

Den befintliga lekplatsen kompletteras med en generös sand- och vattenlek. En handdriven pump installeras där man kan pumpa upp vatten på sommarhalvåret. Rännor leder ner vattnet i sanden där man kan bygga kanaler och sandslott. Det blir också fler gungor i parken och små lekhus som kan utvecklas till käpphäststall.

Med åtgärderna i Eklunden är ambitionen att parken bättre kan fylla sin funktion som stadsdelspark i Sörby. Förhoppningen är att det ska bli en uppskattad oas och mötesplats med plats för många. Parken kommer också fylla en viktig funktion som förlängd skolgård till den nya Svealundsskolan.

Arbetet i parken pågår under hösten 2020 och våren 2021

Arbetet i parken inleds efter sommaren 2020 och kommer pågå under hela hösten, främst under september och oktober månad. Arbetet kommer inledas med transporter av jord till parken och grävmaskinsarbete för att bygga upp ny topografi och anlägga växtbäddar för buskar och träd. I november planteras parkens nya träd, medan majoriteten av de nya buskarna kommer att planteras våren 2021.

Skissen visar de huvudsakliga utvecklingsåtgärderna som planeras.

Illustration över hur parken planeras att utformas.

Klicka på illustrationen för att få upp en större bild.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2020
Publicerad: 7 juli 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?