Eklunden

Parken Eklunden ligger i Sörby. I samband med att den nya Svealunds­skolan byggts har vi utvecklat Eklunden med tre teman: skogsträdgård, rörelseglädje och lek.

Eklunden parken

Eklunden har länge dominerats av öppna ytor – dels stora gräsmattor, dels en stor grusyta. När parken nu har renoveras har vi utvecklat rumsligheten i parken, gjort den betydligt grönare och skapat fler aktivitetsytor och mötesplatser. Tre teman är viktiga: skogsträdgård, rörelseglädje och lek.

Parken har byggts om under 2020–2021.

Ätbar park

Örebro kommun har tagit hjälp av Philipp Weiss, som skrivit den uppmärksammade boken "Skogsträdgården", för att planera utvecklingen av vegetationen i parken. Det finns ett ätbart stråk med fruktträd och bärbuskar längs en ny gångväg genom parken, en lummig skogsträdgårdsberså runt en ny grill- och mötesplats, ett lummigt busklandskap som planteras på nya småkullar och en ny pulkabacke.

Det kommer såklart att ta några år innan växterna hunnit växa till sig, men på några års sikt hoppas vi på en betydligt grönare Eklunden som bjuder på rika sinnesupplevelser med blommande träd och buskar på våren, svalka från grönskan på sommaren och bär och frukt att plocka på hösten.

Här kan du se en skiss över den ätbara parken Pdf, 6.5 MB..

Här kan du se växtlista för parken Pdf, 52.7 kB..

Rörelseglädje i leklandskap

Flera nya gångvägar har anlagts i parken som inbjuder till att promenera igenom parken och kanske ta ett par extra varv ibland. I södra delen av parken finns ett småkuperat busklandskap med små springstigar som löper kors och tvärs.

Den här miljön hoppas vi kan bli kul för att leka kull och dunken i, men också att den kan fungera som en träningsmiljö i vardagen där man kan kombinera löprundan med att ta några intensivare varv genom att springa upp för de små backarna och enkla trappstegen.

Eklunden har utvecklats som ett leklandskap. Nu finns det bland annat en dubbel linbana, en bred släntrutsch, en ny kompisgunga och en spännande liangunga i parken. Intill grusplanerna finns även en ny pulkabacke som kan bidra med rörelseglädje på snörika vintrar.

Se fler bilder och läs mer på sidan Eklundens lekmiljöer.

Senast uppdaterad:
Publicerad: